Huvud

Ateroskleros

dilation

Utan att förråda värdet av deras högt blodtryck eller använda alkohol okontrollerbart, tänker få människor på konsekvenserna som väntar på honom. Och det skulle vara värt det. Trots allt faller hela bördan på vårt hjärta och hotar honom med utvidgning.

1 Definition

Uttrycket "dilatation" betyder expansion av något. Ett dilaterat hjärta betyder att organkammarna överstiger deras normala storlek på grund av volym eller trycköverbelastning. Tja, okej, om allting slutade. Faktum är att detta tillstånd anses patologiskt vilket leder till utvecklingen av olika rytm- och ledningsstörningar och är en potentiell orsak till plötslig hjärtdöd.

2 Dileringsklassificering

Enligt utvecklingsmekanismen finns det två typer av dilatation: tonogen och myogen. Tonogent dilatation kallas annars kompensatoriskt, eftersom hjärtets kontraktile funktion bevaras i detta skede, och eliminering av orsaken till ökat tryck i vänster ventrikel leder till motsatt utveckling av processen. Atriella och ventrikulära dimensioner återgår till normala. Uppträder högt blodtryck ständigt, i hjärtkärlets myokard, utlöses hypertrofi-processer. Hjärtmuskeln förtärkar, byggar upp sin muskelmassa från de tidigare 300 till 500 gram och ännu högre. Hypertrofi kombineras ofta med tonogent dilatation.

Vid diastols tid är volymen av blod som tränger in i ventriklerna stora, vilket leder till att kamrarna sträcker sig. Men i detta skede kan vänster ventrikel fortfarande fungera bra och slänga med samma kraft en del blod i de utgående kärlen. Myocardiet är emellertid inte en evig muskel, och det, som andra organ, är föremål för slitage. Om orsaken inte elimineras och volymen och vätskans överbelastning fortsätter, börjar den mänskliga "motorn" på ett visst ögonblick ge upp. Det ventrikulära myokardiet kan inte trycka ut blodet med samma kraft, muskelfibrerna sträcker sig och förlorar deras kontraktilitet. Myogena dilatation utvecklas.

Myogena dilatation är primär och sekundär. Primär kan utvecklas på grund av myokardit, kardioskleros och är en enhetlig sträckning av hålrummet i vänstra kammaren. Den sekundära formen utvecklas mot bakgrund av myokardiell hypertrofi. Under sekundär dilatation överstiger kammarens dimensioner signifikant de i jämförelse med den primära. Fördjupning kan isoleras när endast en hjärtkammare expanderas.

Vänsteravdelningar (en aurikel och ett ventrikel), båda ventriklerna - en höger och vänster ventrikel kan förlängas. Hjärtat, som har utökat alla kameror, kallas "tjurens hjärta". Ett exempel på en isolerad är dilatation av det högra atriumet med stenos av tricuspidventilen eller dess insufficiens mot bakgrunden av infektiv endokardit. Vänsterhjärtat kan öka med arteriell hypertension. Ett sådant förstorat hjärta kan uppstå i systemiska sjukdomar, alkoholmissbruk etc.

3 Orsaker till utvidgning

Fördjupning av vänstra atriumet

Det finns många anledningar som kan leda till utveckling av dilatation. Om det inte är möjligt att fastställa vilken patologisk faktor som påverkar hjärtmuskeln, vilket leder till att den sträcker sig, talar de om dilaterad kardiomyopati. I andra fall kan orsakerna till utvecklingen av dilatationskammare i hjärtat vara följande.

Fördjupning av vänstra atriumet kan observeras med:

 • med hjärtfel (stenos, insufficiens av vänster atrioventrikulär ventil)
 • infektionssjukdomar av olika etiologier,
 • endokrin patologi,
 • dricker stora mängder alkoholhaltiga drycker,
 • överdriven fysisk aktivitet
 • tumörformationer i det vänstra atriumets hålrum,
 • rytmstörningar, autoimmuna sjukdomar,
 • reumatisk hjärtsjukdom,
 • bristande tendentala ackord.

Orsaker till dilatation av rätt atrium:

 • lunghypertension
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom,
 • ventil stenos,
 • infektiv endokardit med lesioner av ackord och ventiler i tricuspid (tricuspid)
 • hjärtfel (Fallot's tetrad),
 • portalhypertension.

Isolerad dilatation av det högra atriumet är mycket mindre vanligt än den kombinerade expansionen av det högra atriumet och den högra ventrikeln. Inte bara atrierna, utan också ventriklarna, och ännu oftare de första, kan genomgå utvidgning. Anledningen till detta kan vara många.

Aortastenos

Expansion av vänster ventrikulär hålighet kan leda till:

 • förminskning (koarctation) av aortas mun,
 • aorta ventil stenos,
 • ischemisk hjärtsjukdom
 • myokardit,
 • arteriell hypertoni.

Isolerad expansion av hålrummet i vänster eller höger kammare är sällsynt. Oftast är atriumet dilaterat tillsammans med rätt ventrikel.

Lungemboli

Anledningarna till denna utvidgning kan vara de som listas för rätt atrium och är också listade nedan:

 • lungemboli (PE),
 • atrial septal defekt
 • ventrikulär septaldefekt
 • öppen arteriell kanal
 • medfödd frånvaro av perikardiet,
 • arytmogen dysplasi i höger kammare,
 • tumörer i rätt hjärta,
 • hjärtinfarkt i höger kammare.

4 kliniska manifestationer

Dyspné vid ansträngning

Oändligt mänskligt hjärta kan inte klara den ökade belastningen. Det myogena dilatationen ersätter det tonogena dilatationen, och tecken på cirkulationsinsufficiens uppträder. Om de vänstra delarna av hjärtat är överbelastade säger de om felet i vänster ventrikeltyp, om överbelastningen faller på högerkammare, utvecklas det högra ventrikulära felet.

De viktigaste manifestationerna av vänster ventrikelinsufficiens är andfåddhet vid ansträngning, smärta i hjärtat, känsla av oregelbunden hjärtslag, trötthet, svaghet, yrsel, svullnad i ben och fötter.

Vid retventrikulärt misslyckande klagar patienterna över hjärtklappningar, andfåddhet, svullnad i nackvenerna, lågt blodtryck, tyngd i rätt hypokondrium, svullnad i extremiteterna.

5 Diagnos och behandling

Diagnos av dilatation av hjärtat har ett integrerat tillvägagångssätt, eftersom klagomål och kliniska tecken inte är specifika. Expansion av hjärthålen kan uppstå i ett antal sjukdomar. Därför är det viktigt att först fastställa orsaken till sjukdomen och att behandla den. Det traditionella systemet, som innefattar insamling av klagomål och anamnese, gör det möjligt att vid de första stegen misstänka en möjlig orsak till utvidgning. Elektrokardiografi, ekkokardiografi (ultraljud i hjärtat), stresstester, bröströntgen, magnetisk resonansbilder och ett antal andra instrumentella metoder består tillsammans av en diagnostisk sökning efter en läkare.

Behandling av dilatation syftar huvudsakligen till att påverka den underliggande orsaken som ledde till expansion av hjärtkaviteterna samt förebyggande och behandling av hjärtsvikt. Behandlingen består av både läkemedel och icke-läkemedelsdelar. Av doktorns sida är uppgiften att förskriva rationell och effektiv terapi från patientens sida - följa rekommendationerna och efterlevnaden av en hälsosam livsstil. Doktorns och patientens gemensamma arbete hjälper på många sätt att öka effektiviteten av terapin och att nå en gynnsam prognos. Ta hand om ditt hjärta!

Utspädning av kamrar och hjärtsektioner

En eventuell expansion av anatomiska hålrum i kroppen kallas dilatation. Som du vet är hjärtat också ett ihåligt organ bestående av två ventriklar och två atria, som under vissa förhållanden också kan utsättas för stretching - fysiologisk eller patologisk. Till exempel kan dilatation av vänstra atriumet bli en självständig sjukdom eller vara ett tecken på andra sjukdomar i kroppen och kräver obligatorisk medicinsk intervention.

Orsaker till dilatation

Den normala hjärtvikten hos en vuxen är 330 g hos män, 253 g hos kvinnor (vägledande siffror). Ett tillstånd där det finns en ökning i volymen av alla kamrar i hjärtat, eller en av dem, som inte är förknippad med en ökning av organets väggtjocklek, kallas dilatation. Fördjupning av hjärtkaviteterna kan täcka både atria och ventriklar och har olika orsaker.

Den "klassiska" varianten av dilatation av hjärtat är utvecklingen och progressionen av högt blodtryck hos en person, då hjärtmusklerna med ett ökat blodtryck måste sammandragas kraftigare, vilket leder till att de sträcker sig patologiskt. Kliniska manifestationer av dilatation på grund av slöhet och svaghet i hjärtmuskeln kan minskas till arytmier, ödem, andfåddhet och andra symtom.

Klassificeringen av patologier innefattar följande typer:

 1. Tonogent dilatation av hjärtkaviteten - uppträder mot bakgrund av en ökning av trycket i hjärtkamrarna på grund av en ökning av blodtillförseln;
 2. myogen dilatation av hjärtat - på grund av myokardiell patologi.

Orsakerna till utvidgningen av ventriklar och atria är omfattande. Det är värt att granska fördjupningarna för att sträcka hjärtans vänstra och högra kamrar separat. Fördjupning av vänstra atriumet såväl som av båda atrierna förekommer omedelbart oftare än andra former och kan uppstå på grund av sådana sjukdomar och fenomen:

 • beständig ökning av trycket i blodcirkulationens stora cirkel;
 • tung fysisk ansträngning med överbelastning av hjärtat
 • olika hjärtfel hos nyfödda eller förvärvade defekter - ventrikulär septaldefekt, misslyckande av lung- eller tricuspidventil;
 • mitralventilinsufficiens;
 • förmaksflimmer; fladder;
 • förmaksflimmer
 • kardiomyopati med muskeldystrofi på grund av alkoholism, autoimmuna patologier.

Fördjupning av det högra atriumet är förknippat med en ökning av trycket i lungcirkulationen. Anledningen till detta kan vara enligt följande:

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom;
 • lungpasmer;
 • pulmonell hypertension;
 • infektiös hjärtsjukdom;
 • några hjärtfel
 • stenos av tricuspidventilen.

Sträckning av vänster ventrikel sker av följande skäl:

 • aorta stenos;
 • organiska myokardiella patologier;
 • patologi i ventrikulärväggen;
 • myokardit;
 • ischemisk hjärtsjukdom;
 • hypertoni;
 • ibland är orsakerna oförklarliga.

Den högra kammaren kan utvidgas av följande skäl:

 • ventrikulär insufficiens efter reumatism, bakteriell endokardit;
 • pulmonell hypertension;
 • medfödd frånvaro av perikardiet;
 • pulmonell hjärtsjukdom;
 • arytmogen dysplasi.

Tillväxten av de högra eller vänstra delarna av hjärtat, liksom alla dess kamrar, kan inträffa under inflammation i hjärtmuskeln (kardiopati) efter att ha haft ont i halsen, skarlettfeber. Vanliga orsaker till utveckling av dilatation av lokalisering kan vara svamp- och virusinfektioner, parasitära invasioner, förgiftning och berusning, biverkningar av mediciner. Fall av dilatation av hjärtkamrarna i autoimmuna sjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och maligna och godartade tumörer registreras.

Symptom på patologi

Måttlig dilatation av laterala ventriklerna i vänstra eller högra atriumet ger som regel inte några symptom. Men med en betydande utvidgning av hjärtkamrarna sjunker sin pumpfunktion, så symptomen på hjärtsvikt och arytmier börjar dyka upp:

 • andfåddhet;
 • störningar i hjärtslag
 • trötthet;
 • minskad förmåga att tolerera mental stress
 • svaghet utan uppenbar anledning
 • svullnad i ben och armar.

Som ett resultat av riskfaktorns kroniska inflytande uppstår olika förändringar i hjärtvävnaden, på grund av vilka fibrer bildas - dilaterad hypertrofi bildas (sträcker sig med väggförtjockning). Detta tillstånd, såväl som dilatation i sig, framkallar utvecklingen av kroniskt progressivt hjärtsvikt. Komplikationer av sjukdomen i avsaknad av sjukvård kan också vara frekvent infektiös hjärtsjukdom, trombos och tromboembolism, förmaksflimmer och ventriklar. En annan vanlig komplikation är expansionen av ventilringen, ventildeformiteten och utvecklingen av förvärvad hjärtsjukdom - mitralinsufficiens. Därför bör dilatation av hjärtat upptäckas i tid, för vilken du ska besöka en erfaren kardiolog och genomföra en undersökning.

service är

Eftersom en liten expansion av hjärtkamrarna inte orsakar symtom blir dilatation ofta en tillfällig medicinsk upptäckt. Den viktigaste diagnostiska metoden som används för undersökning är ultraljud i hjärtat. Det avslöjar alla förändringar som uppstår - hjärtkammarens storlek, graden av kränkningar av ventrikelernas systoliska och diastoliska funktioner, närvaron eller frånvaron av ventiler och blodproppar i hjärtat och perikardiell patologi.

De erhållna uppgifterna jämförs med normen efter ålder och med hänsyn till kroppsvikt och höjd. Till exempel, normen för vänster ventrikelns diameter överskrider inte 56 mm, även om det vid höga stora personer inte kommer att bli en utvidgning i kammaren. Vanligtvis görs diagnosen "dilation" med expansionen av kamerorna (alla eller flera) med 5% eller mer.

Andra forskningsmetoder som också kan användas vid diagnos av sjukdomen är:

 1. EKG - nödvändigt för differentiering av dilatation med andra sjukdomar, samt att identifiera typen av hjärtrytmier
 2. Röntgen - återspeglar tecken på kardiomegali, en ökning i hjärtats speciella kavitet i svåra fall - en sfärisk hjärtform, expansion av lungens rötter, symptom på lunghypertension;
 3. koronar angiografi - krävs för att ta itu med frågan om kirurgisk behandling för att klargöra hjärtets struktur.

Differentiera dilatationen av hjärtkamrarna om möjliga orsaker till dess förekomst mellan aneurysm, CHD och förvärvade hjärtfel, ischemisk sjukdom, myokardit, ärftlig kardiomyopati, etc.

Behandlingsmetoder

Prognosen för tidig behandling av sjukdomen och eliminering (korrigering) av dess orsaker är gynnsam: hjärtat kan återgå till sin naturliga storlek eller minska något vilket avsevärt minskar risken för komplikationer. Behandling bör inriktas på att bli av med den underliggande patologin, vilket ledde till att hjärtkamrarna sträckte sig. Detta kan kräva en kurs av antibiotika (för bakteriell inflammation i endokardiet), kirurgi (för hjärtefekter), att ta glukokortikosteroider (för autoimmuna patologier), etc. Medan den underliggande sjukdomen bibehålls minskar risken för komplikationer inte, livslängden ökar inte.

Dessutom, med dilatation av hjärtat indikeras speciell terapi, som kan innefatta:

 • innebär att påverka ämnesomsättningen i vävnaderna
 • droger för hjärtsvikt;
 • anti-ischemiska läkemedel;
 • mediciner för att minska trycket
 • diuretika;
 • ACE-hämmare och betablockerare;
 • hjärtglykosider;
 • antiplatelet medel;
 • antiarytmiska läkemedel.

Som en icke-drogåtgärd visad diet med undantag av feta livsmedel och begränsningen av salt i kosten, rökavbrott och alkohol, motionsterapi.

I svåra fall, med progressivt hjärtsvikt, kan bara hjärttransplantation hjälpa patienten.

Från folkmekanismer för att förbättra de metaboliska processerna kan du tillämpa följande recept:

 1. En tesked hackad valerianrot häll 150 ml kallt vatten, lämna i 12 timmar. Ta 50 ml tre gånger om dagen.
 2. Brew en matsked med mint 300 ml kokande vatten, insistera 2 timmar. Drick 100 ml tre gånger om dagen.
 3. Blanda lika odödliga blommor och kamomill, björkknoppar, Johannesjursgräs, hagtornsfrukt. Brew en matsked av samlingen med ett glas vatten. Drick ¼ kopp tre gånger om dagen. Örtbehandling sker bäst minst 30-45 dagar, 2-3 gånger om året.

Förebyggande av sjukdomar

För att förebygga patologi är det viktigt att sluta röka, begränsa alkoholintaget, förhindra stress och deras långsiktiga effekter på kroppen, förhindra överarbete, särskilt fysiska. Du måste också äta rätt - för att minska livsmedel med hög kolesterolhalt, för att berika menyn med grönsaker och frukter, hela korn, mat med Omega 3,6,9-cyster.

Inlämningar är allmän information och kan inte ersätta en läkares råd.

Atrial och ventrikulär dilatation

Fördjupning avser expansion av bukorgan, såsom hjärta, njurar, mage, tarmar etc. Detta begrepp används ofta för att beskriva hjärtkavitetspatologin. Beroende på lokaliseringen av expansionen utmärks dilatation:

 • right atrium;
 • vänster atrium;
 • höger kammare;
 • vänster kammare.

Vanligtvis utgår en av hjärtkamrarna dilatation, mindre ofta finns en expansion av både atria eller båda ventriklerna. Risken för tillståndet ligger i den efterföljande utvecklingen av arytmier, hjärtsvikt, tromboembolism och andra sjukdomar.

Det finns två former av patologi:

 • Tonogent dilatation uppstår på grund av högt blodtryck och som ett resultat mängden överskott av blod i hjärtkamrarna. Tonogent dilatation föregår eller kombineras med myokardiell hypertrofi.
 • Myogent dilatation utvecklas på bakgrund av hjärtsjukdom och leder till en försvagning av myokardiums kontraktilitet. Förändringar i hjärthålen är oåterkalleliga.

Varianter och orsaker

Att sträcka varje hjärtkammare, som regel, föregås av sina egna orsaker. Så utvidgningen av rätt atrium beror på ökat tryck i lungcirkulationen. Detta beror på:

 • myokardiella infektionssjukdomar;
 • obstruktiva sjukdomar i bronkier och lungor;
 • pulmonell hypertension;
 • hjärtfel
 • tricuspid stenos.

Fördjupning av vänster atrium är den vanligaste typen av expansion av hjärtkamrarna. Orsaken är en patologisk förträngning av ventilen, genom vilken blod från vänstra atriumet går in i vänstra ventrikeln. I det vänstra atriumet flyter också blodet från vänster ventrikel, som också deformeras, bakåt. Som ett resultat av denna överbelastning ökar trycket i systemcirkulationen ständigt, och det blir svårare för hjärtat att pumpa blod. Fördjupning av vänstra atriumet utvecklas på grund av följande villkor:

 • tung fysisk ansträngning
 • förmaksflimmer (kan vara både en orsak och en följd av utvidgningen av vänster atrium);
 • förmaksflimmer eller fladder;
 • kardiomyopati;
 • mitralventilinsufficiens.

Vänster ventrikeln är en hjärtkammare som tar emot blod från vänstra atriumet och levererar det till aortan, vilket ger näring åt hela kroppen. Fördjupning av vänster ventrikel uppstår på grund av förkortning av aorta eller aortaklaff. Tidigare överträdelser inkluderar:

 • några hjärtfel
 • aorta stenos;
 • hjärtekemi
 • myokardit;
 • hypertensiv sjukdom.

Ett annat tillstånd bör noteras - dilaterad kardiomyopati. En sådan diagnos görs när expansionen av vänster ventrikel inträffar utan uppenbar anledning, och eventuella sjukdomar utesluts.

Den främsta orsaken till dilatation av högra hjärtkärlen är stenos eller lungventilinsufficiens. Patologi orsakas av olika sjukdomar:

 • bakteriell endokardit
 • reumatism;
 • pulmonalt hjärta;
 • några missbildningar (frånvaro av perikardium, arytmogen dysplasi);
 • lunghypertension.

Vanliga orsaker till ökningen av både höger och vänster kameror är:

 • komplikationer efter infektionssjukdomar (scarlet feber, tonsillit);
 • svamp- och virussjukdomar;
 • parasitinfektion;
 • intoxikation;
 • maligna och godartade tumörer;
 • sköldkörtel patologi;
 • vissa autoimmuna sjukdomar;
 • biverkningar av droger.

symptom

I allmänhet orsakar måttligt dilatation inga symptom. En markant expansion av kamrarna, speciellt dilatation av vänstra atriumet, leder till en försämring av hjärtens pumpfunktion och utseendet av sådana fenomen:

 • andfåddhet;
 • arytmi;
 • svaghet;
 • svullnad i benen;
 • snabb trötthet.

diagnostik

För att bestämma förekomsten av dilatation av hjärtat, förskriva:

 • Ekkokardiografi är en ultraljudsskanning som anses vara den mest exakta diagnostiska metoden. Metoden visar inte bara storleken på atria och ventriklarna och myokardets kontraktilitet, men tillåter också i vissa fall att identifiera orsaken till patologin (till exempel hjärtinfarkt, hypokinesi, ventilinsufficiens).
 • Elektrokardiografi - som en ytterligare metod för forskning.
 • Scintigrafi - för att differentiera dilatation med hjärt-kärlsjukdom.
 • Röntgen.

Eventuella komplikationer och behandling

Expansion av hjärtkamrarna leder till allvarliga konsekvenser: över tiden uppträder dilaterad hypertrofi - sträckning och förtjockning av hjärtväggarna. Staten provocerar utvecklingen av:

 • kroniskt hjärtsvikt
 • kronisk infektiös hjärtsjukdom;
 • mitral insufficiens
 • ventilringstillägg;
 • trombos, tromboembolism;
 • förmaksflimmer och ventriklar.

Dessa komplikationer påverkar patientens livskvalitet och leder i allvarliga fall till döden. Därför bör behandling ordineras och övervakas av en kardiolog.

Målet med terapi är att eliminera eller korrigera den primära sjukdomen som ledde till kammarens utsträckning. Beroende på den underliggande patologin kan tilldelas:

 • antibiotika;
 • steroider;
 • anti-ischemiska läkemedel;
 • antiarytmiska läkemedel;
 • hjärtglykosider;
 • beta-blockerare;
 • ACE-hämmare;
 • antihypertensiva medel;
 • antiplatelet medel;
 • diuretika.

Om läkemedelsbehandling inte fungerar, används kirurgiska metoder, främst installationen av en pacemaker. Enheten styr hjärtslag.

Stödande och profylaktiska metoder är en integrerad del av terapin, utan vilken framgång som är nästan omöjlig. Förbättrad blodcirkulation, förstärkning av hjärtmuskeln, förbättrad immunitet, lättare belastning på hjärtat förbättrar kvaliteten och förlänger livslängden. För detta behöver du:

 • att göra rätt diet baserad på växtfoder, magert kött, olika sorter av fisk, skaldjur, mejeriprodukter, nötter och spannmål;
 • spela sport eller bara flytta, gå, göra övningar mer;
 • bli av med dåliga vanor.

Atriell fördjupning

Atriell dilatation är en expansion av håligheten i vänster och (eller) höger atria med bevarande av den normala tjockleken hos väggarna som bildar dem. Detta tillstånd är inte en självständig sjukdom och anses vara ett av symptomen som är karakteristiskt för ett antal medfödda eller förvärvade patologier i hjärt- eller respiratoriska systemet.

skäl

Grunden för den patologiska mekanismen för utveckling av atriell dilatation är obstruktionen av blodflödet genom atrioventrikulära öppningar, genom vilka kommunikationen av de ventrikulära håligheterna och atrierna uppträder.

Anledningen till expansionen av det vänstra atriumets hålrum är oftast ett långvarigt ökat tryck i systemcirkulationen, som orsakas av systematisk signifikant fysisk ansträngning. En annan orsak till utvidgningen av det högra atriumet kan vara förmaksflimmer, även om det i många fall utvecklas som en komplikation av hjärtkammarens patologiska expansion.

En ökning av blodtrycket i lungcirkulationen leder till utvidgning av det högra atriumet, vilket kan bero på följande faktorer:

 • kroniska bronkopulmonala sjukdomar som kännetecknas av en spasm av bronkialmuskler;
 • medfödda och förvärvade patologier av lungans blodkärl;
 • infektiösa lesioner av hjärtmuskeln;
 • pulmonell hypertension;
 • medfödda eller förvärvade hjärtfel.

form

Beroende på patogenesens egenskaper finns det två former av förmaksdilatation:

 • tonogen - utvecklas som ett resultat av en ökning av trycket i förmakshålan på grund av ökad blodtillförsel
 • myogen - utvecklas under inverkan av hjärtkärlens patologier.
Diagnosen för dilatation görs vid en ökning av volymen hos ett eller flera kamrar i hjärtat med mer än 5%.

Tecken på

Mindre eller måttligt dilatation av atriären förekommer utan några kliniska symptom och detekteras vanligen av en slump, under undersökningen av en annan anledning och är i huvudsak ett diagnostiskt resultat.

En väsentlig expansion av atrierna åtföljs av en försämring av deras pumpfunktion, vilket leder till utseende av arytmier och utvecklingen av kroniskt hjärtsvikt. symptom:

 • hjärtrytmstörning
 • andfåddhet;
 • ökad trötthet
 • svullnad av lemmar.
Se även:

diagnostik

Den huvudsakliga metoden för att diagnostisera atriell dilatation är hjärtets ultraljud. Det gör att du kan bedöma volymen av hjärtkamrar, tjockleken på myokardens väggar och funktionerna i deras reduktion, för att identifiera eventuell patologi av perikardiet, blodproppar i hjärthålen, tecken på läsning av ventilapparaten. De data som erhållits under studien jämförs med normen, med hänsyn tagen till patientens höjd och vikt. Diagnosen för dilatation görs vid en ökning av volymen hos ett eller flera kamrar i hjärtat med mer än 5%.

Vid diagnosen atriell dilatation används andra instrumentella metoder:

 • elektrokardiografi. Det låter dig identifiera kränkningar av kontrasteras rytm samt att utföra en differentiell diagnos mellan förmaksförstoring och andra hjärtsjukdomar.
 • radiografi. Tecken på dilatation är kardiomegali (en ökning av hjärtskuggans storlek), en sfärisk hjärtform, symptom på lunghypertension, expansion av lungarnas rötter.
 • angiokoronarografiya. Det låter dig ange funktionerna i hjärtets struktur, vanligtvis utförda för att välja taktik för kirurgisk behandling.

Atriell dilatation kräver differentialdiagnos med ärftliga kardiomyopatier, myokardit, ischemisk sjukdom, medfödda och förvärvade hjärtfel, dissekera aneurysm.

behandling

I många fall är det inte möjligt att identifiera orsaken till utvecklingen av atriell dilatation, och därför är behandlingen inriktad mot bekämpning av kroniskt hjärtsvikt. För detta ändamål ordineras patienterna:

 • diuretika;
 • beta-blockerare;
 • antiarytmiska läkemedel;
 • ACE-hämmare;
 • hjärtglykosider;
 • antiplatelet medel.
Om det är möjligt att eliminera orsaken till förmaksdilatation, kan volymen gradvis minska och återgå till normala värden.

Med misslyckandet av konservativ behandling av atriell dilatation och ökningen av symtom på kroniskt hjärtsvikt, löses frågan om kirurgisk behandling. Det består i installationen av en pacemaker, vilket ger förbättrade hemodynamiska processer.

För svår hjärtsvikt är den enda behandlingen hjärttransplantation. Dock är denna operation extremt sällsynt på grund av dess höga kostnad och komplexitet.

förebyggande

Förebyggande av utvecklingen av atriell dilatation ligger i åtgärder som syftar till att förebygga utvecklingen av sjukdomar i hjärt- och respiratoriska system. Dessa inkluderar:

 • balanserad diet;
 • undvika alkoholmissbruk och rökning
 • upprätthållande av arbete och vila
 • regelbunden måttlig övning.

Konsekvenser och komplikationer

Om det är möjligt att eliminera orsaken till förmaksdilatation, kan volymen gradvis minska och återgå till normala värden. I alla andra fall ökar hjärtkamrarna gradvis i volymen, vilket leder till ökande hjärtsvikt.

Utbildning: Hon utexaminerades från Tashkent State Medical Institute med en examen i medicin 1991. Upprepade tog avancerade kurser.

Arbetslivserfarenhet: Anestesiolog-resuscitator i urbana moderskapskomplexet, resuscitator av hemodialysavdelningen.

Informationen är generaliserad och tillhandahålls endast för informationsändamål. Vid första tecken på sjukdom, kontakta en läkare. Självbehandling är farlig för hälsan!

En utbildad person är mindre mottaglig för hjärnsjukdomar. Intellektuell aktivitet bidrar till bildandet av ytterligare vävnad, vilket kompenserar för de sjuka.

Miljoner bakterier föds, lever och dör i våra tarmar. De kan ses endast med en stark ökning, men om de kommer ihop, skulle de passa in i en vanlig kaffekopp.

Enligt statistiken, på måndagar, är risken för ryggskador ökad med 25% och risken för hjärtinfarkt - med 33%. Var försiktig.

Faller från en ås, du är mer benägna att bryta nacken än att falla från en häst. Försök inte att motsätta sig detta uttalande.

Karies är den vanligaste infektionssjukdomen i världen, som även influensan inte kan konkurrera med.

De flesta kvinnor kan njuta av att överväga sin vackra kropp i spegeln än från kön. Så, kvinnor, strävar efter harmoni.

Förutom människor lider bara en levande varelse på jordens planet - hundar - av prostatit. Det här är verkligen våra mest lojala vänner.

Den högsta kroppstemperaturen registrerades i Willie Jones (USA), som togs in på sjukhus med en temperatur på 46,5 ° C.

Under nysning slutar vår kropp helt och hållet att fungera. Även hjärtat stannar.

Arbete som inte är för människans vilja är mycket mer skadligt för hans psyke än att det inte finns något arbete alls.

För att säga ens de kortaste och enklaste orden kommer vi att använda 72 muskler.

Många läkemedel salufördes ursprungligen som droger. Heroin, till exempel, var ursprungligen marknadsfört som ett botemedel mot bebishosta. Och kokain rekommenderades av läkare som anestesi och som ett medel för att öka uthålligheten.

Fyra skivor mörk choklad innehåller cirka två hundra kalorier. Så om du inte vill bli bättre är det bättre att inte äta mer än två skivor per dag.

Det finns mycket nyfikna medicinska syndrom, till exempel obsessiv intag av föremål. I magen hos en patient som lider av denna mani, hittades 2500 främmande föremål.

Även om en mans hjärta inte slår, kan han fortfarande leva länge, som den norska fiskaren Jan Revsdal visade oss. Hans "motor" stannade klockan 4 efter att fiskaren försvann och somnade i snön.

Myopi (myopi) är en abnormitet av brytning, med fokus på bilden av föremål framför näthinnan, vilket leder till att en person ser bra, men dåligt.

Symtom på dilatation

Fördjupning hänvisar till ökningen i några ihåliga organ i människokroppen. Sådana förlängningar är inte bara fysiologiska utan också patologiska. Hjärtat är också ihåligt inuti, består av två atria och två ventriklar.

Blodet rör sig i två cirklar av blodcirkulation, stor och liten, på grund av en konsekvent minskning av myokardiet. Expansion av ett av kamrarna kan uppstå på grund av absolut några patologier. Vissa processer leder till utvidgningen av alla atriella och ventrikler samtidigt.

Orsaker till hjärtfördjupning

Bara för att ökningen av hjärtkamrarna inte sker, det finns vissa orsaker.

Fördjupning av det högra atriumet uppträder på grund av ökad tryck i lungcirkulationen. Anledningen till detta är:

 • myokardinfektioner;
 • obstruktiva sjukdomar i lungorna och bronkierna;
 • pulmonell hypertension;
 • skruvstycken;
 • tricuspid stenos.

Fördjupning av vänster atrium förekommer oftast från alla typer av dilatationer i hjärtat. Anledningen till detta är den patologiska minskningen i ventilen som separerar vänstra atrium och vänstra kammaren, genom vilket blodet destilleras från en till en sekund.

Blod pumpas in i vänster atrium från hjärtans vänstra kammare, och det ökar också. Det finns en överbelastning, det så kallade tonogena dilatationen, och det blir svårt för hjärtat att destillera blod på grund av tryckökningen i storcirkeln.

Skälen till ökningen i vänster atrium är:

 • stark fysisk ansträngning
 • förmaksflimmer. Det är orsaken till eller konsekvensen av en ökning i det vänstra atriumets hålrum;
 • förmaksflimmer eller förmaksflimmer
 • kardiomyopati;
 • mitralventilinsufficiens.

Vänster ventrikeln är en hjärtkammare, som driver blod från vänstra atriumet till aortan och mättar hela organismen. Fördjupning av vänster ventrikel är en följd av en minskning av aortaklappen eller själva aortan. Felsökningsprekursorer är följande:

Det finns en annan situation som utmärker sig från den allmänna kliniska bilden - dilaterad kardiomyopati. Detta är ett speciellt tillstånd när det inte finns några skäl för utvidgningen av vänster ventrikel, och sjukdomar är helt uteslutna.

Dilationssjukdomar

Fördjupning av högra ventrikeln uppstår på grund av stenos eller ventilinsufficiens i lungartären. Enskilda sjukdomar är en föregångare till detta:

 • bakteriell endokardit
 • reumatism;
 • pulmonalt hjärta;
 • defekter såsom arytmogen dysplasi eller frånvaron av perikardium;
 • lunghypertension.

Det finns dilatation av båda atrierna. Det är en ökning i rätt hjärta och kvar. Skälen till LP och PP är:

 • olika komplikationer från sjukdomar som halsont eller skarlettfeber;
 • svamp- och virussjukdomar;
 • helminter;
 • förgiftning;
 • godartade och maligna tumörer;
 • abnormaliteter i sköldkörteln;
 • vissa autoimmuna sjukdomar;
 • biverkningar av piller.

Tecken på

Måttlig dilatation har inga tecken, med det finns endast en mycket liten takykardi under gång, under fysisk ansträngning och oro. Kardial dilatation har symtom som liknar hjärtsvikt. Samtidigt är det omöjligt att upptäcka specifika störningar som endast har atriell dilatation.

Läkare kan misstas om det finns en arytmi vid den fullständiga undersökningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt:

 • för närvaron av andfåddhet under en konversation och rörelse;
 • med auskultation är arytmi i hjärtkollisioner närvarande;
 • svullnad i ben och fötter.

Samtidigt klagar patienter med dilatation av vänstra atrium om:

 • dåsighet, plötslig svaghet;
 • svår utmattning
 • minskning av prestanda.

diagnostik

Ganska frekvent förekomst, när en liten expansion av hjärtat är bokstavligen en slumpmässig upptäckt. Hjärtets ultraljud är nu den bästa diagnostiska metoden. Resultatet visar de viktigaste förändringarna i huvudorganets tillstånd:

 • kamera storlek;
 • hur stört är de systoliska och diastoliska funktionerna i hjärtkammaren störda;
 • finns det några skador på ventilerna
 • blodproppar i hjärtat
 • perikardiums patologi.

Undersökningsresultaten jämförs med normala värden för ålder, höjd och vikt. Till exempel är den normala diametern på vänster ventrikel inte mer än 56 mm, men i höga och personer i kroppen blir en liten expansion inte en defekt. Diagnosen görs när ökningen av flera eller alla kameror på en gång är mer än 5%.

Andra diagnostiska metoder som hjälper till att identifiera patologi:

 • EKG. Utspädning och andra sjukdomar är separerade, det avslöjar typen av hjärtrytmstörning.
 • Röntgen. Detekterar tecken som är förknippade med kardiomegali, en ökning av hjärtkaviteterna, om fallet är svårt - sfärisk hjärtform, en ökning i lungens rötter, tecken på lunghypertension.
 • Koronär angiografi. Det behövs för att klargöra hjärtets struktur när kirurgisk behandling är nödvändig.

Dilatationsbehandling

Om du tar sjukdomen i ett tidigt skede, kommer behandlingen att bli framgångsrik, eftersom hjärtat har en chans att återgå till normal storlek, som en sista utväg, minskar, vilket minskar risken för komplikationer.

Behandling bör inriktas på att eliminera orsaken som ledde till en ökning.

Vid bakteriell inflammation i endokardiet föreskrivs en antibiotikabehandling, vid defekter krävs kirurgi, och i fall av autoimmuna förändringar är glukokortikosteroider berusade. Om källan inte behandlas, men konsekvenserna, kommer risken för komplikationer att förbli och livslängden ökar inte.

Ofta kräver denna sjukdom ytterligare behandling:

 • Effekten av vävnadsmetabolism genom medicinering;
 • hjärtsvikt piller;
 • medel för ischemi;
 • droger för tryck;
 • diuretika;
 • beta-blockerare och ACE-hämmare;
 • glykosider för hjärtat;
 • antiplatelet medel;
 • medel för arytmi.

Utan medicinering föreskrevs en diet med begränsningen av saltintag, med undantag för fett, alkohol, rökning och utnämning av träningsterapi.

I de mest allvarliga fallen, när hjärtfel framskrider, är organtransplantation den enda vägen ut.

förebyggande

Medfödda och förvärvade patologier leder till utvidgning. Men förebyggande kan både undvika sjukdomen och stoppa utvecklingen. För att göra detta följer du de enklaste reglerna:

 • sluta röka och dricka stora mängder alkohol
 • övermål inte
 • Överarbeta inte och undvik överbelastning av nervsystemet.

Fördjupning av hjärtkamrarna: orsaker och metoder för att hantera patologi

Fördjupning av hjärtat är en expansion av vänster, höger atrium eller ventrikel. Det kan endast ske i en kammare i hjärtat eller i flera åt gången. Orsaken är många sjukdomar, såsom ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom), arteriell hypertoni, reumatism, endokardit, obstruktiva bronkopulmonala patologier och missbildningar. Olika kränkningar leder till expansionen av en kamera. Fördjupning är farlig vid utveckling av hjärtsvikt, trängsel i små och stora cirkulationer och trombos. De allvarligaste komplikationerna är hjärtinfarkt, lungödem och multipel organsvikt.

Fördjupning är en uthållig expansion av hålrummet. Termen används oftast i förhållande till en ökning i hjärtatets diameter, men andra bukorgan är mottagliga för denna patologi.

Fördjupning av hjärtkamrarna är den faktiska sträckningen av väggarna, vilket leder till utvidgningen och utvidgningen av hela strukturen. Orgeln består av 4 kamrar: 2 atria och 2 ventriklar. Tack vare deras konsekventa reduktion av blod rör sig i hela kroppen. Men under påverkan av olika faktorer sker en överdosering av en kammare eller två samtidigt.

Huvudproblemet som kroppen möter vid dilatation av hjärtat är att kroppen inte kan pumpa den nödvändiga mängden blod för att säkerställa normal funktion. Moderat expansion av kamrarna leder till hypoxemi och hypoxi, stagnation i stor och liten cirkel och trombos. Följande villkor är livshotande: lungtromboembolism, infarkt av olika organ, multipel organsvikt.

Det finns två typer av dilatation: myogen och tonogen.

Den första typen av expansion sker på grund av hjärtskada. Hjärtans muskelskikt genomgår förändringar, vilket leder till svaghet eller förstörelse. Som ett resultat minskar blodets frisättning, det finns ett hot mot hjärtsvikt. Oftast är denna typ förknippad med en allvarlig sjukdom - utvidgad kardiomyopati.

Tonogen expansion är orsakad av ökat tryck i atrierna eller ventriklerna, på grund av vilket blodet ackumuleras för mycket i hjärthålen, vilket leder till expansion utan att öka väggtjockleken.

Det är nödvändigt att skilja mellan enkel, hypertrofisk och atrofisk utvidgning.

Med en enkel expansion minskar inte väggen betydligt i tjocklek, men hjärtkaviteten är förstorad. När hypertrofiska väggar blir tjockare expanderar hjärthålen i hjärtat. När atrofiska väggar blir tunnare, men kamrarna ökar i volym. Detta är den mest ogynnsamma typen, eftersom hjärtat inte kan utöva något tryck på blodet i det.

Fördjupning är inte en separat sjukdom, men uppstår som ett resultat av olika patologiska tillstånd.

Den vänstra delen av hjärtat består av vänstra atrium och ventrikel, mellan dem finns en ventil med 2 flikar, som kallas mitral. Med tillräckligt tryck i atriumet öppnas det och passerar blod till vänster ventrikel. Från det skickas det till aortan och sedan till den stora cirkulationen och matar hela kroppen med syre.

Expansion av vänstra atriumet

När en mitralventil är förminskad eller otillräcklig, har atrierna inte tillräcklig ansträngning för att driva samma mängd blod genom den förträngda öppningen, på grund av att denna del av blodet ackumuleras i den. Det finns en kompensatorisk förtjockning av atriumets muskelvägg. Om förträngningen inte elimineras fortsätter blodet att ackumuleras, eftersom kompensation inte kan vara långsiktig. Fördjupning av vänstra atrium uppstår på grund av ackumulering av blod, vilket det inte kan trycka in i ventrikeln.

En annan orsak till expansionen av vänstra atriumet är förmaksflimmer eller förmaksflimmer, förmaksflimmer. Mycket ofta uppträder arytmi på grund av utvidgning. I ett barn är orsakerna till patologi liknande.

Oavsett etiologin för vänster atriell utvidgning rekommenderas det att genomgå en fullständig diagnostisk undersökning av en kardiolog och starta den föreskrivna behandlingen.

Utspädning av vänstra atriumet har inga egna symtom, eftersom detta tillstånd inte är en självständig sjukdom. Patienten känner av tecken på arytmi, förträngning eller fel i ventilen.

Sådana symtom är andfåddhet, svåra blek och cyanos i huden, hemoptys, en känsla av smärta bakom brystbenet och hjärtklappning.

Mycket ofta märker inte människor som fyller 50 år några problem, och först efter en ultraljudsundersökning kommer de att känna till deras diagnos. Sådana fall kräver ytterligare undersökning av patienten för att finna orsaken. Det rekommenderas att vara registrerad hos en kardiolog som övervakar förändringar i hjärtat.

Huvudorsakerna till utvidgningen av vänster ventrikel innefattar:

 • Aortisk ventilminskning eller insufficiens, aneurysm och aortastenos. På grund av dessa patologier förekommer en omedelbar ökning av intraventrikulärt tryck. Ökat tryck i de initiala faserna neutraliseras genom partiell kompensatorisk myokardiell hypertrofi. Med en liten ökning fungerar kompensationsmekanismer länge och visar inte tecken på patologi. En person diagnostiseras slumpmässigt, med en rutinundersökning.
 • Myokardit, arteriell hypertension, kranskärlssjukdom, reumatism, infektionssjukdomar i barndomen, som påverkar hjärtmuren, vilket gör den flabby.

Fördjupning av vänster ventrikel

Med undantag av alla ovanstående orsaker till expansionen är diagnosen utvidgad kardiomyopati gjord.

Om utbredningen av avdelningen sker akut, förekomsten av sådana allvarliga patologier som hjärtastma, lungödem, hotet om akut hjärtsvikt, vilket utgör en fara för patientens liv.

Blod går in i det högra atriumet från de ihåliga venerna, det vill säga från den systemiska cirkulationen. Atriumet skjuter det genom tricuspidventilen, som ligger mellan det högra atriumet och ventrikeln. Från höger kammare flyter blod genom lungkammarens ventil i lungartärerna, sedan till lungorna och alveolerna, där den är mättad med syre.

De främsta orsakerna till utvidgningen av det högra atriumet är:

 • Konstruktion eller insufficiens av tricuspidventilen. Mekanismen för utvidgning av dilatation liknar sammandragningen av mitralventilen: Atriumet kan inte trycka blodet i högra ventrikeln kvalitativt, vilket leder till ackumulering i det högra atriumet och dess expansion.
 • Bronkopulmonala sjukdomar. I det här fallet finns det en kramp i bronkopulmonala artärer i kroppen, varigenom hjärtat måste utöva större ansträngning för att driva blod genom de spastiska stammarna i lungartärerna och deras laterala grenar.
 • Andra hjärtsjukdomar, som ischemisk sjukdom, myokardit, reumatism, som tappar väggen i det högra atriumet.

Varför uppstår och hur utvidgningen av hjärtat behandlas

Expansion av ett eller flera håligheter i hjärtat kallas dilatation. Huvudfaktorerna som leder till en ökning av den inre volymen hos atria eller ventriklerna är effekten av högt blodtryck, en minskning av tonen i hjärtmuskeln. Detta tillstånd är inte en självständig sjukdom och kräver förtydligande av orsaken till förekomsten. Efter eliminering kan hjärtstorlekarna återgå till norm. En löpande form av dilation åtföljs av hjärtsvikt.

Läs i den här artikeln.

Typer av dilatation av hjärtat

Utvidgningen av hjärtkamrarna kan vara:

 • Tonogen, orsakad av ökande tryck i håligheten. Förekommer när en smalning av ventilhålen eller ökat tryck i aorta eller lungartären. Kan föregripa myokardiell hypertrofi. Muskeltonen i hjärtat och kontraktil förmågan bevaras, den passerar in i myogen typen när den fortskrider.
 • Myogenic. Orsaken är en minskning av hjärtklemmens kontraktil förmåga på grund av dystrofiska störningar. Motståndskraftig och irreversibel process, myokardfibrer sträckta och långsträckta. Det finns i myokardit och ateroskleros.

Varför är förändringen i höger och vänster sektioner, ventriklar, hålrum, kamrar

Förändringar i var och en av delarna av hjärtat uppträder på grund av störningen av utflödesvägarna från den eller den ökade belastningen hos den inkommande ökade blodvolymen.

Fördjupning av vänstra atriumet

Expansion av kaviteten kan uppstå när den vänstra atrioventrikulära öppningen smalnar, vilket gör det svårt för blod att passera in i ventrikeln.

Ökad upptagning vid artär hypertension kan därefter öka väggspänningen.

Vi rekommenderar att du läser en artikel om dilaterad kardiomyopati. Från det kommer du att lära dig om orsakerna till patologi och mekanismen för dess utveckling, symptom på kardiomyopati, diagnos och behandling.

Och här mer om de kombinerade hjärtfel.

Vänster ventrikulär dilatation

Orsakerna till ökningen i volymen av vänster ventrikel är associerade med sådana sjukdomar:

 • arteriell hypertoni
 • stenos eller koagulering av aorta,
 • alkoholmissbruk
 • myokardiska förändringar - dystrofi, metaboliska störningar, autoimmun och viral myokardit.

Fördjupning av det högra atriumet

Oftast är den etiologiska faktorn en sjukdom i bronkierna och lungvävnaden som uppträder med kronisk obstruktion (obstruktion av patensen). Dessutom kan rätt atrium orsaka expansion:

 • ouppsluten botallovkanal,
 • Fallos skämt,
 • atrial septal defekt
 • inskränkning av lungstammen,
 • ventilfel eller förminskning av öppningen mellan höger hjärta.

Expansion av höger kammare

Förekommer med lunghypertension, en öppning i interventrikulär septum, en förträngning av lungartären, skada på hjärtatets ventiler, en hjärtattack som sprider sig till höger kammaren, långvarig hjärtstimulering.

Sjukdomar som leder till förändringar

Expansion av hjärtkamrarna kan förekomma av okänd anledning. I det här fallet kallas det idiopatiskt, bland de vanligaste sjukdomarna av dilatation är följande:

 • medfödda hjärtfel
 • reumatism;
 • bakteriell endokardit
 • virusinfektioner;
 • nedsatt immunförsvar, autoimmuna processer;
 • hypertoni;
 • förgiftning med alkohol, droger, giftiga ämnen, läkemedel;
 • hormon obalans;
 • brist på protein och vitaminer i grupp B, selen i kosten.

Symtom på dilatation av hjärtat

Under lång tid kan expansionen av hjärthålen inte manifestera sig kliniskt på grund av kompensationsarbetet i hjärtmuskeln. Eftersom reservkapaciteten försvagas uppträder följande tecken och framsteg:

 • andningssvårigheter under fysisk ansträngning, senare i vila
 • astmaattacker
 • hosta, sputum med streck av blod;
 • cyanos av läpparna, fingertopparna;
 • svullnad i benen på kvällen;
 • smärta och tyngd i rätt hypokondrium
 • svaghet, yrsel, svimning
 • minnesbrist
 • atriell arytmi, extrasystol, impulsblockering.

Titta på videon om vänster ventrikelhypertrofi, orsakerna till patologi och behandlingsmetoder:

Vad är hälsorisken för barnet och vuxen

När utvidgningen har gått långt ökar tecken på cirkulationsavkompensation:

 • astmaattacker
 • oförmåga att andas i ett horisontellt läge,
 • wheezing ovanför lungans yta,
 • svullnad i ansikte och lemmar
 • vätskeansamling i buken och bröstet.

Diagnostiska metoder

Diagnosen tar hänsyn till historien om tecken på cirkulationsfel - andfåddhet, takykardi, väsande ökning i lungorna, svullnad i extremiteterna, utvidgning av hjärtans gränser under perkussion. För att klargöra diagnosen krävs instrumentala metoder för undersökning:

 • EKG - tecken på överbelastning av ett eller flera kamrar i hjärtat, rytmförstöring i form av förmaksflimmer, ledningsblock.
 • Hjärtets ultraljud är den huvudsakliga metoden för att detektera atriell eller ventrikulär dilatation, liksom förekomsten av intrakardiella hemodynamiska störningar - omvänd blodflöde, trycköverbelastning.
 • Radiograf - ökad hjärtstorlek på grund av ett av hålrummen.
 • Scintigrafi för att bedöma förändringar i myokardiet.
 • MR och CT för att detektera orsakerna till hjärtutvidgning.

Dilatationsbehandling

Terapi för expansion av hjärtat innefattar korrigering av symptom på cirkulationsfel, arytmier.

När dekompensering av patienter som överförs till sängstöd, minska flödet av vatten och salt. Använd följande grupper av droger:

 • ACE-hämmare - Enap, Capoten;
 • diuretika - Veroshpiron, Triampur;
 • antiarytmisk - Bisoprolol, Carvedilol;
 • Långverkande nitrater (minska blodflödet till höger hälft) - Isoket, Nitrogranulong.

förebyggande

Förebyggande av hjärtförstoring består av adekvat behandling av reumatism, endokardit, virus- och bakterieinfektioner, som kan åtföljas av myokardit, upptäckt och snabb kirurgisk behandling av medfödda och förvärvade hjärtfel.

Det är nödvändigt i händelse av sjukdomar som är potentiellt farliga i förhållande till dilatationen av atrierna eller ventriklerna, för att helt ge upp alkohol, för att tillhandahålla tillräcklig mängd protein och vitaminer i kosten.

Vi rekommenderar att du läser en artikel om rätt ventrikulär dysplasi. Från det kommer du att lära dig om orsakerna till patologins utveckling och dess symptom, diagnos och behandling, prognos för patienter.

Och här mer om restriktiv kardiomyopati.

Fördjupning av hjärtat inträffar när myokardiet överbelastas med en överskottsvolym blod eller högt tryck. En viktig roll i utvecklingen av patologi spelas av tillståndet av myokardiet själv: vid dystrofa eller långvariga inflammatoriska processer försvagar muskelfibrerna, förlorar deras kontraktilitet och sträcker sig.

Manifestationer av dilatation av hjärtat är cirkulationssvikt, arytmi och hos barn finns en försening i tillväxt och utveckling. Medicin används för behandling; svåra former är indikationer på hjärttransplantation.

Patologiutvidgad kardiomyopati är en farlig sjukdom som kan utlösa plötslig död. Hur utförs diagnosen och behandlingen, vilka komplikationer kan det uppstå med kongestiv dilaterad kardiomyopati?

På grund av träningen är idrottarens hjärta annorlunda än den genomsnittliga personen. Till exempel, vad gäller slagvolym, rytm. Emellertid kan den tidigare idrottsmanen eller när man tar stimulanter starta sjukdomen - arytmi, bradykardi, hypertrofi. För att förhindra detta är det värt att dricka speciella vitaminer och droger.

Hypertrofi hos vänstra atriumet kan utvecklas på grund av problem under graviditeten, högt blodtryck etc. I början kan tecken vara omärkliga, EKG hjälper till att avslöja dilatation och hypertrofi. Men hur man behandlar beror på patientens tillstånd.

Det finns ett misslyckande av hjärtens ventiler i olika åldrar. Den har flera grader, från och med 1, samt specifika egenskaper. Hjärtfel kan vara med mitral eller aortaklaffinsufficiens.

En viktig roll i hjärtat och hjärtkärlens normala funktion spelas av myokardiumets kontraktil förmåga. Under ultraljudet kan en minskning, ökning och det faktum att funktionen bevaras bestämmas.

På grund av interna problem (defekter, störningar) kan belastningen på det högra atriumet på EKG detekteras. Tecken på ökad stress uppträder av yrsel, andfåddhet. Barnet till henne leder UPU. Symptom - trötthet, yellowness och andra.

Inte alltid ett förstorat hjärta indikerar patologi. Ändå kan en förändring i storlek indikera närvaron av ett farligt syndrom, vars orsak är myokardiell deformitet. Symtomen tvättas bort, diagnosen inkluderar röntgenstrålar, fluorografi. Behandling av kardiomegali är långvarig, konsekvenserna kan kräva hjärttransplantation.

Ett annat foster kan diagnostiseras med hjärtrytm i hjärtat. Detta svåra hjärtsviktssyndrom kan vara både vänster och höger. Prognosen är tvetydig, de nyfödda kommer att ha flera operationer.

MRI av hjärtat utförs enligt parametrarna. Och till och med barn undersöks, indikationer för vilka är hjärtfel, ventiler, kranskärlskärl. MR med kontrast visar myokardets förmåga att ackumulera vätska, kommer att avslöja tumörer.