Huvud

Myokardit

EKG-repolarisationsstörning

Idag anses elektrokardiografi vara ett av de mest informativa och vanliga sätten att diagnostisera patologiska processer i hjärtmuskeln och övervaka framgången med deras behandling. Under undersökningen används särskild utrustning, som registrerar förändringar i hjärtens funktionella aktivitet och visar sin grafiska bild.

Under diagnosproceduren fixar speciella elektroder på patientens kropp hjärtslag och mäter de olika bioelektriska potentialerna som uppstår. Med hjälp av EKG kan upptäcka förändringar i de inre hålrummen i hjärtat storlek och skick av dess väggar, kränkningar ledningsförmåga infarkt, förekomsten av ärr, hypertrofisk och andra förändringar.

Praktiserande experter rekommenderar att diagnostik genomförs vid planerade förebyggande undersökningar och i närvaro av motsvarande indikationer. I slutet av studien tolkas dess slutliga data av en kvalificerad specialist. Baserat på denna slutsats föreskriver den behandlande läkaren ordentlig behandling. Många patienter, som har fått ett elektrokardiogramsvar på sina händer, upplever spänning från de medicinska termerna som läses in i den.

Av särskilt intresse kan vara en sådan fras som "ett syndrom som bryter mot processen för repolarisering av ventriklerna." Men är det här fenomenet verkligen farligt? I vår artikel vill vi skingra rädslan för personer som övervakar hälsan hos deras kropp och ge information om vad dessa processer är, funktionerna i deras sjukdomar och vilka patologier de ser ut.

Vad är repolarisation?

Hjärtat är huvudorganet som verkar i sin egen rytm och är inte kontrollerat av det mänskliga sinnet - självständigt fastställande av faser av arbete och vila. Frånvaron av patologiska processer i kroppen bidrar till stabiliteten i denna balans. Kärnan i hjärtmuskeln är tre processer:

Det är dessa faser som elektrokardiogramet spårar. Den vanligaste förändringen är ett brott mot repolarisationsprocessen på EKG hos vuxna kräver kardiologer noggrann uppmärksamhet. Varje organ i människokroppen består av celler. Hjärtmuskeln har en speciell potential som kan flytta joner från en cell eller vice versa. Dess värde beror på det tillstånd där cellerna är för tillfället - spänning eller vila.

Fasspänningen består av två processer:

 • början är depolarisering;
 • endrepolarisation.

Varför uppstår repolarisationsstörningar?

Det finns olika anledningar till att förändra processen:

 • Hjärt- och vaskulära sjukdomar - kardioskleros, vänster ventrikulär hypertrofi, vegetativ-vaskulär dystoni, ischemi.
 • Faktorer utan samband med kardiovaskulära patologier - hormonella störningar, uttorkning, renal dysfunktion, sjukdom i nervsystemet, ökat flöde till hjärtat stadium exciteringspulser.

Förändringar i den funktionella aktiviteten hos adrenerge mediatorer (adrenalin och noradrenalin) kan orsaka vissa neoplasmer. Patologiska förändringar i repolarisation observeras med en ökning av QT-segmentet, en minskning av QT-intervallet och syndromet för tidig uppsägning av upphetsningsfasen. Nu bor vi på var och en av dem.

Syndrom av det förlängda QT-intervallet

Huvudskälet till funktionsstörningen av jonkanaler är en ärftlig predisposition. Detta fenomen är ganska sällsynt och förekommer hos en person på 6 tusen. På grund av påverkan av den genetiska faktorn i hjärtmusklerna störs jonens balans, vilket leder till en förlängning av exciteringsprocessen. En sådan sjukdom uppträder vid vilken tid som helst, dess kliniska tecken är plötslig och orimlig takykardi, som visas på ett kardiogram som en ökning av ventrikulära sammandragningar med förändringar i QRS-komplexkonfigurationen.

Detta villkor är observerat:

 • med en känslomässig ökning;
 • tar vissa mediciner
 • plötslig förlust av medvetande.

Kort QT-syndrom

Denna avvikelse är också ganska sällsynt - dess utseende är associerad med medfödda anomalier och genmutationer. Förändringen av QT-segmentets längd orsakas av felaktigheten av kaliumkanalerna. Det är möjligt att diagnostisera förkortning av repolarisationsfasen genom att ha en patient med permanent arytmi, svimning, frekventa attacker av takykardi, en plötslig avmattning av hjärtritmen.

En skicklig kardiologen kan misstänka närvaron av denna sjukdom, även när en "icke-hjärt" symptom: feber, ökning av blodkalciumkoncentration eller kaliumnivåskiftnings medium (pH) i riktningen av surheten, användning av hjärtglykosiden digoxin. Om EKG registrerar QT-intervallets längd på mindre än 0,33 sekunder, bekräftar detta förkortningen av repolarisationsprocessen.

Tidigt ventrikulärt repolarisationssyndrom

Fram till nyligen betraktades denna förändring inte som en patologi. Resultaten av de senaste vetenskapliga studierna visar dock att denna kränkning betraktas som sinusarytmi.

Idag är det vanligast bland ungdomar som är aktivt involverade i sport. Tydliga kliniska symptom på sjukdomen observeras inte, men det finns ett antal skäl som kan orsaka det:

 • överdriven fysisk stress
 • förändring i blodets elektrolytbalans
 • ischemisk sjukdom;
 • långvarig hypotermi
 • diffus förändring av myokardiet hos ett av huvudkamrarna i hjärtat - vänstra kammaren;
 • ökade blodlipider;
 • användningen av adrenerga stimulanser
 • störningar i komplexet av hjärtklemmens anatomiska strukturer.

Hur spåras förändringar i faser av kardiogrammet?

Patologiska störningar av repolarisering provocera förändringar i EKG-våghöjd kurvan T. Emellertid kan korrekt diagnos inte vara - ett sådant fenomen observeras inte bara i sjukdomar i hjärta, men också med eventuella metaboliska störningar. Om det också finns ett skifte i ST-segmentet, indikerar detta ett brott mot elektrolytbalansen i cellerna. Repolarisationsprocessen kan störas av en allvarlig patologi - hypersympatikotoni, åtföljd av en ökning av adrenalinhalten i blodet.

Detta tillstånd orsakas av en ökning av tonen i den sympatiska uppdelningen av det vegetativa systemet och orsakar:

 • minskning av svettning, utsöndring av saliv och slem
 • torr hud;
 • takykardi;
 • smärta i hjärtat
 • märkbar förändring av humör;
 • ökat blodtryck.

Hur man korrigerar avvikelser från repolarisation?

Ingen läkare gör diagnos och föreskriver inte bara en behandling enligt resultaten av elektrokardiografi! För detta ändamål samlas data om historien och den fullständiga kliniska bilden av patientens patologiska tillstånd, ytterligare studier utförs: ekokardiografi, ultraljudsskanning av hjärtat, funktionella stresstester.

Det är svårt att tolka de slutgiltiga EKG-kurvdata, vilket beror på heterogeniteten av de bioelektriska processernas karaktär. Efter en omfattande undersökning och en noggrann diagnos ordinerar en kvalificerad kardiologer en rad medicinska åtgärder för att eliminera de etiologiska orsakerna till patologiska förändringar. Om sjukdomsförloppet hotar en persons liv, föreskrivs radiofrekvens hjärtablation (endoskopisk teknik för kirurgisk behandling av hjärtarytmier).

En patient som bryter mot repolarisationsprocessen kräver uppföljning, liksom:

 • övervaka EKG regelbundet
 • ät rationellt
 • genomföra aktiviteter som syftar till att stärka kroppens hälsa och förhindra att patologiska processer bildas
 • följ de närmaste läkarnas rekommendationer om möjligheten till fysisk aktivitet
 • Ta ständigt vitaminer och föreskrivna läkemedel.

Prognosen för hjärtproblemet när patienten uppfyller alla krav från en erfaren specialist är helt gynnsam. Det är mycket viktigt att döda nära släktingar är från plötslig hjärtstillestånd - detta fenomen gör prognosen mycket tyngre. Brist på familjehistoria har ett mer gynnsamt värde.

Vad betyder nedsatt ventrikulär repolarisation på ett EKG hos vuxna?

Avbrytning av repolarisationsprocessen på EKG hos vuxna förekommer ganska ofta, så det förtjänar noggrannare studier. Människans hjärta är ett organ som har en ganska komplex struktur. Eventuella störningar i arbetet med en sådan orolig mekanism kan leda till allvarliga konsekvenser och utgöra ett potentiellt hot mot livet.

Impulsöverföringen i hjärtmuskeln går på ett visst sätt, vilket medför excitering och sammandragning av myokardcellerna. Med andra ord går processerna för depolarisering och repolarisering kontinuerligt till hjärtat.

Myokardrepolarisering definieras som processen för cellreparation efter sammandragning. Under denna period återvänder laddningen av cellmembranet till sitt tidigare tillstånd, återvänder elektrolytbalansen till normala celler ackumulera energi, förbrukar syre. Och först efter slutet av denna tidsperiod blir hjärtat redo för nästa sammandragning.

Även från en sådan svår definition kan vi dra slutsatsen hur viktigt och sårbart mekanismen för att återställa den joniska balansen hos celler är.

Brott i denna period detekteras med hjälp av ett elektrokardiogram.

Ofta beror överträdelser av cellrepolarisationsfasen på förändringar i följande faktorer:

 • brist på syre till hjärtmuskeln (hypoxi);
 • en minskning av trycket i kanalen i kransartärerna;
 • förändring av systoliskt tryck i hjärnan i hjärtkammaren.

Orsaker till sådana brott mot ventrikulär repolarisation hos vuxna finns det en hel del. För enkelhets skull kombinerades de i flera grupper:

 • sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (ischemisk, inflammatorisk, dystrophiskt ursprung, myokardiell hypertrofi, diffus förändring av strukturen hos ventriklarna);
 • Förekomsten av nervsystemets patologi (neurokirurgisk dystoni, sympatadrenal dysfunktion);
 • dysregulering av det neuroendokrina systemet (ökad hormonproduktion);
 • klimakteriet och graviditeten;
 • exponering för vissa droger
 • icke-specifika orsaker till utveckling (fenomenet tidig repolarisering).

Ett elektrokardiogram är en rekord av de bioelektriska potentialerna som genereras av hjärtmuskeln. Repolarisationsfasen hos båda ventriklerna representeras på elektrokardiogrammet i form av en T-våg och det associerade S-T-segmentet. Naturligtvis kommer överträdelser under denna period att orsaka förändringar i tändernas form, läge och riktning och intervall som representerar processen. På elektrokardiogrammet registreras:

 • utseendet av en karakteristisk hak på R-vågets nedåtgående knä;
 • förändringar i S-T-segmentet i form av sin höjning ovanför isolinbågen vänd nedåt;
 • ändra form och storlek på T-våg.

Elektrokardiografi är den viktigaste metoden för att studera hjärtmuskulärens arbete. Registreringen av inspelningen av myocardiums elektriska aktivitet gör det möjligt att utvärdera sitt arbete och är en återspegling av olika slags störningar. Men inte alltid registrerade patologiska förändringar på elektrokardiogrammet indikerar närvaron av tecken på skador på hjärtmuskeln. Ett normalt elektrokardiogram kan inträffa hos en patient med kardiovaskulär sjukdom. Endast hjärtarytmier har en absolut noggrann diagnostisk bild vid inspelning av hjärtmuskelens bioelektriska potential.

Processerna för cellåtervinning kommer att gå annorlunda i ett friskt och patologiskt modifierat myokardium. Övningstester för hjärtsjukdomar är baserade på dessa skillnader.

En eventuell överdriven belastning kommer att orsaka en förändring i T-våget i en eller flera grad, och på grundval av dessa förändringar gör doktorn slutsatser om beskaffenheten av det mottagna svaret. Konfigurationen av repolarisations huvudvåg kan också påverkas av vanlig mänsklig aktivitet, manifesterad i form av:

 • dricka kallt vatten;
 • förändringar i andningsrytmen
 • förändringar i kroppsställning.

Detta bör dock inte orsaka förändringar från ST-segmentets sida.

Myokardhypoxi är en följd av nedsatt blodcirkulation och andning. Förändringar som uppstår i repolarisationsfasen fungerar som tidiga tecken på hypoxi, eftersom cellmembranet är mycket känsligt för förändringar i tillståndet av kalium- och natriumjoner. Steg av repolarisation kan kallas en process som kräver energi. Det kommer in i cellerna i form av molekyler av adenosintrifosfat, för syntesen av vilka syre som behövs. När myokardiell ischemi inträffar kommer förändringar i repolarisationsfasen att vara den första som uppträder. Allvarlig hypoxi orsakar olika typer av arytmier och påverkar hjärtfrekvensen negativt.

Emellertid är ischemi en reversibel process, och efter en tid återställs ämnesomsättningen i cellerna. Det betyder att förändringsdynamiken kommer att synas på elektrokardiogrammet. Bedömning av data tillsammans med den kliniska bilden kan du göra rätt diagnos.

Diffusa hypoxiska tillstånd med en viss varaktighet kan endast orsaka förändringar i T-vågens storlek. En liknande situation kommer att uppstå i olika metaboliska störningar, inte bara i myokardiet, kronisk anemi, etc.

Alla förhållanden som förändrar innehållet av basiska cellulära joner har också effekt på repolariseringsprocesser. Störning av elektrolytbalansen hos celler medför olika förändringar i både ST-segmentet och T-vågan.

Brott som noteras i repolarisationsfasen är icke-specifika, finns av en slump utan att visa sig något annat. Sådana situationer är inte ovanliga hos ungdomar, unga människor (ofta hos idrottare). Detta är det så kallade fenomenet för tidig repolarisering. Genomförda drogtester i detta fall, som ger en positiv trend, talar om den funktionella (utbytes) genen av störningar i denna fas.

En frekvent orsak till diffusa störningar är en ökning av tonen i det autonoma nervsystemet, nämligen dess sympatiska sektion. Hormonala influenser påverkar betydligt de diskuterade processerna för cellmembranreparation.

Vid fastställandet av sådana förändringar på elektrokardiogrammet är det alltid nödvändigt att utföra differentialdiagnostik med olika akuta störningar för att påbörja en snabb och adekvat behandling.

Akut perikardit har på elektrokardiogrammet en mycket liknande bild av förändringar med repolarisationsstörningar. Och endast observation i dynamik kan äntligen skingra tvivel.

Slutsatsen är bara en: för att bekräfta diagnosen är det nödvändigt att utföra ytterligare forskningsmetoder. Komplexiteten i tolkningen av den elektrokardiografiska kurvan beror till stor del på de heterogena egenskaperna hos de bioelektriska processerna och förpliktar läkaren att studera patientens kliniska status.

En av de allvarliga patologierna som leder till sådana sjukdomar är hypersympatikotoni. Denna sjukdom påverkas sedan barndomen. Den särdrag hos denna sjukdom är närvaron av en hög nivå av adrenalin i blodet.

Konstant hårt arbete och olika stressiga situationer kan också vara orsaker till det problem som diskuteras. Samma riskfaktor finns för gravida kvinnor och för kvinnor i klimakteriet. Eventuell obalans av hormoner orsakar störningar i människokroppen som kommer att återspeglas på EKG och manifestera sig med vissa symtom.

Ett stort antal människor har förändringar i hjärtmuskulans vägg, men misstänker inte ens det. Sådana kränkningar detekteras av en slump under ett elektrokardiogram inspelning av någon anledning.

I de fall där den förändrade repolariseringsvågen täcker en betydande del av hjärtmuskeln blir syndromets kliniska manifestationer konkreta och kan manifesteras som:

 • brott mot det allmänna tillståndet, kännetecknat av trötthet, yrsel, svaghet;
 • märkbar förändring av humör;
 • hjärtrytm förändras;
 • Utseendet av smärta i hjärtat.

Kännetecknas av ökad manifestation av dessa symtom på bakgrund av fysisk aktivitet.

Det visades att i strid med återhämtningsförfarandena i den nedre väggen i vänster ventrikel kan patienten uppleva en ökning av blodtrycket, en känsla av yrsel, fotopsi. Detta är möjligt speciellt under perioden med fysisk aktivitet. Denna situation är förknippad med de anatomiska egenskaperna hos områdena i myokardiet och, i vilket fall som helst, bör locka uppmärksamhet.

Hos äldre, med närvaro av comorbiditeter kan nedsatt repolarisation stimulera utvecklingen av svåra arytmier.

Utan att ta itu med ett långsiktigt problem sätter människor sig i fara. Alla manifestationer av sjukdomen, som ägde rum efter en kort vila, börjar intensifiera och förvärva karaktären hos svåra, ibland invalidiserande stater.

För en fullständig behandling av sådana sjukdomar är det nödvändigt att genomföra ytterligare undersökningsmetoder som bekräftar diagnosen. Behandling av repolarisationsstörningar bör syfta till att eliminera orsaken som orsakade dem.

Terapi av patienter med sjukdomar i det endokrina systemet, hjärtat och blodkärlen utförs enligt protokollen för dessa patologier. I de fall där den kombinerade patologin har en svår kurs, som hotar utvecklingen av dödliga arytmier, är det möjligt att välja kirurgisk behandling. Efter en grundlig undersökning avlägsnas sådana patienter genom att man utför vägar för att eliminera arytmins fokus eller implantera en pacemaker.

Personer som har haft elektrokardiogramförändringar utan kliniska manifestationer av sjukdomen bör:

 • att vara på automaten;
 • ta prov med fysisk aktivitet
 • regelbundet genomgå en EKG-undersökning
 • leda en hälsosam livsstil
 • ta vitamin och andra metaboliska droger som föreskrivs av en läkare.

Normalt behandlas inte friska människor, det är nog att följa läkarens rekommendationer och genomgå regelbunden EKG-övervakning. I ett barn kommer ett sådant syndrom att försvinna med ålder, förutsatt att det omhändertas och övervakas noggrant.

Rationell näring, doserad motion, frånvaron av dåliga vanor gör att du glömmer bort en sådan skrämmande överträdelse och dess konsekvenser.

Sålunda blir behovet av att kontrollera hjärtats arbete tydligt. Och denna kontroll kommer att ge en person mycket mindre besvär än hans frånvaro.

Störning av repolarisationsprocesser

Allmän information

Repolarisationsprocessen är en fas under vilken den initiala vilopotentialen hos membranet i nervcellen återställs efter passage av en nervimpuls genom den. Under genomgången av en nervimpuls uppträder en temporär förändring i membranets molekylstruktur, som ett resultat av vilka joner kan fritt passera genom det. Under repolarisering diffunderar joner i motsatt riktning för att återställa den tidigare elektriska laddningen av membranet, varefter nerven är redo för vidare överföring av impulser genom den.

Bland de vanligaste orsakerna till försämrad repolarisation är:

Ischemisk hjärtsjukdom;

hypertrofi och överbelastning av ventrikulärt myokardium;

brott mot depolarisationssekvensen;

Repolarisationsstörningar hos ungdomar började inträffa mycket oftare. Det finns inga uppgifter om långsiktiga dynamiska observationer av sådana ungdomar. Samtidigt kan det finnas fall där ganska uttalade överträdelser av repolarisationen av hjärtat hos en tonåring inträffade 7-8 år, ibland med en positiv dynamik på EKG utan särskild behandling.

Positiv dynamik på EKG indikerar en funktionell (utbytbar) genesis av störningar i repolarisationsprocessen. Ungdomar med sådana abnormiteter bör undersökas på sjukhuset med hjälp av komplex behandling (kortikotropiskt hormon, panangin, inderal, kokarboxylas, vitaminer) med obligatorisk uppföljning.

Många studier har visat att en överträdelse av repolarisation kan utlösas av hundratals orsaker. Alla är indelade i flera huvudgrupper, beroende på deras egenskaper:

Sjukdomar förknippade med störningar av det neuroendokrina systemet. Det är denna del som reglerar arbetet hos alla organ i hjärt-kärlsystemet.

hjärtsjukdom (ischemi, hypertrofi, elektrolyt obalans);

farmakologiska effekter, mediciner som har en negativ effekt på hjärtat.

Även kända icke-specifika orsaker som kan utlösa en förändring i processerna för repolarisation. I detta fall innebär det sin diagnos hos ungdomar. Den exakta listan över faktorer som provar dessa överträdelser är ännu inte känd för läkare. Men övning visar att i ungdomar uppträder brott mot ventrikulär myokard-repolarisation ganska ofta, i de flesta fall passerar självständigt utan att behöva medicinsk behandling.

Orsaker till repolarisationsstörningar

Många studier har visat att repolarisationsstörningar är uppdelade i flera huvudgrupper, beroende på deras egenskaper. Sjukdomar förknippade med störningar av det neuroendokrina systemet. Det är denna del som reglerar arbetet hos alla organ i hjärt-kärlsystemet. Hjärtsjukdom - dessa inkluderar ischemi, hypertrofi, elektrolyt obalans;

Också kända är icke-specifika orsaker som kan utlösa en förändring i myokardrepolariseringsprocesser. I detta fall innebär det sin diagnos hos ungdomar. Den exakta listan över faktorer som provar dessa överträdelser är ännu inte känd för läkare. Men övning visar att i ungdomar uppträder brott mot ventrikulär myokard-repolarisation ganska ofta, i de flesta fall passerar självständigt utan att behöva medicinsk behandling.

symtomatologi

Vad som är farligt i denna situation är den nästan fullständiga frånvaron av symtom på sjukdomen. Ofta detekteras repolarisationen av vänster ventrikel endast under ett EKG, för vilket en person har fått ett hänskjutande av en helt annan anledning. EKG kommer att visa störningar av repolarisation. Enligt elektrokardiogrammet har läkaren möjlighet att göra en sådan diagnos som ett brott mot de repolarisationsprocesser som förekommer i myokardiet:

Förändringar i P-vågen, bevis på förmaks depolarisation;

QRS-komplexet kommer att visa ventrikulär myokard depolarisation. På EKG kan du se att Q och S är negativa, R är positiv. I det här fallet kan de sista tänderna vara flera;

T-vågan ger information om funktionerna i ventrikulär repolarisation, enligt dess avvikelser från normen, och överträdelser diagnostiseras.

Från den övergripande bilden av sjukdomen utmärks sin form mycket ofta - syndromet för tidig repolarisering av myokardiet. Det innebär att alla processer för återvinning av elavladdning börjar tidigare än det borde vara. På ett kardiogram visas en sådan ändring som följer:

ST-segmentet börjar stiga från punkt J;

I den nedstigande delen av R-vågan kan man hitta speciella barbs;

mot uppkomsten av ST observeras konkavitet. Det riktas uppåt;

T-våg karakteriseras av smalhet och asymmetri.

Det är uppenbart att det finns en storleksordning mer nyanser, och endast kvalificerade specialister kommer att kunna läsa dem på EKG-resultaten, samt föreskriva effektiv behandling.

Behandling av repolarisationsstörningar

Behandlingen beror främst på grunden till orsaken till sjukdomen. Om det avslöjas kommer huvudmålet att elimineras med upprepad diagnostik efter att patienten genomgått en behandlingsperiod. Om det inte finns någon grundorsak i sig, utförs terapin i följande riktningar:

Vitaminberedningar (stödja hjärtans fullständiga arbete, kommer att kunna garantera tillgången på alla vitaminer och spårämnen den behöver);

kortikotropa hormoner (den huvudsakliga aktiva substansen är kortison, som har en fördelaktig effekt på de processer som förekommer i kroppen);

kokarboxylashydroklorid (hjälper till att återställa kolhydratmetabolism, förbättrar trofismen hos den centrala och perifera NS, har en positiv effekt på hjärt-kärlsystemet);

Inderal eller Panangin, droger från gruppen av beta-blockerare.

Innan du väljer ett läkemedel och dess dosering, undersöker läkaren noggrant testresultaten och får en fullständig bedömning av patientens hälsotillstånd. Endast om överträdelsen verkligen utgör ett hot mot hälsan, till exempel om syndromet för tidig repolarisering av det ventrikulära myokardiet diagnostiseras, kommer läkaren att välja den mest effektiva behandlingen.

I de flesta fall blir vitaminberedningar och medel för att upprätthålla hjärtfunktionen grunden för behandling av störningar i repolarisationsprocesser. Om vi ​​talar om beta-blockerare används de endast i extrema fall.

Avbrytande av repolarisationsprocesser: Vad är det på EKG, former, tecken, behandling

Repolarisation av myokardiet, eller hjärtmuskeln, är en av de många biokemiska processer som förekommer i hjärnans celler för att säkerställa myokardiell kontraktilitet. Så, för att cellen (kardiomyocyt) ska börja ingå, bör den få elektrisk stimulering. Detta säkerställs genom flödet av positivt laddade joner i cellen genom cellmembranet. Då kommer membranet att byta laddning, och den energi som krävs för reduktion kommer att släppas. Det finns en typ av elektrisk "omstart" av cellen, vilket medför att den reduceras. Denna mekanism kallas depolarisering. Och repolarisationen sker efter att cellen återvänder till sitt ursprungliga tillstånd, det vill säga cellen "vilar" efter att arbetet har gjorts. På så sätt är någon muskelcell i kroppen kontraherad.

Processerna för depolarisering och repolarisation strängt och regelbundet alternerar, vilket ger hjärtsystemen (sammandragning) och diastol (avslappning) av hjärtat. Repolarisationsfasen är en slags vilafas i vilken det är nästan omöjligt att excitera en cell. Denna fas på elektrokardiogrammet motsvarar QT-intervallet.

stadier av depolarisering och repolarisation i myokardiet och deras reflektion på EKG (depolarisering visas i gul, repolarisation i rött)

Med hjärtsjukdom eller i frånvaro av hjärtpatologi, men med ett brott mot den rättsliga effekten på hjärt-kärlsystemet hos människor, kan myokardrepolariseringsprocesser störas. Ibland uppenbarar sig vissa symtom och kräver behandling, och ibland är det regelbundet att checka med en kardiolog.

Video: depolarisering och repolarisering av kardiomyocyter, föreläsning

Orsaker till ventrikulära repolarisationsstörningar

Som regel diagnostiseras repolarisationsstörningar hos personer äldre än 50 år, men de senaste åren har prevalensen bland patienter yngre än fyrtio år ökat. Dessa processer i hjärtmuskeln hos vuxna kan bero på både helt ofarliga orsaker och allvarliga sjukdomar i hjärtat eller andra organ. Så, i det senare fallet, när patologiska processer uppträder i myokardiet hos en eller annan lokalisering, förlorar cellerna förmågan att utbyta joner mellan det intracellulära och extracellulära mediet. Till exempel, om inflammatoriska, ischemiska processer eller nekros förekommer i hjärtmuskeln, följt av ersättning av normal vävnad med bindväv ärr störs den normala cykeln av faserna för de- och repolarisation.

De främsta orsakerna som kan utlösa ett brott mot kemiska-elektriska processer i myokardiet inkluderar följande:

 • myokardit,
 • Myokardiell ischemi
 • Överfört myokardinfarkt med bildandet av ett efterinfarktärr, aterosklerotisk kardioskleros,
 • Hypertoni med bildandet av hypertrofisk kardiomyopati,
 • Restriktiv, dilaterad eller hypertrofisk kardiomyopati av vilken genes som helst,
 • Den så kallade "idrottarens hjärta", när professionella idrottare har en ökning i vänstra hjärtat med myokardiell hypertrofi,
 • Medfödda defekter hos generna som kodar för transporter av joner till cellen - orsakar förlängda och förkortade QT-intervallssyndrom, såväl som ventrikulärt tidigt repolarisationssyndrom (SRRS),
 • Accept av vissa droger - atropin, hjärtglykosider, adrenalin och andra,
 • Vegetativ-vaskulär dystoni (neurokirurgisk).

Även störningar i repolarisationsprocesser i myokardiet är karakteristiska för förändringar i de neuro-regulatoriska effekterna på hjärtat, i synnerhet från vagusnerven och det sympatiska nervsystemet eller från binjurarna, när en överflödig mängd adrenalin och noradrenalin produceras i blodet. Ofta är det störningar i hjärtmuskulärens normala funktion i sköldkörtelns patologi, eftersom hormonerna som frisätts i blodet genom körteln har en direkt effekt på hjärtat.

Vanliga processer i myokardiet (ischemi, kardioskleros, kardiomyopati) orsakar i regel förekomsten av diffusa störningar av repolarisationsprocesser och begränsade - lokala störningar. Till exempel när neurocirculatory dystoni repolariserings störningar på den främre-septala området i den vänstra ventrikeln efter myokardiell sido och hög-sidosektioner - på sidoväggen, och post-myokardinfarkt vänsterkammar bakvägg - störningar av repolarisering i botten eller övre väggen av den vänstra ventrikeln.

Myokard depolarisation och repolarisation är normala

depolarisering och myokardiell repolarisation i ischemi

I det fall då patienten inte identifierar de synliga orsakerna och överträdelser av repolarisationsprocesser detekteras kallas de icke-specifika.

Förutom patologiska orsaker kan moderata kränkningar av vänster ventrikulära repolarisationsprocesser också förekomma hos en helt frisk person. Detta avslöjas i fallet då en patient diagnostiserad med EKG-störningar av repolarisation efter ytterligare undersökning inte avslöjar några problem från hjärtat och andra organ. Samtidigt försvårar inte repolarisationsstörningar patientens liv praktiskt.

Är sjukdomen i repolarisation kliniskt manifesterad?

Kemisk-elektriska störningar har inte några strikt specifika symptom, därför är störningar av repolarisationsprocesser ett EKG-syndrom. Patienter med sådana sjukdomar kan uppleva trötthet, minskad tolerans mot normal träning på grund av utmattning, obehag eller smärta i bröstet, yrsel eller andnöd under träning.

Om patientens repolarisationsstörningar orsakas av en viss patologi blir de motsvarande symtomen de ledande symptomen. Så, i närvaro av ischemiska förändringar i myokardiet, inträffar angina attacker, med hjärtfel på grund av cikatricial förändringar efter infarkt eller kardiomyopati - andfåddhet under träning eller vila tillsammans med ödem, etc.

I det fall där brott repolyarizatsionnyh processerna kompliceras av utvecklingen av arytmier eller kammartakykardi, patienten störningar i hjärtat, känslan hjärtklappning, svettning, yrsel, svimning och andra symptom på arytmier upp till arytmogena chock eller klinisk död. De senare tillstånden orsakas av förekomsten av komplikationer i syndromet av förkortning eller förlängning av QT. Så, när QT förkortas, är rytm-typ rytmförändringar vanligare, till exempel förmaksfibrillering och när den förlängs, paroxysmal ventrikulär takykardi.

diagnostik

På grund av det faktum att patienten inte har några strikt specifika klagomål som är karakteristiska för repolarisationssjukdomar, fastställs diagnosen utifrån elektrokardiogrammet. Därför är den viktigaste diagnostiska metoden EKG och dess variationer - Daglig övervakning av EKG, EKG efter träning, ibland - transesofageal EKG.

De viktigaste kriterierna för kardiogrammet är följande tecken:

 • Förekomsten av en liten R-våg i det ventrikulära komplexet QRST,
 • Närvaro av Kosovo stigande höjd (ST elevation),
 • T-vågbyte - det blir smal, asymmetrisk och till och med negativ, som med ischemiska förändringar.

Sådana förändringar är mest karakteristiska för syndromet för tidig ventrikulär repolarisering (SRRS), som ofta finns hos barn, ungdomar, ungdomar och idrottare. Detta syndrom är en av varianterna av brott mot repolarisationsprocesser.

Den klassiska versionen av ändringarna med SRRS

Andra alternativ för brott mot repolarisationsprocesser är QT-kortningssyndrom och QT-förlängningssyndrom. De sista två syndromen bör inte förväxlas med syndromet av förkortat PQ, eftersom dessa är helt olika typer av hjärtrytmier. Det förkortade QT syndromet manifesteras på ett kardiogram med en minskning i QT-intervallet mindre än 0,33-0,35 s, och QT-syndromet förlängs med en ökning av intervallets längd på mer än 0,47-0,48 s.

Om patienten har en primär patologi som kan fungera som en orsaksfaktor för repolarisationsstörningar, ges patienten en ytterligare undersökning. Av standardmetoderna visas ekkokardioskopi, blodprovning för innehållet i sköldkörtelhormoner eller binjurar, bröströntgenstrålar och för hjärtinfarkt eller ischemisk EKG-förändring utförs koronarangiografi.

När behövs behandling?

Frågan om behovet av behandling av störningar i repolarisationsprocesser bör lösas så snart som möjligt efter detektering på EKG och ytterligare undersökning av patienten. I avsaknad av orsakande hjärtsjukdom föreskrivs patienten läkemedel eller en pacemaker installeras baserat på närvaron eller frånvaron av kliniska manifestationer av takyarytmier (svimning, takykardi, avbrott i hjärtat).

På grund av det faktum att syndromet att förkorta QT-intervallet ofta leder till livshotande ventrikulär takyarytmier, måste alla patienter med detta syndrom bestämma indikationerna för pacemakerimplantation (cardioverter-defibrillator).

Patienter med långt QT-syndrom kräver pacemaker implantation i fallet om de har rapporterats livshotande arytmi eller hög risk för plötslig hjärtdöd (till exempel, det finns indikationer på att en familjehistoria av plötslig hjärtdöd i unga år utan någon uppenbar anledning och utan närvaro av öppen hjärt-patologi). Om risken inte är bra är patienten tillräcklig för att ta ett läkemedel från gruppen av beta-blockerare (BAB), till exempel Concor, Egilok, Coronal etc.

I syndromet för tidig repolarisering utan annan hjärtpatologi (isolerad SRRZH, till exempel hos idrottare) är patienten begränsad till deltagande i sportevenemang och tävlingar. Om det finns en organisk lesion av myokardiet, föreskrivs ett komplex av nödvändiga läkemedel (nitrater för ischemisk förändring och angina pectoris, diuretika för hjärtsvikt, hypotensiv för hypertoni etc.).

Således förkorta QT-syndrom kräver behandling i alla fall, och tidig repolarisering syndrom, QT-förlängning syndrom - när det finns kliniska symtom på takyarytmier som svimning och / eller identifierat en ökad risk för plötslig hjärtdöd och / eller om det finns någon annan patologi i hjärtat. Men i alla fall behandlas behandlingen helt av den behandlande läkaren, eftersom självbehandling kan orsaka irreparabel hälsorisk.

Störningar i processen för repolarisation av hjärtat hos barn

 • Klinisk data - svimning (med eller utan stress), medfödd dövhet,
 • Familjhistorikdata (fastställd diagnos av QT-försök eller tik QT, plötslig hjärtdöd hos nära släktingar upp till 30 år).

När medfödda syndrom misstänks utförs genetisk forskning för att identifiera mutanta gener. Forskning ger emellertid ofta falskt positiva och falskt negativa resultat.

Förutom medfödda genetiska defekter är andra vanliga orsaker till syndrom medfödda och förvärvade hjärtfel samt kardiomyopati.

Till skillnad från QT och SUK QT, som nästan alltid orsakas av genetik eller hjärtsjukdom, finns SRRG oftast i isolerad form, det vill säga utan någon annan patologi. Ett sådant barn kräver endast regelbunden observation av en kardiolog med ett EKG två gånger per år, samt att man följer en korrekt livsstil med begränsningen av överdriven fysisk ansträngning.

utsikterna

Prognosen för isolerat tidigt ventrikulärt repolarisationssyndrom är helt fördelaktigt. Prognosen för någon av de störningar av repolarisation på grund av andra sjukdomar bestäms av arten och svårighetsgraden av denna sjukdom. Till exempel är prognosen för hjärtsjukdom, som inte korrigerats kirurgiskt i tid, ogynnsam, medan efter operationen ökar livslängden och livskvaliteten signifikant. Återigen, fall av plötslig hjärtdöd hos unga släktingar i familjen gör patientens prognos mycket värre, och frånvaron av en familjehistoria och kliniska manifestationer har ett mer gynnsamt prognostiskt värde.

Vad är farligt och hur behandlas den myokardiella repolarisationsstörningen?

Hjärtat är ett organ med en komplex struktur. Med eventuella brott mot hans arbete uppstår olika sjukdomar. De flesta sjukdomar medför ett potentiellt hot mot en persons liv. Det är mycket viktigt att övervaka tillståndet och undvika problem.

Myokardrepolarisering är ett förfarande för att återställa membranet hos en nervcell genom vilken en nervimpuls passerade. Under dess rörelse ändras membrans struktur, vilket gör att joner lätt kan röra sig genom det. Diffusa joner när de flyttas i motsatt riktning återställer membranets elektriska laddning. Denna process ger nerven ett tillstånd av beredskap, och det kan fortsätta att överföra impulser.

Avbrytning av repolarisationsprocessen sker hos vuxna från femtio år som klagar över smärta i hjärtat av hjärtat. Dessa processer betraktas som en manifestation av ischemisk eller hypertensiv hjärtsjukdom. Identifiera problem sådana handlingar under EKG: s passage.

skäl

Repolarisationsstörningar kan orsakas av olika faktorer. Det finns tre grupper av anledningar:

 1. Patologin i det neuroendokrina systemet. Det reglerar arbetet i hjärtat och blodkärlen.
 2. Hjärt sjukdomar: hypertrofi, ischemi och elektrolyt obalans.
 3. Tar mediciner som negativt påverkar hjärtats arbete.

Störning av repolarisationsprocesser i myokardiet kan orsakas av icke-specifika orsaker. Detta fenomen uppstår hos ungdomar och försvinner i många fall spontant utan användning av droger. Ibland krävs behandling.

Nonspecifika störningar kan också uppstå på grund av fysisk överbelastning (från sport eller på jobbet), stress eller hormonella förändringar (graviditet eller klimakteriet).

EKG-förändringar

Brott mot myokardrepolarisation är ofta asymptomatisk, vilket är extremt farligt för en persons liv. Du kan upptäcka patologi av en slump under en EKG-undersökning.

Ändringar genom vilka det är möjligt att fastställa diagnosen är synliga på kardiogrammet. Det är möjligt att skilja störningar av repolarisation av ventriklar och auriklar.

 1. Närvaron av atriell depolarisation indikeras med en P-våg.
 2. På EKG är Q och S-tänderna nere (negativa) och R, tvärtom, upp (positiva), vilket indikerar depolarisering av det ventrikulära myokardiet. Samtidigt kan det finnas flera positiva R-tänder.
 3. Avvikelse från T-vågpositionen är ett karakteristiskt tecken på ventrikulär repolarisation.

Patologins form är syndromet för tidig repolarisering när processerna för återställande av elektrisk urladdning sker tidigare än den föreskrivna perioden. På ett kardiogram visas detta syndrom enligt följande:

 • från punkt J börjar ST-segmentet stiga;
 • i den nedstigande delen av R-våget uppträder ovanliga jags;
 • på ST elevation bildas en konkavitet i kardiogrammet, som riktas uppåt;
 • T-våget blir smal och asymmetrisk.

För att förstå inveckladheten av resultatet av ett EKG kan endast en kvalificerad läkare som ska ordinera lämplig behandling.

Kursen utan symptom observeras inte i alla fall av repolarisationsstörningar. Ibland kan patologi manifestera sig under aktiv fysisk aktivitet. I detta fall har patienten en förändring i hjärtfrekvensen.

Även sjukdomen kan åtföljas av

 • smärta i huvudet;
 • trötthet;
 • yrsel.

Efter ett tag kommer smärtor i hjärtat, hjärtslagets rytm förhöjer, svettningen ökar. Dessa symptom är inte specifika, och när de uppstår måste sjukdomen differentieras från andra hjärtsjukdomar.

Förutom dessa symtom upplever patienten överdriven irritation och tårighet. Hjärtsmärtor kännetecknas av stabbing eller skärning av känslor med en ökning. Under repolarisation av vänster ventrikels nedre vägg är en person yr av tung fysisk arbetskraft, "flugor" förekommer i ögonen och blodtrycket stiger.

Om tiden inte går vidare till behandling, blir symtomen mer uttalade och långvariga i tiden. Patienten börjar uppleva andfåddhet, och ödem uppstår på benen.

behandling

Terapi av repolarisationsstörningar beror på orsaken till patologin. Om en sådan orsak inte identifieras, används behandlingen:

 1. Komplex av vitaminer och mineraler. De hjälper till att återställa hjärtats aktivitet, vilket ger intag av näringsämnen och spårämnen.
 2. Betablockerare (Anaprilin, Panangin).
 3. Cortikotropa hormoner. De har en positiv effekt på hjärtets aktivitet.
 4. Kokarboxylashydroklorid. Det hjälper till att återställa kolhydratmetabolism och har en positiv effekt på hjärt-kärlsystemet.

Patienten tas till dispensarkontot, regelbundet övervakar resultaten av behandlingen med upprepad EKG.

Vad är farligt och hur behandlas den myokardiella repolarisationsstörningen?

För kroppssystemets smidiga funktion är det nödvändigt att uppfylla ett antal villkor. En av dem är frånvaron av hjärtsjukdomar. Vid exponering för ett antal negativa faktorer kan hjärtpatologi, kallad myokardrepolarisationsstörning, utvecklas.

Vad är myokardrepolarisering?

Repolarisation är en av de cykliska faserna av hjärtmuskulaturens funktion (myokardium), följt av återställandet av den elektriska membranladdningen. I frånvaro av oregelbundenheter i hjärtat återvänder natriumjoner i repolarisationsprocessen till deras ursprungliga tillstånd, på grund av vilket membranets elektriska laddning återställs, råder normala värden på kardiogrammet (det finns inga signifikanta avvikelser).

Om repolarisationsprocessen störs, destabiliseras hjärtaktiviteten. Vävnader och organ är bristfälliga i syre och näringsämnen transporteras av blodet som krävs för normal funktion. Som ett resultat ökar hälsotillståndet och sannolikheten för utvecklingen av många sjukdomar i olika system ökar.

Den primära metoden för diagnos är elektrokardiogrammet.

Normal prestanda

Med patologins måttliga intensitet kan de smärtsamma symptom som hänför sig till hjärtets arbete inte uppträda, därför uppträder avvikelser från normen ofta i avancerade stadier.

En kardiolog, som utför en undersökning av misstänkt utveckling av störningar i repolarisationsprocesserna i myokardiet, studerar karaktären hos kardiogramets tänder, intervallindikatorer.

Normala tandegenskaper:

 • T-våget. Uppåt (negativt VR-värde).
 • En tand på Q. En normal indikator - 1/4 R (vid 300 ms).
 • R tand. Finns i alla led.
 • Tand S. Höjd - 2 cm.
 • Tand P. Ett positivt värde i de två första lederna, ett negativt värde VR (100 ms).

Intervallnormer: QT - upp till 400 ms, QRS-komplex - upp till 100 ms, RR - 0,62 / 0,66 / 0,6 s, PQ - 120 ms.

I frånvaro av patologier är hjärtfrekvensen från 60 till 85 slag per minut (sinusrytm).

Orsaker till förändringar i myokardrepolarisering

Progressiv patologi orsakas av:

 • Ischemisk hjärtsjukdom.
 • Tjocklek (hypertrofi) i hjärtat.
 • Överbelastning av hjärtkammare.
 • Förekomsten av ytterligare ventrikulära ackord.
 • Elektrolyt (kalcium, kalium, magnesium) obalans.
 • Hyper-sympatikotoni (störningar relaterade till repolariseringsprocesser i myokardiet förklaras av en ökad koncentration av norepinefrin, adrenalin, överkänslighet mot vävnad mot hormoner).
 • Kardiomyopati.
 • Missbruk av mediciner (läkemedel som inte föreskrivs av en läkare, överskrider den föreskrivna dosen).
 • Regelbunden användning av alkoholhaltiga drycker.
 • Komplikationer av sjukdomar i det neuroendokrina systemet som är inblandade i reglering av hjärtaktivitet och blodkärlens vitala aktivitet.
 • Hormonala störningar.
 • Brott mot funktionen av sköldkörteln, diabetes, andra sjukdomar som påverkar det endokrina systemet.
 • Allvarlig klimakteriet, graviditet. Under graviditeten är kroppens kardiovaskulära (liksom andra) system mottagliga för effekterna av negativa faktorer. Därför bör du rådgöra med din läkare när de första symtomen på ett brott mot repolarisationsprocesser i myokardiet.
 • Håll dig i ett tillstånd av kronisk stress.
 • Intensiv fysisk aktivitet, professionell sportaktivitet.
 • De negativa effekterna av exponering för låga temperaturer.
 • Åldersfaktorer.
 • Hjärtfel (medfödd, förvärvad).
 • Tumörsjukdomar.
 • Lidit en stroke
 • Traumatisk hjärnskada.
 • Ärftlig predisponering mot hjärt-kärlsjukdomar.

Riskfaktorer som är karakteristiska för barndomen

Patologisk repolarisation som finns hos barn förklaras av intensiv tillväxt, anatomiska anomalier, försämring av blodtransport av aorta, överbelastning (emotionell, fysisk) och otillfredsställande motståndskraft mot stress.

Listan över negativa faktorer inkluderar hypersympatikotoni, följt av att överskrida normen för koncentrationen av norepinefrin, adrenalin i blodet.

Sannolikheten att utveckla patologi i barndomen ökar med astma, lunginflammation, neuros, myokardit, kronisk tonsillit, anemi, överdriven eller otillräcklig aktivitet i sköldkörteln.

För att identifiera de exakta orsakerna (riskfaktorerna) för repolarisationssjukdomar i myokardiet, bör du söka hjälp av högt erfarna specialister inom kardiologiområdet.

Symptom på sjukdomen

Patologiska processer som åtföljs av myokardrepolarisationsstörningar manifesterar sig:

 • Minskad förmåga att arbeta, trötthet, svaghet.
 • Smärtsamma känslor i hjärtat av regionen.
 • Arytmier (ventrikulär, supraventrikulär, takyarytmier).
 • Pulsfrekvensens instabilitet.
 • Andnöd observerad med ökad fysisk ansträngning.
 • Irritabilitet, instabilitet i humör.
 • Kardiogen chock, hypertensiv kris, lungödem (med hjärtsvikt).

Symtomatologi av patologi hos barn och ungdomar kompletteras med takykardi, neurokirurgisk dystoni. Dessutom uppträder en överträdelse av repolarisationsprocesserna hos ett barn av en ökad ton av vagusnerven.

Myokardsjukdom detekteras ofta av en slump under medicinska undersökningar, vilket förklaras av sjukdomens asymptomatiska lopp.

Hur är sjukdomen identifierad på EKG

Kardiogrammet visar förändringar i T-tänder (formförvrängning, basutbyggnad, asymmetri), P, R (positiv), Q, S (negativ). ST-linjen stiger 1-3 mm ovanför isolinet, en hak visas före ST-ökar. ST-formen blir rundad eller konvex nedåt.

Fel som hänför sig till processerna för repolarisation av vänster ventrikulär myokardium identifieras av QRS-komplexet av tänder: Q, S-negativ, R-positiv. ST-segmentet stiger från punkt J, i det nedåtgående segmentet av R-vågen finns skåror.

För en mer detaljerad studie av sjukdomar och övervakning av patientens tillstånd upprepas diagnostiska procedurer regelbundet, kompletteras med hjälpåtgärder.

Ytterligare undersökningar

 • Ultraljudsundersökningar (av hjärtat, andra inre organ).
 • Daglig övervakning av EKG.
 • Elektrofysiologisk undersökning.
 • Koronarangiografi.
 • Lasttester.
 • Allmänna, biokemiska analyser av urin, blod (möjliggöra identifiering av metaboliska störningar, inflammatoriska sjukdomar).
 • Endokrinologiskt samråd.

Innan diagnostiska åtgärder vidtas, är det nödvändigt att utesluta fysisk belastning för att undvika snedvridning av resultaten.

Behandling av den patologiska processen

Terapeutiska förfaranden innefattar användning av:

 • Mineral-vitaminkomplex (hjälpa till att fylla de vitala organcellernas behov i väsentliga ämnen).
 • Kokarboxylashydroklorid (ger normalisering av kolhydratmetabolism, förhindrar neurologiska störningar, förbättrar hjärtat och blodkärlens tillstånd).
 • Kortikotropa hormonella läkemedel (på grund av kortisonens innehåll, elimineras hjärtpatologier).
 • Betablockerare (eliminera samtidiga sjukdomar som påverkar hjärtat).

För att öka effektiviteten i behandlingen av diffusa störningar i repolarisationsprocesser i myokardiet är det tillrådligt:

 • Minimera förbrukningen av stekt, fetthaltig mat, att vägra alkohol.
 • Vitaminera kost.
 • Optimera dagregimen (eliminera fysisk överbelastning, eliminera sömnstörningar).
 • Undvik stress, stabilisera psyko-emotionell bakgrund.

I avsaknad av allvarliga symtom som föreskrivs av en läkare är den behandlings-och-profylaktiska kursen begränsad till organisatoriska åtgärder, starka läkemedel är inte tillämpliga.

Om förutsättningarna för utveckling av osäkra ventrikulära takyarytmier skapas, fortskrider syndromet för att förkorta QT-intervallet och konservativa metoder inte leder till en förbättring av dynamiken blir det nödvändigt att installera en elektrisk pacemaker.

utsikterna

Prognosen vid överträdelse av repolarisationsprocesser i myokardiet bestäms av listan över negativa faktorer som är associerade med symptomatologi.

Med hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, ventrikulära sjukdomar, ogynnsam historia når sannolikheten för irreversibla effekter sitt maximala. Den godartade banan av patologi som upptäcks i ett tidigt skede kännetecknas av obetydliga risker för irreversibla patologier. Det finns inget allvarligt hot mot kroppens vitala aktivitet.

För att undvika komplikationer är det nödvändigt att optimera (förbättra) livsmedelssystemet, arbetssätt och vila, att överge de skadliga vanorna. Med en tydlig implementering av doktors rekommendationer återställs det normala funktionen av myokardiet, det finns en gynnsam dynamik, bekräftad av periodiska undersökningar.

Vilka metoder för förebyggande av hjärtpatologi är kända för dig? Vilka är mest effektiva? Dela din åsikt genom att lämna en kommentar.