Huvud

Ischemi

Myokardinfarkt

Myokardinfarkt är ett centrum för ischemisk nekros av hjärtmuskeln, som utvecklas till följd av en akut kränkning av kranskärlcirkulationen. Det är kliniskt manifesterat genom att brinna, pressa eller klämma smärtor bakom bröstbenet, sträcker sig till vänster, krageben, scapula, käke, andfåddhet, rädsla, kall svettning. Det utvecklade hjärtinfarktet fungerar som en indikation för akut inhalation vid kardiologisk återupplivning. Underlåtenhet att tillhandahålla aktuell hjälp kan vara dödlig.

Myokardinfarkt

Myokardinfarkt är ett centrum för ischemisk nekros av hjärtmuskeln, som utvecklas till följd av en akut kränkning av kranskärlcirkulationen. Det är kliniskt manifesterat genom att brinna, pressa eller klämma smärtor bakom bröstbenet, sträcker sig till vänster, krageben, scapula, käke, andfåddhet, rädsla, kall svettning. Det utvecklade hjärtinfarktet fungerar som en indikation för akut inhalation vid kardiologisk återupplivning. Underlåtenhet att tillhandahålla aktuell hjälp kan vara dödlig.

Vid åldern 40-60 år observeras myokardinfarkt 3-5 gånger oftare hos män på grund av tidigare (10 år tidigare än kvinnor) utveckling av ateroskleros. Efter 55-60 år är förekomsten bland personer av båda könen ungefär densamma. Dödligheten vid hjärtinfarkt är 30-35%. Statistiskt sett är 15-20% av plötsliga dödsfall på grund av hjärtinfarkt.

Försämrad blodtillförsel till myokardiet i 15-20 minuter eller mer leder till utveckling av irreversibla förändringar i hjärtmuskeln och hjärtaktivitetsstörningen. Akut ischemi orsakar död hos en del av funktionella muskelceller (nekros) och deras efterföljande ersättning av bindvävsfibrer, det vill säga bildandet av ett efterinfarktärr.

I det kliniska studiet av hjärtinfarkt finns fem perioder:

 • 1 period - förinfarkt (prodromal): en ökning i och en ökning av stroke, kan vara i flera timmar, dagar, veckor;
 • 2 period - den mest akuta: från utveckling av ischemi till utseende av myokardiell nekros, varar från 20 minuter till 2 timmar;
 • 3 period - akut: från bildande av nekros till myomalaki (enzymatisk smältning av nekrotisk muskelvävnad), varaktighet från 2 till 14 dagar;
 • Period 4 - subakut: de initiala processerna för ärrbildning, utveckling av granulationsvävnad på den nekrotiska platsen, varaktigheten av 4-8 veckor;
 • 5 period - postinfarkt: ärrmognad, myokardiell anpassning till nya arbetsförhållanden.

Orsaker till hjärtinfarkt

Myokardinfarkt är en akut form av kranskärlssjukdom. I 97-98% av fallen fungerar aterosklerotisk lesion av kransartärerna som grund för utvecklingen av hjärtinfarkt, vilket orsakar en minskning av deras lumen. Ofta förenar akut trombos av det drabbade området av kärlet artärernas ateroskleros och orsakar en fullständig eller partiell upphörande av blodtillförseln till motsvarande område i hjärtmuskeln. Trombusbildning bidrar till ökad blodviskositet observerad hos patienter med kranskärlssjukdom. I vissa fall uppträder hjärtinfarkt mot bakgrund av krampkramperna.

Utvecklingen av hjärtinfarkt främjas av diabetes mellitus, hypertensiv sjukdom, fetma, neuropsykiatrisk spänning, alkoholbehov och rökning. Allvarlig fysisk eller emotionell stress på bakgrund av kranskärlssjukdom och angina kan utlösa utvecklingen av hjärtinfarkt. Ofta utvecklas hjärtinfarkt i vänstra kammaren.

Klassificering av hjärtinfarkt

I enlighet med storleken på fokalskador i hjärtmuskeln frigörs hjärtinfarkt:

Andelen små fokal myokardinfarkt står för cirka 20% av de kliniska fallen, men ofta små foci av nekros i hjärtmuskeln kan omvandlas till fokal hjärtinfarkt (hos 30% av patienterna). Till skillnad från stora fokala infarkt förekommer inte aneurysm och brist i hjärtat med små brännvårdsinfarkter. Längden av den senare är mindre komplicerad av hjärtsvikt, ventrikelflimmer och tromboembolism.

Beroende på djupet av hjärtklemmens nekrotiska skada, frigörs hjärtinfarkt:

 • transmural - med nekros av hela tjockleken av hjärtens muskelvägg (ofta storskalig)
 • intramurala - med nekros i tjockleken på myokardiet
 • subendokardial - med myokardiell nekros i området intill endokardiet
 • subepicardial - med myokardiell nekros i kontakt med epikardiet

Enligt de förändringar som registrerats på EKG finns följande:

 • "Q-infarkt" - med bildandet av onormal Q-våg, ibland ventrikulär komplex QS (vanligtvis hjärtinfarkt med stort brännvägg)
 • "Ej Q-infarkt" - åtföljs inte av utseendet av en Q-våg, uppenbarar sig med negativa T-tänder (vanligen små fokal myokardinfarkt)

Enligt topografi och beroende på nederlaget hos vissa grenar av kransartärerna är myokardinfarkt uppdelat i:

 • höger kammare
 • vänster ventrikel: främre, laterala och bakre väggar, interventricular septum

Förekomstfrekvensen särskiljer hjärtinfarkt:

 • primär
 • återkommande (utvecklas inom 8 veckor efter det primära)
 • upprepas (utvecklar 8 veckor efter föregående)

Enligt utvecklingen av komplikationer är hjärtinfarkt uppdelat i:

 • komplicerad
 • okomplicerade
Genom närvaro och lokalisering av smärta

Tilldela former av myokardinfarkt:

 1. typiskt - med lokalisering av smärta bakom sternum eller i precordialregionen
 2. atypisk - med atypiska smärta manifestationer:
 • perifer: vänster, vänsterhand, laryngopharyngeal, mandibulär, övre vertebral, gastralgisk (buk)
 • smärtfri: collaptoid, astmatisk, edematös, arytmisk, cerebral
 • svagt symptom (raderad)
 • kombinerade

I enlighet med perioden och dynamiken i hjärtinfarkt utmärks följande:

 • stadium av ischemi (akut period)
 • nekros stadium (akut period)
 • organisationsstadiet (subakutperiod)
 • cicatrizationstadiet (postinfarktperiod)

Symtom på hjärtinfarkt

Preinfarction (prodromal) period

Cirka 43% av patienterna rapporterar en plötslig utveckling av hjärtinfarkt, medan i de flesta patienter observeras en period av instabil progressiv angina pectoris med varierande varaktighet.

Den skarpaste perioden

Typiska fall av hjärtinfarkt kännetecknas av extremt intensivt smärtssyndrom med lokalisering av smärta i bröstet och bestrålning i vänster axel, nacke, tänder, öra, krageben, underkäft, interscapulärt område. Smärtan kan vara komprimerande, skjutande, brinnande, pressande, skarp ("dolk"). Ju större området myokardisk skada är, desto mer uttalade smärtan.

En smärtsam attack inträffar på ett vågrätt sätt (ibland ökande, då försvagning), det varar från 30 minuter till flera timmar och ibland dagar stoppas det inte av upprepad användning av nitroglycerin. Smärtan är förknippad med svår svaghet, ångest, rädsla, andfåddhet.

Kanske atypisk under den mest akuta perioden av hjärtinfarkt.

Patienterna har en skarp bläck av huden, klibbig kall svettning, akrocyanos, ångest. Blodtrycket under attackerperioden ökar, sänker sedan måttligt eller kraftigt jämfört med baslinjen (systolisk < 80 рт. ст., пульсовое < 30 мм мм рт. ст.), отмечается тахикардия, аритмия.

Under denna period kan akut vänster ventrikelfel (hjärtacma, lungödem) utvecklas.

Akut period

Under den akuta perioden av hjärtinfarkt, försvinner smärtsyndromet som regel. Spara smärta orsakas av en uttalad grad av ischemi nära infarktzonen eller genom tillsats av perikardit.

Som ett resultat av nekros, myomalaki och perifokal inflammation utvecklas feber (3-5 till 10 eller flera dagar). Varaktighet och höjd av temperaturhöjning under feber beror på nekrosområdet. Hypotension och tecken på hjärtsvikt fortsätter och ökar.

Subakutperiod

Smärta är frånvarande, patientens tillstånd förbättras, kroppstemperaturen återgår till normal. Symtom på akut hjärtsvikt blir mindre uttalad. Försvinner takykardi, systolisk murmur.

Postinfarktperiod

I efterinfarktperioden är kliniska manifestationer frånvarande, laboratorie- och fysikaliska data med praktiskt taget inga avvikelser.

Atypiska former av myokardinfarkt

Ibland finns det en atypisk kurs av myokardinfarkt med lokalisering av smärta på atypiska ställen (i halsen, vänster i vänster, i vänster scapula eller cervicothoracic ryggrad, i epigastrium, i nedre käften) eller smärtfria former, hosta allvarlig kvävning, kollaps, ödem, arytmier, yrsel och förvirring.

Atypiska former av hjärtinfarkt är vanligare hos äldre patienter med svåra tecken på kardioskleros, cirkulationsfel och återkommande hjärtinfarkt.

Dock är atypiskt vanligtvis endast den mest akuta perioden, den fortsatta utvecklingen av hjärtinfarkt blir typiskt.

Utslett myokardinfarkt är smärtfritt och upptas av misstag på EKG.

Komplikationer av myokardinfarkt

Ofta förekommer komplikationer under de första timmarna och dagarna av hjärtinfarkt, vilket gör det svårare. I de flesta patienter observeras olika typer av arytmier under de första tre dagarna: extrasystol, sinus eller paroxysmal takykardi, förmaksflimmer, fullständig intraventrikulär blockad. Den farligaste ventrikelfibrillationen, som kan gå in i fibrillering och leda till patientens död.

Hjärtfel i vänster hjärtkärl kännetecknas av stillastående väsande andning, hjärtastma, lungödem, och utvecklas ofta under den mest akuta tiden av hjärtinfarkt. Extremt svårt vänster ventrikulärt misslyckande är kardiogen chock, som utvecklas med en massiv hjärtslag och är vanligtvis dödlig. Tecken på kardiogen chock är en droppe i systoliskt blodtryck under 80 mmHg. Art., Försämrad medvetenhet, takykardi, cyanos, reduktion av diuresis.

Spridningen av muskelfibrer i nekrosområdet kan orsaka hjärttamponadblödning i perikardhålan. I 2-3% av patienterna är hjärtinfarkt komplicerat av lungemboli i lungartärsystemet (de kan orsaka lunginfarkt eller plötslig död) eller stor cirkulation.

Patienter med omfattande transmuralt myokardinfarkt under de första 10 dagarna kan dö av ett ventrikelbrott på grund av en akut stopp av blodcirkulationen. Med omfattande myokardinfarkt kan det förekomma ärrvävnadssvikt, som utbuktar utvecklingen av akut hjärt-aneurysm. En akut aneurysm kan omvandlas till en kronisk, vilket leder till hjärtsvikt.

Avsättningen av fibrin på väggarna i endokardiet leder till utvecklingen av parietal tromboendokardit, en farlig möjlighet till emboli hos kärl i lungor, hjärnor och njurar genom lossna trombotiska massor. I den senare perioden kan utvecklas postinfarkt syndrom, manifesterat av perikardit, pleurisy, artralgi, eosinofili.

Diagnos av hjärtinfarkt

Bland de diagnostiska kriterierna för hjärtinfarkt är de viktigaste sjukdomshistorien, karakteristiska EKG-förändringar och indikatorer för serumenzymaktivitet. Klagomål hos en patient med hjärtinfarkt beror på sjukdomsformen (typisk eller atypisk) och omfattningen av skador på hjärtmuskeln. Myokardinfarkt ska misstänks med svår och långvarig (längre än 30-60 minuter) attack av bröstsmärta, störning av ledning och hjärtfrekvens, akut hjärtsvikt.

De karakteristiska förändringarna i EKG inkluderar bildandet av en negativ T-våg (vid små fokal subendokardial eller intramuralt myokardinfarkt), ett patologiskt QRS-komplex eller en Q-våg (vid fokal-transmokalt myokardinfarkt). När EchoCG avslöjade en överträdelse av lokalt kontraktilitet hos ventrikeln, uttorkningen av dess vägg.

Under de första 4-6 timmarna efter en smärtsam attack i blodet bestäms en ökning av myoglobin, ett protein som transporterar syre i cellerna. En ökning av kreatinfosfokinasens aktivitet (CPK) i blodet med mer än 50% observeras efter 8-10 timmar från utvecklingen av hjärtinfarkt och minskningar till normala om två dagar. Bestämning av nivå av CPK utförd var 6-8 timmar. Myokardinfarkt utesluts med tre negativa resultat.

För diagnos av myokardinfarkt vid ett senare tillfälle används bestämningen av enzymet laktat dehydrogenas (LDH), vars aktivitet stiger senare än CPK - 1-2 dagar efter bildandet av nekros och kommer till normala värden efter 7-14 dagar. Mycket specifikt för hjärtinfarkt är ökningen av isoformerna av det myokardiska kontraktile proteinet troponin - troponin-T och troponin-1, vilket också ökar i instabil angina. En ökning av ESR, leukocyter, aspartataminotransferas (AsAt) och alaninaminotransferas (AlAt) -aktivitet bestäms i blodet.

Koronarangiografi (koronarangiografi) möjliggör etablering av trombotisk kransartär ocklusion och minskning av ventrikulär kontraktilitet, samt bedöma möjligheterna till bypassoperation i hjärt-artären eller angioplastik - som hjälper till att återställa blodflödet i hjärtat.

Behandling av hjärtinfarkt

I hjärtinfarkt indikeras akut inhalation för kardiologisk återupplivning. Under akutperioden föreskrivs patienten vila och vila, fraktionerad näring, begränsad volym och kaloriinnehåll. Under den subakutala perioden överförs patienten från intensivvård till kardiologiska avdelningen, där behandlingen av hjärtinfarkt fortsätter och en gradvis expansion av regimen utförs.

Smärtlindring utförs genom att man kombinerar narkotiska analgetika (fentanyl) med neuroleptika (droperidol) och intravenös administrering av nitroglycerin.

Terapi för hjärtinfarkt syftar till att förebygga och eliminera arytmier, hjärtsvikt, kardiogen chock. De förskriver antiarytmiska läkemedel (lidokain), β-blockerare (atenolol), trombolytika (heparin, acetylsalicylsyra), antagonister av Ca (verapamil), magnesi, nitrater, antispasmodik, etc.

Under de första 24 timmarna efter utvecklingen av hjärtinfarkt kan perfusion återställas genom trombolys eller vid akut ballongkoronär angioplastik.

Prognos för hjärtinfarkt

Myokardinfarkt är en allvarlig sjukdom i samband med farliga komplikationer. De flesta av dödsfallet inträffar under den första dagen efter hjärtinfarkt. Hjärtans pumpkapacitet är associerad med infarktzonens placering och volym. Om mer än 50% av myokardiet är skadat, kan hjärtat som regel inte fungera, vilket orsakar kardiogen chock och död hos patienten. Även med mindre omfattande skador, hanterar hjärtat inte alltid stress, vilket leder till att hjärtsvikt utvecklas.

Efter den akuta perioden är prognosen för återhämtning bra. Ogynnsamma utsikter hos patienter med komplicerat myokardinfarkt.

Förebyggande av hjärtinfarkt

Förutsättningar för förebyggande av hjärtinfarkt upprätthåller en hälsosam och aktiv livsstil, undviker alkohol och rökning, en balanserad diet, eliminering av fysisk och nervös överbelastning, kontroll av blodtryck och blodkolesterolnivåer.

Steg av hjärtinfarkt

Sjukdomar i kardiovaskulärsystemet är utbredd hos vuxna och i primärhet av dödsorsaker. De farligaste är stroke och hjärtinfarkt (MI), eftersom de påverkar två vitala organ: hjärnan och hjärtat. Och om det under en stroke är mer sannolikt att patienten går till en neurolog på grund av närvaron av specifika neurologiska symptom, är det kranskärlsyndrom en sjukdom som dock är karakteristisk för kardiologiska avdelningar. På grund av faran, funktionerna i den kliniska bilden och patologins gång är det lämpligt att bekanta sig med de typiska manifestationerna av hjärtinfarkt, att alltid vara vaka och veta när man ska misstänka det.

Innan du pratar om hjärtinfarkt, är det nödvändigt att nämna hjärt-kärlsjukdom (CHD), eftersom MI är en av dess manifestationer. Därför är patogenesen för båda sjukdomar densamma - det här är otillräckligheten i kranskärlcirkulationen, felmatchningen av myokardiska syrebehov och dess leverans. En sådan brist orsakas oftast av ischemi, det vill säga förminskning av den arteriella lumen, vilket leder till en ökning av blodtrycket och syrehushållning av vävnader.

Myokardinfarkt är en nekros av hjärtmuskeln, så när vävnaden dör ut bildas specifika ämnen (troponiner, CPK, LDH, etc.), vilket kan bestämmas genom laboratorietester, på basis av vilka de diagnostiserar och leder sjukdomen. Beroende på djupet av lesionen isoleras transmural MI (nekros av huvudmassan i myokardiet) och icke-transmural (täcker vissa områden).

Vilka stadier av myokardinfarkt avger?

Den huvudsakliga kontrollmetoden är EKG (elektrokardiografi), vilket visas för alla patienter med bröstsmärta. Eftersom nekrosens centrum är "samverkande" för elektriska impulser är ett specifikt kardiogram karakteristisk för MI, vilket varierar beroende på sjukdomsstadiet.

Enligt EKG-data finns det fyra stadier av myokardinfarkt i tid: den mest akuta perioden, akut, subakut och året av ärrbildning.

Alla dessa perioder är karakteristiska för klassiskt fokal hjärtinfarkt, medan det lilla brännpunktet, med flera små områden av nekros, inte har sådan periodisering, men när som helst kan den bli en mer omfattande patologiformat.

Ett visst stadium av koronarsyndrom kan också misstänkas genom närvaron eller frånvaron av vissa markörer av nekros:

Utvecklingsstadier och perioder med hjärtinfarkt

Myokardinfarkt - en sjukdom där blodtillförseln i hjärtat bryts, vilket leder till vävnadsnekros. Dess huvudsymptom är intensiva brännande smärtor bakom brystbenet, kall svettning, en känsla av att begränsa orsakssamfalla, som plötsligt uppstod och svårigheter att andas.

Detta tillstånd kräver omedelbar medicinsk behandling. Vanligtvis lider män över 40 och kvinnor efter 50 av hjärtinfarkt.

Allmän klassificering

Det finns flera alternativ för att klassificera en sjukdom enligt olika parametrar och faktorer.

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast en läkare kan ge dig en exakt DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj!

Beroende på hur djupt döden har trängt in, utmärks sådana typer av hjärtinfarkt som:

EKG i hjärtinfarkt i steg kommer att avgöra exakt vilket område som är skadat och hur stort det drabbade området är. Men med hjälp av denna studie är det ibland ganska svårt att diagnostisera sjukdomen på grund av bristen på typiska förändringar i början av hjärtinfarkt och av andra skäl.

Enligt den andra klassificeringen är sjukdomen uppdelad i två typer beroende på storleken på det drabbade området:

 • stor fokal;
 • liten fokusering.

Dessutom sker den andra formen mycket mindre ofta (ungefär i 20% av fallen), men kan utvecklas till den första formen.

Ett litet fokalinfarkt har en mildare kurs och mindre risk för negativa konsekvenser. I det här fallet finns det praktiskt taget ingen tromboembolism, insufficiens eller brist i hjärtat, ventrikelflimmer eller aneurysm.

Specialister identifierar också atypiska typer av hjärtinfarkt, vilka kännetecknas av deras symtom och manifestationer.

Med hänsyn till huvudindikatorn för multiplicitet, säger kardiologer om dessa typer av sjukdomar:

Steg av hjärtinfarkt

Om symtom och följder av abdominalt myokardinfarkt, kommer vi att berätta här.

Du bör inte förväxla nekrotisk lesion av myokardiet med sådana infarktstillstånd som:

Steg och perioder med hjärtinfarkt med stort fokus

Specialister, beroende på externa och interna manifestationer och egenskaper hos kursen, skiljer fem perioder av sjukdomen, som har en stor fokus karaktär:

 • detta stadium av sjukdomsfokuseringsformen diagnostiseras i hälften av alla fall av hjärtinfarkt;
 • i detta skede finns angina pectorisattacker eller en ökning i intensitet och frekvens om de inte förekommer för första gången hos en patient;
 • Samtidigt försämras människors övergripande välbefinnande, sömnlöshet, trötthet eller ångest utvecklas, hans humör förvärras och han blir väldigt svag, som inte försvinner även efter en god natts sömn.

Och arten av de smärtsamma förnimmelserna kan vara mycket annorlunda. Patienter kan beskriva dem som:

 • ökar smärta i hjärtmuskeln;
 • bränna outhärdlig smärta
 • känsla av klämning och värk.

I något av dessa fall tar smärtan i några sekunder sin maximala intensitet, vilket innehar några timmar. Ibland kan det rulla och något recede som en våg, eller vara konstant. Mycket sällan, en hjärtinfarkt åtföljs inte av smärta, men detta beror bara på personens individuella egenskaper.

Långvarig närvaro av intensiv smärta indikerar vanligen expansionen av det drabbade området.

I det akuta skedet av hjärtinfarkt kan symtom som:

 • illamående och kräkningar
 • andfåddhet;
 • andningssvårigheter
 • kall svett;
 • plötslig svaghet;
 • yrsel;
 • en stark känsla av rädsla för att dö.

Dessutom dämpar huden, och ansiktsuttrycket förvrängs av lidande. Trycket stiger först och faller sedan kraftigt, vilket kan orsaka kardiogen chock. Takykardi, hjärtrytmstörningar och ledningsproblem uppträder också.

Ett annat tecken på akutstadiet av hjärtinfarkt anses vara en stark plötslig kylning av armarna och benen. I händelse av stagnation i lungorna börjar en person ofrivilligt göra väsande ljud och andningen blir svår. Lungödem kan utvecklas, vilket uppenbaras av våttvassning.

 • Efter det akuta scenet passerar infarktet in i nästa akuta, som är nekrotisk i naturen;
 • dess varaktighet är 2 dagar;
 • Under denna period separeras fokusen från nekros fullständigt från friska hjärtvävnader;
 • om det är en återkommande hjärtinfarkt, kan det akuta skedet ta upp till 10 eller flera dagar;
 • i de flesta fall försvinner intensiv smärta, men ibland kan de fortsätta
 • Detta är den farligaste fasen av hjärtinfarkt, eftersom den akuta perioden präglas av förekomsten av de allvarligaste störningarna i kroppen, inklusive problem med hjärncirkulationen, hjärtmuskulaturbrott, tromboembolism eller arytmiska störningar;
 • Under den akuta perioden uppträder arteriell hypotension och myokardieinsufficiens, och under undersökningen detekteras fel i hjärtritmen och problem med ledning.
 • Detta infarktsteg kännetecknas av en ökning av kroppstemperaturen upp till 39 ° C och förekomst av feberiska tillstånd.
 • Efter det akuta skedet av hjärtinfarkt uppstår subakut, det vill säga organisationsperioden.
 • Varaktigheten av denna period kan vara annorlunda men oftast en månad.
 • Vid den här tiden är det döda området helt avgränsat från friska områden och börjar sedan ersättas med bindväv.
 • Under den subakutiska perioden utvecklas myokardieinsufficiens, arytmi och elektrisk instabilitet. Dessutom kan dessa komplikationer passera med tiden, och kan bara gå vidare. Personen känner samtidigt en minskning i bröstvikt.
 • I de flesta fall återställs hjärtledningen inom 3 veckor, men ibland förblir de patologiska förändringarna oförändrade. Symptom på trängsel i lungorna och andningsproblem minskar intensiteten eller försvinner helt och hållet.
 • Detta stadium av hjärtinfarkt karakteriseras av normaliseringen av blodkompositionen, nämligen antalet leukocyter i den, liksom återställandet av normal kroppstemperatur. Om detta inte händer tjänar det som en signal för förekomsten av postinfarktssyndrom eller andra komplikationer.
 • Denna period av hjärtinfarkt är den sista. Han har ett annat namn - scarringstadiet. Vid slutet av denna period bildas en ärr i patienten i den nekrotiska regionen i hjärtmuskeln.
 • Vanligtvis slutar detta stadium sex månader efter starten av hjärtvävnadsnekros. Och i de återstående opåverkade områdena av myokardiumhypertrofi av kompensatorisk karaktär utvecklas.
 • Detta leder ibland till eliminering av hjärtinfarkt, men om ett mycket stort område påverkas, fortsätter symtomen och tecknen och personens tillstånd börjar förvärras.
 • I en tredjedel av patienterna som en gång hade en sjukdom, inträffar en andra hjärtinfarkt inom 3 år. Den kliniska bilden är densamma som för första gången, men början på detta patologiska tillstånd är smärtfritt.
 • Om det i detta skede inte finns några allvarliga komplikationer, inklusive myokardinsufficiens, börjar en snabb ökning av patientens motorförmåga och motstånd mot måttlig fysisk ansträngning uppträder.
 • Hjärtfrekvensen blir normal. Går tillbaka till normala och blodprovindikatorer.

Manifestationer i små brännskador

Små fokal myokardinfarkt kännetecknas av utseendet av flera små foci av nekros i hjärtmuskeln. Denna form av sjukdomen har naturligtvis inga tydliga perioder, som i storfokal. Det orsakar inte sådana komplikationer som arteriell hypertoni, insufficiens och brist i hjärtat, aneurysm.

Den smärta som patienten upplever är också mindre uttalad. Men den lilla fokalformen av hjärtinfarkt kan omvandlas till en stor fokusering.

I de flesta fall är denna typ av hjärtinfarkt ledsaget av arytmier och problem med myokardiell ledningsförmåga. Beroende på det drabbade området kan konsekvenserna av ett litet fokalinfarkt emellertid vara mycket annorlunda: från ventriklar som är tillräckligt lätta för maligna hjärtarytmier i hjärtat.

Tidig diagnos och behandling kan minska risken för komplikationer av både storfokal och små fokal myokardinfarkt.

När det gäller näring och kost efter hjärtinfarkt för kvinnor kommer vi att diskutera vidare.

En beskrivning av ögoninfarkt och dess konsekvenser finns här.

Vid de första symptomen av förekomsten, som inkluderar allvarliga bröstsmärtor, särskilt i kombination med yrsel och ökad trötthet, samt andnöd, överdriven svettning, rekommenderas att omedelbart söka medicinsk hjälp från en specialist.

Myokardinfarktperioder

Biokemisk analys av blod: ökad aktivitet av kreatinkinas MB-fraktionen, den första fraktionen, laktat, ALT och AST, ökad myoglobin, troponin. Icke-specifika förändringar: ökning av karbamid, CRP, fibrinogen, seromucoid, sialinsyror, glukos.

Koagulogram: ökat APTT, protrombinindex.

EKG: förändringar beror på stadiet av hjärtinfarkt (ischemisk, skada, akut, subakut, cikatrisk).

En hjärtinfarkt i hjärtattack består av en zon av nekros, en zon av skada intill den, som passerar in i ischemiens zon.

Det ischemiska steget varar bara 15-30 minuter, kännetecknas av bildandet av en "coronary" T-våg. Det här steget är inte alltid möjligt att registrera.

Skadans skede varar från flera timmar till flera dagar, det kännetecknas av en bågformig ökning eller depression av ST-segmentet, som passerar in i "coronary" T-våg och slår samman med den. R-vågan reduceras eller den patologiska Q-vågan uppträder: ventrikulär QR eller Qr-komplex i icke-transmuralt infarkt och QS i transmuralt infarkt.

Det akuta scenet varar upp till 2-3 veckor, kännetecknat av en ökning i Q-vågets djup. ST-segmentet närmar sig en isolin, en negativ symmetrisk "koronär" tand T visas.

Subakut stadium kännetecknas av frånvaron av det skadade området (ST-segmentet återgår till isolinje "coronary" tand T - negativ symmetrisk bibehållas eller till och med ökar, det lagrade "patologisk" tand Q (mer än 1/4 vågen R) Leaving subakut skede -. Inga våg dynamik T.

Cicatricial-scenen kännetecknas av bestående bevarande av den "patologiska" Q-vågan. ST-segmentet ligger på isolinet, T-vågan är positiv, jämn eller negativ, och det finns inga förändringar i dess dynamik.

Aktuell diagnos av hjärtinfarkt:

- För infarkt av framväggen och toppunkten är EKG-förändringar karakteristiska i ledningarna I, II, AVL och V1-4,

- för den anterolaterala väggen - i leder I, II, AVL, V5-6,

- för den främre delen av interventricular septum i V3 leder,

- för den bakre phrenic-väggen III, II, aVF,

- för posterolaterala -III, II, aVF, V5-6,

- för bakväggen (vanligt) - III, II, aVF, V5-7.

Komplikationer av myokardinfarkt:

Rytmproblem (extrasystol, paraxysmal takykardi, förmaksflimmer, blockad); akut cirkulationssvikt (svimning, kollaps, kardiogen chock, lungödem, hjärtastma); perikardit; icke-bakteriell trombotisk endokardit; hjärtaneurysm; tromboembolism; hjärta tamponad; Postinfarkt Dresslersyndrom (pneumonit, pleurisy, perikardit); akuta erosiva och ulcerativa lesioner i mag-tarmkanalen; mageblödning paralytisk tarmobstruktion; blåsans pares kronisk cirkulationsfel.

Behandling av okomplicerat hjärtinfarkt.

Patienter med hjärtinfarkt levereras på en sträckare eller gurney till intensivvårdskardiologiska avdelningen.

Behandlingsprogrammet innefattar: lindring av smärta, återställande av huvudkronans blodflöde och förebyggande av ytterligare trombos, begränsning av storleken på hjärtinfarkt, förebyggande av arytmier.

Smärta syndrom stoppas av narkotiska analgetika (morfin), neuroleptanalgesi.

Att återställa koronarblodflödet används trombolytiskt, antitrombotiska läkemedel (mono- streptokinas, antikoagulantia 3-5 dagar vid 24 timmar efter administrering strepokinazy acetylsalicylsyra).

För att begränsa storleken på hjärtinfarkt administreras nitrater intravenöst med övergången till förlängda nitrater, ß-blockerare.

Enligt indikationer: Hämmare av det angiotensin-omvandlande enzymet, kalciumantagonister.

Fysisk rehabilitering av patienter utförs under överinseende av en läkare, med hänsyn till klassen av klinisk svårighetsgrad av hjärtinfarkt.

Kirurgisk och interventionell behandling av kranskärlssjukdom. Den optimala behandlingen av stenoseroskleros är restaureringen av adekvat blodtillförsel i den ischemiska zonen. För närvarande används koronarartär-bypassoperation och olika interventionsmetoder (perkutan transluminal angioplastik, stenting, atherektomi, laserangioplasti). Valet av kirurgisk behandling bestäms av kliniska data och koronarangiografi.

Genomgång av koronarartärtransport med hjälp av kärltransplantat gör att du kan få en långvarig effekt av att eliminera den ischemiska zonen. Den traumatiska metoden (thoracotomi) kräver emellertid dyra specialutrustning (extrakorporeal cirkulation).

Interventionella metoder för intravaskulära ingrepp möjliggör en långvarig bevarande av resultatet, upprepade gånger utförande av endovaskulära förfaranden med låg risk för komplikationer.

Under stentkransartärer vid ställen för signifikant avsmalning av lumen används vid implantation av en koronarartär metallstent med läkemedelsavgivande stent (läkemedel som bryter mot celldelning), ledaren med källan av radioaktivitet (antiproliferativa effekten av joniserande strålning), laserguide. Stenting kombineras med predikation (ballong expansion) stenos. Stenting utförs, inklusive nödsituation vid akut hjärtinfarkt.

Atherektomi är borttagande av endotelial hyperplasi eller aterosklerotisk plack som bildar stenos med hjälp av blad och skruvar.

Nackdelen med alla endovaskulära metoder, inklusive perkutan transluminal angioplasti (i större utsträckning) och stenting, atherektomi och laserangioplasti, är processen med restenos.

Symtom och egenskaper vid behandling av hjärtinfarkt i olika perioder

Steg i hjärtinfarkt (successiva utvecklingsperioder) kan karakteriseras av kliniska symptom. Tillvägagångssättet vid valet av behandlingsmetod beror också på sjukdomsfasen. Därför är det ytterst viktigt att bestämma exakt vilken period av patologin som finns i en viss patient. Denna artikel talar om alla perioder av hjärtinfarkt och terapier.

Vad är stegen?

Myokardinfarkt kännetecknas av nekros av hjärtmuskulärceller. I enkla ord sker deras död, processen är oåterkallelig. Detta tillstånd uppstår på grund av cirkulationsstörningar i koronarkärlen. Trombos och andra patologier i hjärt-kärlsystemet bidrar till detta.

Sjukdomen utvecklas i etapper. Det finns totalt fem sådana perioder:

 1. Föreinfarktssjukdom varar upp till flera dagar.
 2. Den mest akuta kursen kännetecknas av ett gap på 2 timmar från det ischemiska tillståndet till utvecklingen av nekros.
 3. Den akuta kursen varar i 2 veckor. Under denna period smälter de döda cellerna helt.
 4. Subakut - ärrbildning av nekrotisk vävnad bildas.
 5. Postinfarningskurs - hjärtat börjar anpassa sig till nya förhållanden.

Funktioner och tecken på varje steg

Preinfarction stadium. Den maximala varaktigheten av prodromalperioden är 60 dagar. Kännetecknas av ökade angreppssmärta, anginaprogression. Om en patient tidigare har haft sådana attacker ökar deras frekvens väsentligt. Smärtgränsen är intensiv, varaktigheten är lång. Om det undersöks på ett elektrokardiogram blir det märkbart instabilitet i myokardiet, det vill säga övergående förändringar.

Detta är den period som finns hos patienter oftast med hjärtinfarkt. Andra symptom inkluderar sömnlöshet, trötthet, en kraftig försämring i det allmänna tillståndet, konstant ångest och förändring av humör.

Funktion - det är omöjligt att bli av med svaghet även efter en bra vila.

Det skarpaste scenen. Den mest akuta perioden uppstår plötsligt och brått, varar högst ett par timmar. Om vi ​​tittar på hjärtat med ett EKG, detekteras myokardiell nekros. Manifieras på detta sätt:

 1. 80-90% av alla fall uppstår i en smärtsam period (anginal). Patienten är ständigt närvarande smärtsam brinnande natur. Smärtan är lokaliserad i båren, varefter den rör sig till axelbladen, nacken, underkäften, halsbenet och vänstermen. Ledsaget av rädsla och overexcited tillstånd. Smärtan kan inte stoppas även med droger.
 2. Astmatisk typ av hjärtinfarkt manifesteras av tecken på bronkial astma - andning blir svårt, allvarlig andnöd framträder. Denna typ av akut period förekommer främst hos hypertensive patienter och personer som redan har haft en hjärtattack.
 3. I buktypen av den mest akuta perioden utvecklas nekros i den nedre delen av hjärtmusklerna. Men smärtan är lokaliserad i buken, vilket orsakar illamående och till och med kräkningar, oftast går diarré. Det är ganska svårt att diagnostisera denna typ, eftersom symtomen liknar organismförgiftning och andra sjukdomar i mag-tarmkanalen.
 4. För arytmisk typ av sjukdomen kännetecknas av hjärtarytmi och blockad. Patienten kan förlora medvetandet och vara i ett tillstånd av svimning.
 5. När den cerebrala akuta perioden finns det ont i huvudet och svår yrsel. Patientens tal och samordning av rörelsen störs, epilepsiattacker noteras.

Dessutom kan den mest akuta formen åtföljas av nummenhet i alla extremiteter, kall svettning, ledsvridning av ansiktet, väsande ösning. Då behövs akut vård.

Akut stadium. Eftersom den akuta perioden varar ca 2 veckor, avslöjar undersökningen tydliga gränser för hjärt-muskulär nekros, liksom bildandet av ärr. Den särdrag - i primär akut tid separeras nekros från friska vävnader i 2-4 dagar. Om infarkt är sekundärt, varar scenen 10-14 dagar.

Det akuta scenen manifesterar sig i sådana symptom:

 • kroppstemperaturen stiger;
 • antalet leukocyter och ESR ökar;
 • hjärt enzymer överskrider aktiviteten
 • smärta kan kvarstå eller förekomma ibland
 • hjärncirkulationen störs
 • patienten har feber.

Subakut stadium. Den subakutiva perioden kan vara upp till 60 dagar, bindväv ärr bildas. Det vill säga efter en akut period när döda celler avgränsas från friska vävnader börjar dessa nekrosområden växa över med bindväv och bilda ett ärr. Därför kännetecknas denna period av utjämning av tecken på nedsatt funktion av hjärtat. Patientens kroppstemperatur återställs, smärtsyndromet sjunker, andningsfunktionerna normaliseras, men det viktigaste är att nivån av leukocyter blir normal. Följaktligen normaliseras patientens tillstånd och stabiliseras.

Men vissa komplikationer och ytterligare symptom utvecklas. Oftast förekommer pleurisy och perikardit, ledsmärta och lunginflammation på bakgrunden av det subakutiska scenen. Var noga med att gå med i urticaria.

Postinfarktstadiet. Den längsta perioden av hjärtinfarkt är postinfarktsteget, eftersom längden är högst 6 månader. Detta är det sista steget där ärret är fullt format.

För en så lång tid för utveckling av patologi anpassar hjärtat till nya arbetsförhållanden, därför försvinner symtomen helt. Patienten kan fullt ut stå emot måttlig träning. Efter undersökningen blir det klart att hjärtat fungerar vid en normal rytm och blodtalet motsvarar en hälsosam person. Ett sådant hjärta har emellertid redan ett mindre antal celler som kontraherar, så att angina pectoris, hjärtsvikt och till och med sekundärt myokardinfarkt kan utvecklas.

Vad ska man göra i varje steg?

Först och främst, för någon period av hjärtinfarkt, är diagnos nödvändig. Patienten måste genomgå en allmän och biokemisk analys av blod som undersöks: ett elektrokardiogram, ECHO, ultraljud och magnetisk resonansbildning. Vidare, baserat på de erhållna uppgifterna, föreskrivs läkemedelsbehandling.

Från videon nedan kommer du att lära dig om funktionerna i diagnostiska åtgärder och metoder för behandling av hjärtinfarkt (MI).

Preinfarction stadium. Om husets preinfarktperiod har anlänt är det absolut nödvändigt att tillhandahålla nödhjälp Patienten behöver lugna sig och ha en bekväm ligg eller sittposition. Var noga med att öppna alla ventiler och fönster, eftersom hjärtinfarkt kräver mycket syre (frisk luft). Det är viktigt att ta Nitroglycerin. Tillåtet högst 2 tabletter. Om han inte var hemma kan du erbjuda patienten "Validol", "Valocordin", "Corvalol." Och, naturligtvis, behöver ringa en ambulans.

Inpatientbehandling är baserad på att ta beta-blockerare, antikoagulantia, antiplatelet, ACE-hämmare, antispasmodika, nitratgrupper och antiarytmiska läkemedel. Var noga med att utse en heparingrupp av läkemedel för att förhindra utveckling av trombos.

Eftersom det finns ett stort behov av syre i infarkt, kommer läkaren att föreskriva ett medel som minskar detta behov. Dessa är sådana läkemedel som Sustac, Sustonit, Sustabukkal och Trinitrolong. För att förbättra blodcirkulationen föreskrivs nifedipin, izoptin och andra. Behandling endast vid stillastående förhållanden, viloläge.

Det skarpaste scenen. Under den akuta perioden är det nödvändigt att ringa en ambulans med specialiserad riktning - kardiologi, återupplivning.

Reglerna för första hjälpen är desamma som i föregående fall. Men patienten behöver fortfarande ta bort alla knappar och ta bort tillbehören. Förutom Nitroglycerin är det viktigt att ge Aspirin, men det sväljs inte, men tuggas. Läkemedlet spädar blodet och påskyndar blodtillförselprocessen. Om outhärdlig smärta är närvarande kan du ge "Analgin" eller "Paracetamol". Oftast, med den mest akuta kräkningstiden, är det nödvändigt att sätta patienten på ena sidan så att han inte kväver på kräkningar.

Denna period är farlig då hjärtstopp kan uppstå, så du måste göra artificiell andning och hjärtmassage. Men först försök att slå en ryck mot bröstbenet. Detta borde utlösa hjärtets arbete.

Behandling av den mest akuta perioden av hjärtinfarkt utförs i intensivvården, där narkotiska analgetika, neuroleptika och lugnande medel införs. De senare används endast i det akuta skedet av hjärtinfarkt. Därefter förskrivs anti-trombocyter, antikoagulanter, beta-blockerare, hämmare av angiotensinkonverterande enzymer.

Akut stadium. I det akuta skedet av hjärtinfarkt, det finns en blockering av venerna, och därför är blodcirkulationen störd. Därför, när en attack är nödvändig för att snabbt ge "Aspirin" och "Nitroglycerin." Om detta inte hjälper, ge Plavix eller ett läkemedel baserat på klopidrogel. En ambulansläkare kommer att göra en injektion av morfin.

Ytterligare terapi innebär användning av sådana grupper av läkemedel:

 • beta-blockerare: "Atenolol" eller "Metoprolol";
 • trombolytiska medel: Urokinas, Streptokinas;
 • antiplatelet och antikoagulerande läkemedel;
 • nitroglycerinmedel.

Subakut stadium. I den subakutiva perioden är MI också nödvändigt före vård och medicinsk utmaning. En ambulansrepresentant måste genomföra trombolys för att neutralisera eller förebygga blodproppar.

Sjukhuset tillhandahåller standardterapi för hjärtinfarkt. Dessutom måste du normalisera alkalisk och syrabalans.

Därefter börjar patienten rehabiliteringsperioden, som varar i sex månader. Kan behöva hjälp av en psykolog.

Postinfarktstadiet. I postinfarktperioden föreskrivs också läkemedelsbehandling. Det kan vara läkemedel som eliminerar arytmi och angina, nitrater, betablockerare, statiner och fibrater. Även - Kalium-antagonister, ACE-hämmare, sekvestrerar gallsyror. Dessa läkemedel är endast föreskrivna av en läkare. Andra medel: "Aspirin", "Plavix", "Aktovegin", "tiklid", "Pyracetam", "Riboxinum", "Mildronate" vitamin förblandningar (speciellt vitamin E).

Patienten måste hålla sig till en speciell diet under lång tid, delta i fysisk terapi och leda en hälsosam livsstil. Den närvarande specialisten hänvisar patienten till ett sanatorium eller annan sjukvårdsinstitution.

Lär dig om de allmänna symptomen på hjärtinfarkt och första hjälpen för denna sjukdom. Den här videon beskriver vad du ska göra och vad som inte gör.

Om du vet om alla stadier av hjärtinfarkt, betyder det att du kan ge det första akuthjälp till patienten. Och även omedelbart söka hjälp från specialister. Kom ihåg att i de inledande stadierna av utvecklingen av hjärtsjukdom är terapi mycket lättare, och risken för komplikationer och död är minimal.

Steg i hjärtinfarkt - symtomen på varje period

Myokardinfarkt är ett dödligt tillstånd som kännetecknas av döden av vävnader eller deras nekros i hjärtmuskeln. Orsaken till den patologiska processen ligger i den akuta sjukdomen hos den blodiga blodkroppen. Typiskt uppträder en sådan sjukdom som ett resultat av trombos av ett av kärlen som matar kroppen. Behandling och prognos beror på stadiet av hjärtinfarkt, graden av utveckling av sjukdomen och tiden som förflutit sedan sjukdomsuppkomsten. Symtom på patologi verkar ganska ljust, tillståndet kan förvärras dramatiskt, så det är omöjligt att fördröja nödsamtalet.

Om utvecklingsstadierna

När ett myokardinfarkt uppträder är förändringar i form av enzymemi karakteristiska. Sjukhuskliniken visar vissa tecken på detta tillstånd under en EKG-studie, förutom de viktigaste symptomen på sjukdomen. Patologin för den ischemiska typen, kallad "vit hjärtattack" av läkare, med närvaro av en hemorragisk corolla, upptäcks oftare.

 1. vid tidpunkten för utseendet
 2. lokalisering i vissa delar av kroppen och dess muskler;
 3. på omfattningen av den patologiska processens utbredning
 4. genom flödet.

Panatomi visar att lokaliseringen av hjärtinfarkt normalt upptar hjärtans övre zon, sido- och främre väggar i ventrikeln till vänster och de främre delarna av septumet mellan ventriklarna, det vill säga områden i orgelet som upplever en stark funktionell belastning och är aterosklerotiska mer än de andra delarna. Mycket mindre ofta observeras en liknande sjukdom i den bakre väggen av ventrikeln till vänster och de bakre zonerna av skiljeväggen mellan ventriklarna. När aterosklerotiska förändringar omfattar huvudkärlen hos kransartären till vänster eller båda dessa delar visar diagnosen en massiv hjärtinfarkt.

Stadier av utveckling av patologi:

 • prodromal period eller före en hjärtinfarkt;
 • den skarpaste;
 • acute;
 • subakut;
 • postinfarkt.

Varje period av bildandet av denna sjukdom har sina egna symtom och kräver en specifik behandling. Dessutom finns det flera klassificeringar av patologi.

Först efter diagnosen blir klar klinisk bild och en typ av sjukdomen. Patologiens egenskaper är viktiga för utnämning av korrekt behandling, diet och andra rekommendationer till patienten.

funktionen

Prodromalperioden hos sjukdomen anses vara instabil angina eller akut koronarsyndrom. Varaktigheten av detta stadium kan vara från flera minuter till en månad, ibland kan det vara 2 månader. Histologiska förändringar börjar utvecklas efter 2-7 minuter efter påbörjandet av patologins manifestationer.

 1. svaghet, andningssvårigheter
 2. angiotisk smärta
 3. lokalisering av smärta varierar såväl som intensitet;
 4. kroppens svar på att ta Nitroglycerin är annorlunda;
 5. hjärtrytmstörning.

Stegen av hjärtinfarkt är vanligtvis ganska långa, ibland tar det flera månader att utveckla nästa steg av sjukdomen och i andra fall endast 10-15 minuter. Alla patienter i vilka denna sjukdomsform har identifierats måste införas på sjukhus, eftersom tillståndet är farligt och inte kan fördröjas med behandling.

Den mest akuta scenen av patologi hos de flesta patienter utvecklas snabbt, på 3-5 timmar. Om en person gör ett kardiogram under denna period, kommer det som ett resultat av undersökningen att avslöjas tecken på nekrotiska förändringar i myokardiet. Klinisk sjukdom i detta fall kan vara flera alternativ.

 • Sårtyp eller anginal. Det observeras i de flesta liknande situationer, ca 90-92%. Manifesteras av intensiva smärtsamma känslor bakom bröstbenet hos människor som bär en brinnande karaktär. Smärtan kan ges till området på vänster arm, nacke, krageben, käke nedanför. Detta tillstånd följer med patienten i ca 30 minuter, dessutom registreras ökad upphetsning, rädsla och andra psykiska störningar. Det är omöjligt att arrestera detta obehag med hjälp av "nitroglycerin".
 • Astmatisk form av sjukdomen. Sjukdomens manifestationer är nästan identiska med tecken på bronkial astma. Den kliniska bilden förvärras av svårigheter att andas och svår andfåddhet. Denna utveckling förekommer oftare hos patienter med högt blodtryck eller återkommande infarkt.
 • Abdominal alternativ. Denna typ av sjukdom uppstår med nekrotisk skada på de nedre områdena i hjärtens muskelvävnad. Smärtan är fast i buken och det finns kräkningar, diarré, illamående. Denna art är ganska svår att diagnostisera, eftersom sådana symtom indikerar mer sannolikt en förgiftning av kroppen eller en annan sjukdom i matsmältningssystemet.
 • Arrytmisk syn. Manifestationer av denna typ kan karakteriseras som en hjärtrytmstörning, dess blockad. Ofta går det i strid med patientens medvetande eller svimning.
 • Cerebral patologi. Den inledande utvecklingsfasen följs vanligtvis av tecken på nedsatt blodflöde i hjärnan. Den kliniska bilden ser ut som yrsel, smärta i huvudet, talfunktionsstörning, epilepsiattacker. Varning bör också förändra gången hos en person.

I undantagsfall är symptomen på hjärtinfarkt frånvarande, patienten saknar några klagomål och tecken på sjukdomen detekteras endast med hjälp av ett EKG. Denna typ av sjukdom som är sällsynt vid kardiologi uppträder vanligen hos patienter med diabetes mellitus. Oavsett vilken typ av sjukdom det är omöjligt att prata med en läkare - det är dödligt.

Akut hjärtinfarkt är inte svårt att diagnostisera och varaktigheten av scenen varierar i zonen 10-13 dagar. Morfologiska förändringar i form av en tydlig definition av gränserna för myokardisk skada genom nekros och ärrbildning indikerar denna fas.

Kliniska egenskaper hos akut stadium:

 1. Ökningen av temperaturindikatorer för människokroppen.
 2. Ökad ESR och totalt leukocytantal.
 3. Hög aktivitet hos huvudkroppenzymerna, såsom troponin, kreatinfosfokinas, myoglobin, aspartataminotransferas och kardiospecifikt protein.
 4. förändringar i kardiogramkaraktäristiken för denna period av hjärtinfarkt (ST-segment, samt T- och Q-tänder visas med positiv dynamik).

Det subakutiska stadiet av hjärtinfarkt varar vanligen ca 2 månader och slutar med processen att bilda bindevävnaden i ärret. Gradvis återvänder det mänskliga tillståndet till vanligt, alla manifestationer av sjukdomen försvinner, inklusive tecken på hjärtsvikt. Ibland utvecklar patienter komplikationer. Bland dessa är lunginflammation, perikardit, feber, störningar i lungorna provocera pleurisy, smärta i lederna, liksom utslag som urtikaria.

Post-infarktsteget har en längd på ca 6 månader. Under denna period anpassar huvudkroppen till andra förhållanden för dess funktion och konsolidering av ärrvävnaden noteras.

Eftersom volymen av de kontraherande fibrerna i hjärtat reduceras kan en person uppleva manifestationer av angina, undernäring av det kroniska organets organ. Vid denna tidpunkt finns det stor risk för återkommande hjärtinfarkt.

Rehabilitering innehåller ett stort antal begränsningar och regler som måste respekteras. Kost, normal dagbehandling, uteslutning av känslomässig överbelastning och mycket mer kommer att ordineras av en läkare i hans rekommendationer. Terminen för återhämtningsperioden beräknas individuellt av den behandlande läkaren i varje enskilt fall, men vanligtvis är det ganska lång tid. Utvecklingsstadierna och hjärtinfarktets gång i nästan alla patienter är desamma, men symtomen kan tyckas annorlunda. I ICD-10 klassificeringen registreras den akuta perioden av sjukdomen som kod-l21. Det finns några fler poäng avseende post-infarktstadiet och några komplikationer av denna patologi.

diagnostik

Undersökning av patienter med hjärtinfarkt beror på vilken typ av patologi som helst. Om sjukdomen fortskrider i en atypisk form är det väldigt svårt att identifiera dess karaktär. För att klassificera sjukdomen, bestämma den mikroskopiska beredningen och studera alla dess nyanser i läkare kommer endast att erhållas efter sjukhusvård av personen. Alla diagnostiska åtgärder behövs för att bekräfta utvecklingen av hjärtinfarkt samt att studera dess egenskaper och möjligheten till komplikationer.

 • undersökning av patienten av en läkare
 • MRI (magnetisk resonansbildning);
 • scintigrafi;
 • EKG (elektrokardiogram);
 • EchoCG (ekokardiografi);
 • en analys som studerar markörer av nekrotiska skador.

Läkaren, när han undersöker en patient, blir bekant med patientens medicinska historia, utför flera stadier av diagnos. Palpation, där läkaren probar bröstområdet, avslöjar myokardpunkten. Vanligtvis finns den här zonen på platsen för det femte interkostala rummet till vänster, vilket är vinkelrätt mot nyckelbenområdet.

Slagverk involverar att knacka på bröstbenets vägg för att bestämma gränserna för huvudorganet. Under sådana åtgärder vid hjärtinfarkt detekteras inga specifika brott. När en persons hjärtaktivitet är upprörd som ett resultat av stagnation eller expansion av en ventrikel (oftare - den vänstra), kommer läkaren att fixa förskjutningen av organets muskelgränser till vänster.

Auscultation är en speciell metod att lyssna på hjärtat, under vilket ljud upptäcks under ett organs funktion. Det finns vissa regler som motsvarar vissa patologier som medföljer hjärtinfarkt.

Magnetic resonance imaging anses vara ett dyrt sätt, men data från denna diagnostik är mycket informativ. Det är möjligt att göra en liknande procedur endast under förutsättningar för en medicinsk institution, och specialisten är engagerad i avkodning Fördelen med denna undersökning är naturligtvis att läkare kan hitta även den minsta skadan i orgeln. Med hjälp av denna teknik är det möjligt att detektera trombos i kardiovaskulärsystemet och bedöma tillståndet hos artärerna.

EKG anses vara det mest informativa och billiga sättet att diagnostisera, så det används oftare än andra. En annan obestridlig fördel med denna teknik är möjligheten att undersöka patienten hemma, vilket sparar tid.

Scintigrafi är en ganska komplicerad metod för undersökning, eftersom för att utföra det måste en person introducera ett speciellt ämne i blodet. Denna metod används sällan och endast i de fall där EKG inte visade signifikanta resultat.

Ekkokardiografi används för att bestämma lokaliseringen av regionen av ett organ som är mottagligt för nekrotiska förändringar, för att studera blodflödet i problemområdet, för att detektera blodproppar och hjärtklaffarnas tillstånd. Denna metod är informativ och används ganska ofta med en liknande sjukdom.

Blodmarkörer för bestämning av hjärtinfarkt hjälper till att diagnostisera denna sjukdom korrekt. Eftersom en sådan patologisk process nödvändigtvis åtföljs av kardiomyocyters död, är det sedan möjligt att detektera element i plasma som i avsaknad av en sådan lesion inte borde vara där och betraktas som markörer av nekrotiska förändringar i myokardiet.

Komplikationer och konsekvenser

En hjärtinfarkt leder ofta till döden, varför läkare noggrant övervakar patientens hälsa som har lidit det. Det finns tidiga och sena komplikationer. Om vi ​​pratar om det första, kan de förväntas inom de första timmarna eller 2-8 dagar efter sjukdomsutvecklingen.

Komplikationer av den tidiga perioden:

 1. ruptur av vävnader från huvudorganet;
 2. kardiogen chock;
 3. hjärtaneurysm;
 4. tromboembolism;
 5. hjärtsvikt akut kurs.


Oftare än de andra komplikationerna uppträder arytmi av olika former, samt blockering och extrasystoler. Dessa negativa faktorer förvärrar allvarligt prognosen för sjukdomen och kan leda till fullständig upphörande av organaktivitet.

Sen period kan åtföljas av störningar i pleura, perikardium eller lungor. Ofta finns det fall av smärta i vänster axelled. En liten grupp patienter har psykiska störningar, särskilt för äldre. Dessa patienter blir nervösa, misstänksamma, hysteriska och blir ofta deprimerade.

Behandlingen av sjukdomen är att stabilisera blodflödet i koronarartärens område, i stället för dess förminskning, samt att minska smärta som kan vara outhärdligt. Dessutom behöver patienten psykologisk hjälp, såväl som fysisk återhämtning. Terapi är att använda droger av flera åtgärder som kan förbättra kroppens funktion. Det är nästan omöjligt att fullständigt bota sådana patienter, de kommer alltid att vara i riskzonen för återkommande hjärtinfarkt och vara under överinseende av en läkare.

Denna sjukdom finns ofta idag, vilket är orsaken till många orsaker - från ekologi till en persons livsstil. Om det finns hjärtproblem ska du regelbundet besöka den behandlande läkaren och genomgå en diagnos för att identifiera eventuella negativa förändringar i organets arbete och struktur och börja behandla dessa patologier i tid. Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att övervaka din livsstil och övervaka varje steg så att det inte händer igen.