Huvud

Diabetes

Hur bestämmer och kontrollerar blodtätheten?

Kontrollera blodets tillstånd är en uppgift som måste mötas av varje ryska. Tyvärr, på grund av vårdslöshet i förhållande till deras hälsa, lider många av ett antal sjukdomar. Och blodet här är inte på sista plats.
Vanligtvis är människor rädda för att komma till kliniken även för att klara grundläggande tester för att kontrollera hemoglobininnehållet, vad som annars ska prata om andra testprocedurer.
Men framsteg står inte stilla, och det finns ständigt nya sätt att kontrollera blodets tillstånd utan att orsaka chock för patienten.

Experter ger flera grundläggande test för att kontrollera blodets tillstånd:

 1. Många åldrade människor står inför problemet med ökad blodviskositet. Denna egenskap hos cirkulationssystemet kan spela en dålig hälsopricka som orsakar trombos eller andra obehagliga sjukdomar. För att förhindra utveckling av farliga sjukdomar i tid måste du därför kunna bestämma nivån av röda blodkroppar i blodet och kärlpermeabiliteten.
 2. Koagulogrammet visar koagulationsnivån, det vill säga blodets densitet. Det finns en annan bra analys, kallad Diemer.
 3. Goda och korrekta resultat visar analys av blodproppstiden, det är möjligt att dra slutsatser om huruvida blodproppar i lång tid eller allt ligger inom det normala området.
 4. Hur bestämmer man blodtätheten? Det är nödvändigt att skicka Omakor. Det visar hur triglycerider har minskat i blod. Läkaren kommer att kunna bättre förklara resultaten av alla dessa test, med hjälp av information om patienten: vikt, blodtryck etc. Omacor idag är lättare än bokning hotell.
 5. Vad ska man göra för att minska blodets viskositet? Behöver dricka mer vätskor. Juicer, vatten, grönt te, kompis - allt detta kommer att bidra till att hålla blodet i flytande tillstånd. Trots allt börjar ibland problem exakt från detta, när en person dricker lite under dagen.
 6. Det är också mycket användbart att äta druvor eller saft av röda druvor, som innehåller speciella flavonoidämnen.
 7. Hur man kontrollerar blodtäthet? Detta kommer att göra doktorn i kliniken och erbjuda ett av alternativen ovan, och tilldela den rätta. Men du kan ta reda på nivån av koagulabilitet och blodtäthet från resultatet av allmän biokemi.
 8. Vad ska man göra för att sänka densiteten? Du måste äta mer valnötter, röda fiskar, vindruvor, äta mindre mjöl, söt, fet. Flytta mer - eftersom rörelsen accelererar blod genom kärlen. Och, naturligtvis, drick mer vätskor så att blodet inte förtjockas.

MEDINTERMAG.RU

Rakningstillbehör och Pearl- och Rockwell-maskiner

Allmänt blodprov. Blodviskositet

Blod, blodviskositet - dess skanning

Död och liv är ett filosofiskt koncept. Du kan ha 33 sjukdomar och leva i 100 år. Och du kan inte ha någon och få en hjärtinfarkt.

Blodstillståndet är det kardiovaskulära systemet. Tyvärr går kardiologerna genom hematologi, går igenom kärlen, genom hjärtat och hela tiden försöker de att stärka hjärtmuskeln. Alla försöker expandera fartygen, men det finns faktiskt en annan process.

Det är synd att mikroskopi av en levande bloddroppe inte blir offentligt område.

Blod är den främsta levnadsmiljön, på vilken kvalitet alla processer som förekommer i organ och celler beror.

När blodkvaliteten försämras, speciellt när den förtorkar, surar, ökar kolesterolet, etc., hindras blodets huvudtransportfunktion, vilket leder till en nedbrytning av redoxprocesser i alla organ och vävnader, inklusive hjärnan och leveren, njure etc. Blodkvaliteten måste bibehållas inom optimal homeostas.

Symtom på tjockt blod

En förändring av blodets normala konsistens blir en "trigger" som utlöser utvecklingen (eller förvärringen av befintliga) sjukdomar, såsom ateroskleros, åderbråck och andra.

En separat sjukdom som kallas "tjockt blod" existerar inte, det är därför inte korrekt att kalla symptomen på "tjockt blod" otvivelaktigt. Dessa samma symtom kan också uppstå med andra störningar i kroppen.

Tjockt blod har hög viskositet - detta medför stagnation av blod i kärlen, ökar risken för trombbildning.

Kliniska manifestationer av tjockt blod:

Denna lista kan fortsättas, men processen sker ibland i latent form och detekteras först efter bloddonation för analys.

Omfattande blodkoagulation kallas ett koagulogram. Denna analys ger en uppfattning om det allmänna tillståndet för hemostas (det visar en fullständig bild av blodkoagulering, liksom blodkärlens integritet).

Orsaker till tjockt blod

Varför är blodpropp? Det finns ett antal viktiga faktorer som påverkar dess konsekvens.

1. Brist på vatten. Blod är 85% och blodplasma är 90-92% vatten. Därför leder en minskning av denna indikator med bara några få procent till en förtjockning av blodet.

2. Intensiv vattenförlust uppträder inte bara på sommaren, utan även på vintern - den torra luften i lokalerna "drar vatten ur oss som en svamp;

3. I idrottare - sporten åtföljs av brinnande energi, ökar kroppen värmeöverföringen för att svalna;

4. I vissa sjukdomar, som diabetes.

5. Fermentopati. Ett patologiskt tillstånd där det finns otillräcklig aktivitet hos vissa livsmedelsenzymer eller deras fullständiga frånvaro. Som ett resultat uppstår inte den fullständiga sönderdelningen av livsmedelskomponenter och de oxiderade sönderdelningsprodukterna kommer in i blodet, vilket leder till dess försurning.

6. Felaktig näring. Vissa livsmedel (baljväxter, spannmål, ris, ägg etc.) har termiskt stabila specifika proteinhämmare i deras sammansättning, vilket bildar stabila komplex med proteaserna i mag-tarmkanalen, vilket orsakar nedsatt matsmältning och absorption av livsmedelsprotein. Digererade aminosyrarester kommer in i blodet. En annan anledning är överdriven konsumtion av kolhydrater, socker, inklusive fruktos.

7. Miljöförorening av produkter. Undertryck av enzymatisk aktivitet bidrar till förorening av livsmedel med salter av tungmetaller, bekämpningsmedel, insekticider och mykotoxiner, som interagerar med proteinmolekyler och bildar stabila föreningar.

8. Brist på vitaminer och mineraler. Vattenlösliga vitaminer: C, B-grupper och mineraler är nödvändiga för biosyntes av de flesta enzymer, så deras brist (vitaminer) leder till ofullständig matsmältning av mat på grund av bristen på nödvändiga enzymer.

9. Starka syror. Starka syror är slutprodukten av nedbrytningen av animaliska proteiner. Om njurarna inte klarar av avlägsnande av syror, förblir de kvar i kroppen, försurning av blodet uppträder.

10. Skador på blodkärlen. En hälsosam inre kärlväggen (intima), som består av endotelet, har antitrombogena egenskaper.

11. Leverdysfunktion. Varje dag syntetiseras 15-20 gram blodproteiner i levern, som utför transport, regulatoriska och andra funktioner och biosyntes i levern leder till förändringar i blodets kemiska sammansättning.

12. mjältehyperfunktion Orsakar förstöring av blodkroppar.

13. Närvaron av parasiter i kroppen.

Hemoscanning - diagnos med droppe levande blod

För närvarande finns det nya diagnostiska metoder som hjälper till att identifiera orsaken till sjukdomen.

* Hemoscanning - diagnos med droppe levande blod *

En av dessa metoder är hemoscanning - diagnos med droppe levande blod på ett mörkfältmikroskop med en ökning på mer än 1000x i närvaro av patienten.

Hemoscanning som diagnos med droppe levande humant blod gör det möjligt att bedöma immunsystemets tillstånd.

Kontraindikationer mot blodsömning:

Metoden för hemoscanning har inga kontraindikationer.

Blodtest för viskositet: plasmaproteiner protrombin och fibrinogen är inte kritiska

Blodviskositet är en mycket viktig indikator på blod, vilket bestämmer maximal livslängd för hjärtat och blodkärlen. Ju högre viskositeten hos blodet desto snabbare ökar hjärtat. Och genom att öka artärtrycket kontrollerar hjärtat kärlen för styrka, kärlmotstånd mot hjärtinfarkt, isultu.

Vad ger dig ett blodprov för viskositet? Svaret på en mycket enkel fråga. Kommer du vakna i morgon eller inte. dvs gå till jobbet eller vid ingången till ditt företag kommer bara din dödsrun. Blodviskositeten varierar mycket. Samtidigt påverkar många faktorer blodets tillstånd. En kritisk ökning av blodviskositeten sätter hela hjärt-kärlsystemet och dess värd på randen av överlevnad.

Ökningen av blodets viskositet bör stå emot hjärtmusklernas kraft (utan akut hjärtsvikt, minskande eller ökande blodtryck). Och kärlstyrka utan akut vaskulär insufficiens i form av hjärtinfarkt, ischemisk eller hemorragisk stroke. dvs en ökning av blodviskositeten ökar hjärtrisken eller risken för plötslig död.

Traditionellt antas det att blodplasmaviskositeten endast bestäms av plasmaproteiner protrombin och fibrinogen. dvs För att bedöma viskositeten hos blodet styrs de av protrombinnivå, som bör ligga vid den nedre gränsen för det normala intervallet 70-100% och mängden fibrinogen i intervallet 2-4 g / 1.

En lika viktig indikator är emellertid erytrocytsedimenteringshastigheten (ESR) eller som den kallades erytrocytsedimenteringshastigheten (ESR). dvs blodcellernas förmåga att bosätta sig, bilda en plasma över en kolonn av blod. Reaktionen uppskattas i 1 timme. Ju mindre ESR (ROE) - ju högre viskositeten hos blodet. Och många är glada, får ROE (ESR) till ett värde av 1-3 mm per timme! Och samtidigt är blodets viskositet mycket hög och hjärtat tvingas att pumpa visköst blod med betydande överbelastning!

När ett traditionellt blodprov för viskositet produceras analyseras vanligtvis protrombinmängden och mängden fibrinogen i blodet vanligtvis - dvs de litar bara på en del av blodkomponenterna, som bestämmer de reologiska egenskaperna eller fluiditeten i blodplasmen, inte av blodet som helhet! Av och med ta hänsyn till och ROE (ESR). Med hjälp av ett mörkfältmikroskop kan man analysera en levande blodfall, för att identifiera andra blodkomponenter som bestämmer blodets förmåga att röra sig lätt genom kärlen. Och även vilken typ av stress upplevs av hjärtmuskeln och blodkärlen samtidigt som du garanterar korrekt blodcirkulation.

Prothrombin och fibrinogen är de vanligaste plasmaproteinerna. Och blodplasma representerar ungefär 50% av blodvolymen. Att utvärdera endast dessa två komponenter avslöjar endast en bråkdel av de faktorer som bestämmer blodviskositeten.

Mängden albuminproteiner påverkar också blodviskositeten. Albuminer, men inte deltar i blodkoagulationssystemet, spelar en viktig roll - de binder olika toxiner och underlättar överföringen till huvudorganen i utsöndringen, levern och njurarna. dvs Främja självrengöring av kroppen, rensa blodet från olika toxiner. Mängden albumin i blodet påverkar inte bara viskositeten hos blodet utan även tendensen till allergiska sjukdomar, aktiviteten hos icke-specifik immunitet.

Ökning eller minskning av antalet röda blodkroppar i analyserna. ESR

Erytrocyter och deras betydelse i analysen: En minskning och ökning av antalet erytrocyter i det totala blodtalet och i analysen och urinen. Erytrocytsedimenteringshastighet (ESR) och dess värde.

Röda blodkroppar (röda blodkroppar, rbc) är de flesta blodkroppar som utför funktionen att transportera syre och näringsämnen till vävnaderna och organen. Röda blodkroppar innehåller stora mängder rött pigmenthemoglobin, som kan binda syre i lungorna och släppa det i kroppens vävnader. En minskning av antalet röda blodkroppar i blodet är ett tecken på anemi. En ökning av antalet erytrocyter i blodet kan observeras med allvarlig dehydrering såväl som med erytromi.

Utseendet på röda blodkroppar i urinen kan observeras med inflammation i urinvägarnas organ (njure, urinblåsa).

Vad är röda blodkroppar?

Röda blodkroppar eller röda blodkroppar är de flesta blodkroppar. Röda blodkroppar har rätt skivform. Vid kanterna är erytrocyten något tjockare än i mitten, och vid klippet har det utseende på en biconcave-lins eller en hantel. Denna struktur av erytrocyten hjälper den att vara maximalt mättad med syre och koldioxid när den passerar genom blodbanan hos en person. Bildandet av röda blodkroppar förekommer i den röda benmärgen, under inverkan av ett speciellt hormon hos njurarna - erytropoietin. Äldre röda blodkroppar som cirkulerar i blodet innehåller inte kärnan och organellerna och kan inte syntetisera hemoglobin och nukleinsyror. Erytrocyter kännetecknas av en låg metabolism, vilket medför en lång livslängd, i genomsnitt 120 dagar. Inom 120 dagar efter utsläpp av röda blodkroppar från den röda benmärgen in i blodomloppet sitter de gradvis ut. I slutet av denna period fälls "gamla" röda blodkroppar och förstörs i mjälten och leveren. Processen för bildandet av nya röda blodkroppar i den röda benmärgen är ständigt, trots att förstöringen av gamla röda blodkroppar förblir det totala antalet röda blodkroppar i blodet konstant.

Röda blodkroppar är främst (2/3) hemoglobin - ett speciellt protein innehållande järn, vars huvudsakliga funktion är att transportera syre och koldioxid. Hemoglobin har en röd färg, som bestämmer den karakteristiska färgen hos röda blodkroppar och blod.

Huvudfunktionerna av erytrocyter är överföringen av syre från lungorna till kroppens och koldioxidens vävnader från vävnaderna till lungorna, de utför även närings- och skyddsfunktioner och upprätthåller syrabasbalansen i blodet.

Näring med ökad blodviskositet

Tjockt blod innebär att dess viskositet ökas. Många faktorer påverkar viskositeten. Denna skada på blodkärl, onormal leverfunktion, vilket leder till avvikelser i den kemiska sammansättningen och ökad plasmafiskositet, förändringar i det normala tillståndet hos cellemembran av erytrocyter och blodplättar, vilket leder till ökad vidhäftning av dessa celler.

Förhållandet mellan cellmassan och den flytande delen av blodet kan vara störd. Hög blodviskositet ökar risken för trombogenes i hjärtat och blodkärlen.

Kost och en speciell dricksbehandling bidrar till blodförtunning. Du borde dricka minst 1,5 liter vätska per dag. Det mest användbara är grönt te eller örtte (som rekommenderas av läkaren), naturliga grönsaks- och fruktjuicer och vatten. Särskilt rekommenderas att dricka naturlig juice från röda druvor. På grund av sitt höga innehåll av biofla-vonoider anses det vara en balsam för hjärt-kärlsystemet.

Mat bör balanseras i protein, fett, kolhydrater, vitaminer, makro- och mikronäringsämnen. För att förse kroppen med material för förnyelse och restaurering av blodcellsmembran och kärlväggar är det viktigt att erhålla kompletta proteiner med en komplett uppsättning av essentiella aminosyror. Även om kött är en viktig källa till fullständiga proteiner, innehåller den mättade fetter, vars konsumtion bör begränsas för att inte störa den stabila processen att minska blodets viskositet. Den huvudsakliga källan till protein bör vara fisk, särskilt fisk och skaldjur, mejeriprodukter och ägg 2 gånger i veckan i kosten inkluderar kyckling eller kalkon.

En ytterligare källa till omega-3-omättade fettsyror är linfröolja, som kan tas i 1 msk. sked en dag. Prostaglandiner, syntetiseras från dessa syror, reducerar kolesterolnivåerna och tappar blodet.

En annan viktig källa till fett är oraffinerad extra jungfruolja, som innehåller en stor mängd biologiskt aktiva substanser. För att tunna blodet rekommenderas produkter som innehåller aminosyrat taurin. Mest av allt taurin finns i skaldjur och fisk: squids, musslor, räkor, tonfisk, flounder. Den nödvändiga dosen (minst 2 gånger i veckan) - 200 g bläckfisk eller råflundra. När kokt, minskar mängden taurin i mat dramatiskt. Därför, för att erhålla den erforderliga dosen, rekommenderar läkare användning av droger eller högkvalitativa kosttillskott med taurin.

Alt Elit laserstrålning kan förbättra blodets viskositet!

För bestrålning av blod med en laser med en våglängd på 650 nm. Laserstrålning med en liknande våglängd kan uppfattas av oxihemoglobin och hemoglobin i blodet. Bland alla blodkomponenter utgör röda blodkroppar 90 procent. Erytrocytaggregation är den viktigaste faktorn som påverkar blodviskositeten, speciellt när det finns ett otillräckligt antal celler; Samtidigt påverkar förmågan att deformera och styra rörelsen för rörliga blodceller också blodviskositet, särskilt när det finns ett överskott av celler. I detta avseende förbättrar flödet av laserenergi i blodet erytrocyternas funktion och deras morpotropism, blodets hemorheologiska egenskaper, minskar blodviskositeten. Följaktligen kan kroppen få den nödvändiga blodtillförseln, förbättrar syrgasflödet, speciellt mikrocirkulationsändens sektioner. I enlighet med studien kan användningen av en laser med en våglängd på 650 nm minska blodviskositeten och blodplättsackumuleringen, förbättra deformerbarheten av röda blodkroppar, förhindrar och deltar i behandlingen av kardiovaskulära / cerebrovaskulära sjukdomar. I synnerhet leder det till en förändring i cellmembranets struktur och funktion, vilket orsakar en liten omfördelning av elektriska laddningar på ytan av enzymreceptorer och förbättrar membranets stabilitet. Således reducerar anordningen blodviskositet och blodplättsackumulering och ökar också deformationskapaciteten hos röda blodkroppar. Dessutom kan det orsaka förändringar i trombocyt A2 (TXA2) och prostaglandin 12 (PG12), hämma blodplättsackumulering, reglera blodkärlens funktion och förhindra utvecklingen av trombotiska tillstånd.

Vid hemoskanning tas en droppe kapillärblod, med en vanlig punktering av fingertoppen med en engångsnack och undersökas omedelbart under ett mikroskop vid en förstoring av 800 gånger. Patienten, tillsammans med doktorn, ser blodets livstid på bildskärmen.

När vidhäftning av röda blodkroppar (oxidation av organismen) påverkas organ som är långt ifrån hjärtat, eftersom de levereras med blodkärl med liten diameter - njurarna, ögonen, nedre extremiteterna.

Vidhäftningen av röda blodkroppar (oxidation av kroppen) leder till högt blodtryck, hjärtsjukdomar och stroke. På grund av vidhäftning av erytrocyter i konglomerat sänker egenskaperna hos blodförändringar och blodflödet. För att bevara blodflödeshastigheten måste kroppen kraftigt trycka på blodkärlen - så blodtrycket stiger - hypertension utvecklas. Hjärtat under kroppens oxidation måste arbeta med ökad belastning - detta leder till hjärtattacker och stroke.

Vidhäftningen av röda blodkroppar (kroppens oxidation) leder även till sjukdomar på grund av deponering av toxiner och salter: artros, gikt, arterioskleros. Oxidationen av kroppen saktar ner utsöndringen av toxiner. För att bli av med dem i blodet söker kroppen efter lämpliga "lagringsplatser". Förbindelser och broskvävnader blir först och främst - celluliter och artros förekommer på detta sätt, då kommer det till vitala organ - blodkärl - arterioskleros utvecklas när slaggavfall i artärer och vener.

Om du har möjlighet, analysera sedan din blodsänkning under ett mikroskop före och efter laserbestrålning av en nasal Alt Elit lasernhet kommer du att förstå att vi inte skämtar med hälsan och garanterar att allt som skrivs om den här underbara effektiviteten hos denna enhet - inte bara PR, utan ren sanning.

Effektiviteten hos en nasal pulserande laser beror direkt på laserstrålningsintensiteten (luminiscens) - ju mer mättad och ljusare desto högre effektivitet är den här enheten. Ju större sannolikheten för laserstrålning kommer in i blodet, tjockleken på läderhindret som har blivit i sin väg.

Användningen av laseranordningen Alt Elit nasaltyp - är den mest effektiva och effektiva metoden för att minska viskositeten hos tjockt blod.

Varför har en person tjockt blod, hur man tunna?

Tjockt blod är inte en självständig sjukdom, men ett symptom som uppstår med olika störningar i kroppen. Om du inte startar tidig behandling, kommer destruktiva och ibland irreversibla processer att börja ske i många organ och system.

Blod tjocknar när det fungerar i kroppen

Blodviskositeten är normal

Tjockt blod (ökat viskositetssyndrom) inträffar med en ökning av hematokritvärdena, ett brott mot förhållandet mellan enzymerna och plasma.

Blodviskositeten mäts med en viskosimeter - hastigheten hos blod och destillerat vatten jämförs med en anordning. Helst bör blodet flytta 4-5 gånger långsammare än vatten, viskositetshastigheten är 1,4-2,2 enheter. Den relativa viskositeten hos helblod hos män är 4,3-5,7 enheter, hos kvinnor - 3,9-4,9. Bloddensiteten är 1,050-1,064 g / ml.

De första kliniska tecknen på sjukdomen börjar dyka upp om indikatorerna överstiger 4 enheter.

Hos nyfödda är hemoglobin och leukocytnivåer högre än hos vuxna, så viskositeten är 10-11. Vid slutet av den första månadens liv sjunker barnets prestanda till 6, och minskar sedan gradvis.

Graden av blodviskositet hos kvinnor och män

På ungdomar, på grund av hormonell justering i kroppen, ökar plasmaviskositeten något, det räcker med att justera dagregimen, för att göra rätt meny så att indikatorerna normaliseras.

Orsaker till tjockt blod

Kvalitetsindikatorer för plasma beror på många faktorer - näring, inre organens arbete, dagens sätt. Stress, missbruk orsakar nästan alltid utvecklingen av högviskositetssyndrom.

Från vilket blod som tjocknar - fel i näring:

 1. Passion för snabba kolhydrater, proteinmat. Godis ökar mängden glukos och proteinfoder innehåller många aminosyror som är ospädda i blodet - alla dessa faktorer bidrar till utvecklingen av högviskositetssyndrom.
 2. Ökat kolesterol med regelbunden användning av alkohol, snabbmat, fett och andra ohälsosamma livsmedel.
 3. Förgiftning av kroppen med tungmetaller, bekämpningsmedel som ackumuleras i grönsaker och frukter när de bearbetas med potenta kemikalier.
 4. Avitaminos - ökad densitet observeras när det saknas askorbinsyra och B-vitaminer i kroppen.

Den främsta orsaken till ökad viskositet är uttorkning, bristande överensstämmelse med vattenregimen, användning av kranvatten av dålig kvalitet.

Överskott av kolesterol förtär blod

Vilka sjukdomar ökar blodviskositeten

Men alltid tjockt blod är ett tecken på en ohälsosam kost eller livsstil, ofta utvecklas ett patologiskt tillstånd mot bakgrund av allvarliga sjukdomar. Huvudskälet är kärlsjukdomar, åderbråck, kroniskt hjärtsvikt.

Vilka problem kan indikera ökat viskositetssyndrom:

 • njursjukdomar - kroppen har inte tid att rensa sig för produkterna av proteinfördelning, när de går in i blodet orsakar de försurningen
 • leversjukdom - med hepatit, cirros reducerar blodproteinsyntesen, vilket påverkar vätskans sammansättning negativt
 • minskning av enzymatisk aktivitet i pankreatit, cholecystit, dysbakteriös - livsmedel är inte fullständigt smält, underoxiderade partiklar tränger in i blodomloppet;
 • virus-, bakterieinfektioner, parasitinfektion;
 • långvarig temperaturökning
 • inre blödning
 • onkologiska patologier - myelom, vissa former av leukemi;
 • diabetes, andra endokrina sjukdomar;
 • mjölkens hyperfunktion;
 • problem med andningsorganens organ
 • omfattande termiska brännskador.

Hepatit C förtorkar blod

Symtom på blodproppar

Syndrom med ökad viskositet har en suddig klinisk bild, det kan endast identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av test. Men det finns några symtom som kan indikera förekomst av patologi.

Viktiga funktioner:

 • frekventa huvudvärk;
 • tinnitus;
 • suddig syn, riva, minnesproblem
 • kronisk trötthetssyndrom, svaghet, sömnighet, generell sjukdom;
 • kramper, domningar, stickningar i armarna och benen, benen är nästan alltid kalla;
 • huden blir klar, torr;
 • stark törst
 • depressiva tillstånd.
Om blodet blir klibbigt och visköst, är personen orolig för högt blodtryck, andfåddhet, frekventa näsblod och noder börjar bulla på venerna.

Visionen kan försämras på grund av förtjockning av blodet.

Vilken läkare ska kontakta?

Om det finns tecken på ökad plasmaviskositet, är det nödvändigt att besöka en allmänläkare, efter en undersökning och inledande diagnos kan läkaren ge vägledning till en kardiolog, en endokrinolog, en gastroenterolog, en onkolog.

Hur bestämmer man blodtätheten?

För att veta viskositetsnivån är det nödvändigt att genomgå en noggrann undersökning, eftersom ökningen av prestanda uppstår i olika sjukdomar.

Vilka tester behöver du för att passera:

 • ett kliniskt blodprov - ett syndrom med ökad viskositet utvecklas med högt hemoglobin och ESR, en ökning av röda blodkroppar, en minskning av blodplättar;
 • analys för att bestämma hematokrit nivå;
 • bestämning av blodpropp
 • koagulogrammet - metoden bidrar till att bestämma tillståndet av hemostas
 • beräkning av tromboplastintid

För att bestämma viskositetsnivån måste du skicka ett blodprov

Endast på grundval av laboratorieforskningsresultat kan en läkare diagnostisera ett syndrom med ökad viskositet, ytterligare diagnos kommer att inriktas på att identifiera orsaken. En person kommer att behöva göra ett EKG, ultraljud, MR och CT, endoskopi, gör biokemi, test för tumörmarkörer.

Vad ska man göra med tjockt blod

Vid diagnosering av ett syndrom med ökad viskositet är det nödvändigt att börja behandla läkemedel, följ en speciell diet, alternativ medicin kan tas som en stödjande och hjälpterapi.

Blodförtunnare

Vid hög viskositet syftar behandlingen till att eliminera sjukdomen som har blivit orsaken till ökad densitet, förebyggande av trombos.

Än att tona blodet:

 • läkemedel baserade på acetylsalicylsyra - Aspirinkardi, Cardiomagnyl, Cardiopyrin, de eliminerar viskositeten, har en trombolytisk effekt;
 • direktverkande antikoagulantia - Heparin, Curantil;
 • Dihydroquercithin, Capilar - läkemedel stärker blodkärlens väggar, påskyndar processen för regenerering, förhindrar oxidation av fetter i cellmembran;
 • droger för att eliminera manifestationer av åderbråck - Lioton;
 • Heparin tabletter - förbättrar plasmakvalitetsindikatorer;
 • medel för att bekämpa överflödig blodsyra - Alka-Mine.

Dessutom bör du ta vitaminkomplex med högt innehåll av askorbinsyra, vitaminer i grupp B.

Capilar - ett sätt att stärka blodkärlens väggar

Behandling av folkmedicinska lösningar

Vissa medicinska örter och växter bidrar till att göra blodet mindre visköst, men att ta folkmedicin är bättre i kombination med läkemedel.

Hur man eliminerar blodproppar hemma:

 1. Häll 200 ml kokande vatten 10 g krossade torra hästkastanjblomställningar, simma på låg värme till kokning, lämna i en sluten behållare i 6 timmar. Drick hela dosen av medicinering under dagen i små sippor. Behandlingstiden är 15-20 dagar.
 2. Häll 220 ml kokande vatten 2 msk. l. gräsklöver, simma på minsta värme i 10 minuter, sval, spänning, ta 50 ml buljong tre gånger om dagen.
 3. Koka 400 ml kokande vatten 1 tsk. pilbark, koka blandningen på låg värme i 20 minuter, lämna i en sluten behållare i 4-5 timmar. Drick 180 ml tre gånger om dagen.
För att upprätthålla optimal plasmadensitet är det nödvändigt att rulla 10-15 ml solrosolja i munnen före frukost varje morgon, du behöver inte svälja den, du ska spita ut den när den blir vit.

Mat i förtjockningen av blod

Diet hjälper till att eliminera mindre viskositet, förhindra utveckling av patologi.

Lista över användbara produkter:

 • lök, vitlök, tomater, betor, kucchini, gurkor;
 • groddspannmål;
 • olja från linfrö, solros, olivlökar;
 • citrusfrukter, tranbär, jordgubbar, hallon, blåbär, granatäpple;
 • ingefära;
 • råa nötter;
 • magert fisk och skaldjur;
 • kyckling och kaninkött
 • mörk choklad;
 • kryddor och kryddor - gurkmeja, oregano, timjan.

Mörk choklad är bra för förtjockning av blod.

Godis med hög sockerhalt, bakverk av vita mjölslag, söta kolsyrade drycker, konserverad mat, fet, rökt mat bör uteslutas från kosten, det är nödvändigt att minska saltintaget. Förteckningen över förbjudna livsmedel innefattar bukvete, mejeriprodukter med hög fetthalt, kål, linser, bananer,

Vad hotar att tjockna blodet

Villkoren för hela organismen beror på blodets kvalitetsindikatorer, därför kan syndromet med ökad viskositet leda till utvecklingen av allvarliga livshotande sjukdomar.

Konsekvenserna:

 • ackumulering av blodproppar i små kärl med efterföljande vävnadsnekros;
 • blockering av portalvenen, mesenteriska kärl;
 • hjärtinfarkt;
 • stroke;
 • peritonit;
 • dysfunktion i hjärnan;
 • dold blödning.

Om blodet är mycket tjockt måste hjärtat lägga mer ansträngning i dess framsteg, vilket leder till snabb åldrande och försämring av organet.

På grund av det tjocka blodet hos människor bildas ofta blodproppar.

förebyggande

För att undvika blodförtjockning måste du följa dricksregimen - använd 1,5 liter renat vatten utan gas, grönt te utan socker, i varmt väder och med ökad fysisk ansträngning bör mängden vätska ökas till 2,5 liter per dag.

Hur man förhindrar hög viskositetssyndrom:

 • ge upp dåliga vanor
 • ät ordentligt och regelbundet
 • få tillräckligt med sömn, undvik stress, fysisk och mental utmattning
 • flytta mer;
 • årligen genomgå en rutinbesiktning.

Vandring är bra för hälsan

Ökad blodviskositet är en orsak till en allvarlig omfattande undersökning av kroppen, efter att ha identifierat orsakerna till patologi, är det nödvändigt att börja behandla läkemedel, granska kosten och dagliga doser, öka mängden vätska som konsumeras.

Betygsätt den här artikeln
(6 betyg, i genomsnitt 4,83 av 5)

Vilket blodprov visar densiteten

Analys av blodtäthet: vilket visar indikationerna för

Genom sammansättning, blodtäthet och andra indikatorer är det möjligt att bestämma tillståndet för människors hälsa, förekomsten av olika sjukdomar och livshotande processer, läget av lesioner etc. Diagnos av nästan vilken sjukdom som helst börjar med ett blodprov.

En av sorterna av denna diagnostiska metod är analysen av blodtäthet. Hur utförs denna typ av laboratorieforskning, vad kallas det, är förberedelse nödvändig för det? Vi kommer att besvara dessa frågor mer detaljerat.

Komplexa förfaranden för bestämning av blodtäthet

Många patienter ställer sig själva frågan: vad heter blodtäthetstestet? Som sådan finns inget speciellt namn för denna typ av forskning. Det är endast möjligt att bestämma blodtäthet genom att genomföra en uppsättning procedurer.

För att bestämma plasmadensitet med följande laboratorietester:

 • Allmänt biokemiskt blodprov. Det bestämmer graden av blodplättar, erytrocytplasmanivåer, deras sedimenteringshastighet etc.
 • Hematokrit. Denna typ av forskning gör det möjligt att bestämma förhållandet blodkroppar till dess volym.
 • Blodproppstest.
 • APTTV-forskning.
 • Koagulering. Denna typ av laboratorieforskning ger fullständig information om tillståndet för hemostas.

Hemostas är ett speciellt system i kroppen som är ansvarig för att bibehålla blodets flytande tillstånd under optimala förhållanden. Vid eventuella kränkningar stannar systemet systemet med blodtillförsel.

Endast fullständigt kan bestämma plasmaets tillstånd och göra en diagnos. Listan över laboratoriestudier som anges ovan gör det möjligt för en specialist att få en fullständig bild av patientens blodförhållande.

Avkodningsresultat

Dechifiering av resultaten är inte mindre viktigt ett steg i diagnostikförfarandet än att själva utföra laboratorietesterna. Varför? Korrektheten av diagnosen och effektiviteten av den ytterligare behandlingen kommer att bero på hur korrekt de specifika deciphrarna testet resulterar.

Ibland i medicinsk praxis finns det fall då en specialist felaktigt dechiffrerade indikatorerna. Detta ledde till en felaktig diagnos. Patienterna behandlades för obefintliga sjukdomar. Detta ledde till utvecklingen av befintliga sjukdomar och nya komplikationer.

Hur korrekt dechiffreras resultatet av ett blodprov för att korrekt bestämma dess tjocklek? För detta finns flera nyckelindikatorer. Överväga var och en av dem mer i detalj.

Denna förkortning står för aktiverad partiell tromboplastintid. Denna faktor visar hur länge plasmakolleringsprocessen äger rum.

När det gäller värdet av denna indikator hos kvinnor, är det normala värdet av indikatorerna betydligt olika hos gravida kvinnor. Hos kvinnor under graviditeten minskas blodproppstiden för plasma signifikant. Detta beror på det höga innehållet i ett ämnes kropp, såsom fibrinogen.

Fibrinogen är ett speciellt protein som ingår i sammansättningen av substanser som bildas under plasmakoncentration. Med ökad graviditetsgrad ökar andelen av detta element i kroppen. En hög andel fibrinogen kan prata om fosterdöd, vävnadsnekros och utvecklingen av inflammatoriska processer.

Lupus koagulant

Dessa ämnen är antikroppar. De produceras av kroppens immunförsvar för att bekämpa den överskattade mängden komplexa fetter (till exempel fosfolipider).

Den optimala hastigheten för en frisk person är 0,8-1,1. Under graviditeten bör dessa antikroppar inte vara. Om lupuskoagulant finns i kroppen under dräktighetsperioden, berättar den bara om utvecklingen av allvarliga sjukdomar och åkommor i nervsystemet.

trombocyter

Blodplättar är de viktigaste beståndsdelarna i plasma. De bildas i benmärgen. Deras huvudsakliga funktioner är att återställa skadade vävnader och för att stoppa riklig blödning.

I det normala tillståndet är dessa element avrundade. Men i närvaro av vävnadsskada expanderar blodplättar dramatiskt för att fylla dem.

Blodplättar "lever" i ganska kort tid - från en vecka till 12 dagar. Normen för deras innehåll i kroppen är från 180 till 400 tusen per 1 mikroliter plasma.

protrombin

Prothrombin är ett komplext protein. Det hänvisar till huvudindikatorerna för blodkoagulerbarhet. Med en underskattning av innehållet i detta ämne finns risk för förlust av en stor mängd plasma.

Indexet för innehållet i protrombins kropp bestäms av protrombinindexet. I en hälsosam kropp varierar den från 77 till 120 procent.

Antitrombin III

Antitrombin III avser antikoagulantia som signifikant kan hämma processen för plasmakoncentration. Detta förhindrar bildandet av blodproppar på blodkärlens väggar.

Nivån av detta ämne, liksom för många andra, bestäms av personens ålder. För en vuxen varierar det optimala värdet mellan 75 och 180 procent.

Förberedelse för testning

Testning görs ofta enligt ordination från läkaren. Men ibland människor utan uppenbara sjukdomar vill kontrollera sin hälsa och gå till privata kliniker för att diagnostisera kroppen.

I alla fall är det väldigt viktigt att ordentligt förbereda sig för testning. Det är värt att överväga denna procedur mer detaljerat.

Vad är förberedelserna för analysen?

Förberedelser för analyser är ett mycket viktigt steg som deras resultat beror på. Patienten är skyldig att följa listan med elementära regler. Vad är det för?

Kroppen måste vara förberedd för ytterligare diagnos. Underlåtenhet att följa reglerna leder till en snedvridning av blodprovresultaten. Även den mest erfarna specialisten kan inte korrekt avkoda resultaten från studien.

I sin tur leder felaktigt avkodade resultat till felaktig diagnos. Behandlingen är föreskriven, som inte bara kan ge någon fördel i kampen mot verkliga sjukdomar, men leder också till allvarliga hälsoeffekter. I detta fall tar patienten sig själv allt ansvar för resultatet av diagnostiska åtgärder.

Grundläggande regler för förberedelse för bloddonation

Det finns ett antal grundläggande regler innan du donerar blod. Den första och mest grundläggande regeln - ett besök hos en specialist på tom mage. Före provning är det bättre att inte äta mer än 12 timmar. Det är tillåtet att dricka rent vatten. Det är också bättre att vägra andra drycker.

Några dagar innan du besöker en specialist eliminerar du stekt, kryddig och mycket salt mat från din kost.

Rökning ska kasseras 2-3 timmar före bloddonation.

Det är värt att informera läkaren i förväg om att ta några mediciner. De kan väsentligt påverka resultaten av studien.

Några dagar innan du besöker en specialist är det bättre att överge resor till bastur, pooler eller bad.

Avstå från stark känslomässig, fysisk stress, överskott. De kan provocera frisättningen i blodet av ämnen som adrenalin etc.

Besökande specialister och testning ska utföras inte bara av läkaren. Sådana förfaranden bör utföras 1-2 gånger om året i avsaknad av allvarliga sjukdomar. Om du redan har hälsoproblem är det bättre att ta tester minst 1 gång på 3-4 månader.

Kom ihåg att din hälsa är i dina händer. Regelbunden diagnostik kan avslöja allvarliga sjukdomar i de tidiga stadierna av deras utveckling, vilket gör att du kan påbörja effektiv behandling i tid och snabbt bli av med den befintliga sjukdomen.

Analysen visade tjockt blod - vad ska man göra i det här fallet?

Blod är den biologiska miljön som ger oss möjlighet att leva. Med hjälp av hjärtat och blodkärlen närnar det kroppens vävnader med användbara mikroelement och syre, vilket cellerna behöver för normal uppdelning och tillväxt. Parallellt rensar blodet organen av metaboliska produkter och koldioxid, som vidare expanderas från kroppen genom njurarna och lungorna.

Av stor betydelse för den korrekta redoxprocessen är blodets densitet och rörelsens hastighet genom kärlen. Konsistensen av plasman påverkas av olika faktorer, och hela organismens korrekta funktion beror på dess viskositet. För tät plasma provocerar utvecklingen av många allvarliga sjukdomar:

Varför plasma blir visköst?

Vi vet från skolan att blodet är 90 procent plasma och 10 är torra celler: blodkroppar, biologiskt aktiva ämnen etc. Brottning av detta förhållande har ett välkänt namn - blodförtjockning eller ökat viskositetssyndrom.

De faktorer som initierar plasmadensitet är:

 • Dehydrering av kroppen med kraftig diarré eller frekvent kräkningar.
 • Obalansen hos den resulterande och önskade vätskan.
 • Vaskulära sjukdomar.
 • Patologiska tillstånd i levern, vilket framkallar utvecklingen av cirros och hepatit.
 • Problem med benmärgen.
 • Avvikelser i de endokrina organens arbete.
 • Hjärtsvikt av kronisk natur.
 • Ökad syra av blodet.
 • Infektion av kroppen med parasiter.
 • Ökad aktivitet i mjälten.
 • Missbruk av alkohol och nikotin.
 • Systematisk användning av diuretika och orala preventivmedel.
Orala preventivmedel

Det är viktigt! I ett barn blir plasmat tjockt med croup, en liten förlust av vätska, initierad av feber, matförgiftning och låg vattenförbrukning. Detta fenomen beror på att barnens kropps vävnader kännetecknas av ökad hydrofilicitet.

Klinisk manifestation

Symtomatologi av ökad plasmaviskositet är inte specifik, det kan uppstå i andra sjukdomar. Patienten klagar över:

 1. Kronisk trötthet även efter lång sömn.
 2. Apati.
 3. Minskad arbetskraft.
 4. Huvudvärk och yrsel.
 5. Genomskinlig hud.
 6. Kalla extremiteter även vid höga omgivande temperaturer.
 7. Dåligt minne, saktade tänkandet.
 8. Depression.
 9. Torr hud
 10. Konstant törst.
 11. Extern manifestation av tromboserade vener.

Om du har märkt minst några av ovanstående symtom, sök genast läkare från en läkare för att förhindra de negativa effekterna av tjock plasma så snart som möjligt.

Vilka tester visar blodtäthet?

Hur bestämmer man blodtätheten genom blodanalys? Koagulogram och D-dimer visar de bästa resultaten. Ett annat modernt läkemedel använder följande metoder:

 1. Mätning av antalet röda blodkroppar, deras sedimenteringshastighet och hemoglobinnivå.
 2. Analys av blodviskositet (hematokrit).
 3. Blodproppstest.
 4. Analys för aktiverad partiell tromboplastintid.

Vad betyder det om vid analys av tjockt blod?

Ökad plasmaviskositet kan indikera följande: blodflödet i kroppen saktar ner, särskilt skadligt för arteriolerna, venules och kapillärer. På grund av stagnation av plasma försämras metaboliska processer: syre och mikronäringsämnen går in i otillräckliga mängder, vilket leder till ackumulering av fria radikaler och underoxiderade produkter.

Vad kan annars betyda tjockt blod i analyserna?

Fördröjd blodcirkulation ökar permeabiliteten hos kärlväggarna, skadar integriteten hos endotelet och provar bildandet av aterosklerotiska sylt. På grund av det tjocka plasmaet håller blodplättarna fast, bildar blodproppar och orsakar utveckling av hjärtinfarkt, lungemboli och stroke. Med otillbörlig behandling och förebyggande åtgärder kan dessa sjukdomar leda till döden.

Tjockt blod och graviditet

Blod med hög viskositet är farligt för fostret och den förväntade mamman, eftersom det orsakar täppning av blodkärl. Som ett resultat utvecklas fosterhypoxi. ökar risken för missfall eller missad abort.

Graviditetsplanering

Experter rekommenderar varje kvinna som planerar att bli moder, för att ge en särskild analys på hemostas. Denna kontroll kommer att förhindra komplikationer, minimera eventuella brott och hjälpa till att bära fostret ordentligt under hela den föreskrivna perioden. Idag finns det ingen metod för kontroll av blodviskositet, men det viktigaste är koagulogram.

Analysen är särskilt viktig för kvinnor i riskzonen av sådana skäl:

 1. Hjärtinfarkt eller stroke i nära släktingar.
 2. Tung fysisk ansträngning under lång tid.
 3. Åderbråck.
 4. Genetisk predisposition.

Tjockt blod: Vad ska man göra?

Om blodets viskositetstest visade ett överskott av normen behöver patienten omedelbart ordentlig behandling.

Det är viktigt! Speciellt allvarligt för hans behandling ska närma sig de äldre, eftersom de har en förtjockning av blodet som orsakas av fysiologiska förändringar i kroppen.

I den dagliga kosten måste vatten vara närvarande i rätt mängd. Som regel borde den genomsnittliga personen dricka en och en halv till två liter vätska varje dag. Mängden vatten som förbrukas av en person beror på:

 • Vikt.
 • Ålder.
 • Kraftbelastningar.
 • Temperaturindikatorer för miljön där patienten är belägen.

Experter rekommenderar att man använder minst 2 liter vätska till unga i varmt väder med intensiv fysisk ansträngning.

Företrädare för traditionell och traditionell medicin rekommenderas att lägga till de dagliga kostfoder som tuntar det tjocka blodet. De mest effektiva är:

 • Lök och vitlök.
 • Havsfisk och skaldjur.
 • Tomater och tomatjuice.
 • Zucchini.
 • Betor.
 • Vetegroddar.
 • Kakaoprodukter och mörk choklad.
 • Jordgubbar.
 • Blåbär.
 • Hallon.
 • Granatäpple och dess juice (endast kokta på egen hand).
 • Olja av lin, solros och oliver.
 • Vitt kaninkött och kyckling.

Användningen av dessa produkter gör blodet mindre visköst, minimerar risken för blodproppar och stimulerar ämnesomsättningen i cellerna i vävnaden.

Om indikatorn för blodtäthet i analysen inte överskrider de tillåtna värdena kan patienten stabilisera sitt tillstånd genom att eliminera från kosten:

 • Rökt kött
 • Konserverad mat.
 • Fett kött och rätter från den.
 • Bovete.
 • Fettgelé.
 • Mejeriprodukter med hög fetthalt.
 • Kål.
 • Linser.
 • Sött mjöl bakverk.
 • Kalina.
 • Bananer.
 • Aronia.
 • Läkemedel (St John's Wort and Valerian).

Om, efter upprepad analys av blodtätheten, normaliseras indexen, kan produkterna från den svarta listan gradvis läggas till kosten, men endast i små kvantiteter.

För att minska plasmadensiteten kan vara en speciell farmakologisk läkemedel. I det här fallet föreskrivs i detta fall aspirinbaserade läkemedel, eftersom de har en trombolytisk effekt.

De mest effektiva drogerna i denna grupp är:

 • Aspirinkardio
 • Cardiomagnil.
 • Tromboass.
 • Kardiopirin.

Trots hög prestanda är de inte lämpliga för självbehandling och föreskrivs av en läkare först efter en noggrann diagnos av patienten.

Som en förebyggande åtgärd mot plasmadensitet kan läkaren ordinera kosttillskott, som inkluderar dihydroquerticin, ett element som förbättrar blodets reologiska egenskaper. Patienter som föreskrivs strikt överensstämmelse med kostbegränsningar, genomgår dessutom en månadsbehandling med Flafit eller Capilar.

En stor roll i de ökade nivåerna av tjockt blod i analysen spelas av regelbunden motion och frånvaron av skadliga vanor.

Hög plasmadensitet i analysen är inte en självständig sjukdom, men ett symptom på den negativa påverkan på vår kropp av olika faktorer. För att undvika komplikationer med plasmaets reologiska egenskaper är det nödvändigt minst en gång om några månader att donera blod för en allmän analys (för att bestämma INR), övervaka din hälsa och söka kvalificerad hjälp om du känner dig sjuk.

Hur bestämmer och kontrollerar blodtätheten?

Kontrollera blodets tillstånd är en uppgift som måste mötas av varje ryska. Tyvärr, på grund av vårdslöshet i förhållande till deras hälsa, lider många av ett antal sjukdomar. Och blodet här är inte på sista plats. Vanligtvis är människor rädda för att komma till kliniken även för att klara grundläggande tester för att kontrollera hemoglobininnehållet, vad som annars ska prata om andra testprocedurer.

Men framsteg står inte stilla, och det finns ständigt nya sätt att kontrollera blodets tillstånd utan att orsaka chock för patienten.

Experter ger flera grundläggande test för att kontrollera blodets tillstånd:

 1. Många åldrade människor står inför problemet med ökad blodviskositet. Denna egenskap hos cirkulationssystemet kan spela en dålig hälsopricka som orsakar trombos eller andra obehagliga sjukdomar. För att förhindra utveckling av farliga sjukdomar i tid måste du därför kunna bestämma nivån av röda blodkroppar i blodet och kärlpermeabiliteten.
 2. Koagulogrammet visar koagulationsnivån, det vill säga blodets densitet. Det finns en annan bra analys, kallad Diemer.
 3. Goda och korrekta resultat visar analys av blodproppstiden, det är möjligt att dra slutsatser om huruvida blodproppar i lång tid eller allt ligger inom det normala området.
 4. Hur bestämmer man blodtätheten? Det är nödvändigt att skicka Omakor. Det visar hur triglycerider har minskat i blod. Läkaren kommer att kunna bättre förklara resultaten av alla dessa test, med hjälp av information om patienten: vikt, blodtryck etc. Omacor idag är lättare än bokning hotell.
 5. Vad ska man göra för att minska blodets viskositet? Behöver dricka mer vätskor. Juicer, vatten, grönt te, kompis - allt detta kommer att bidra till att hålla blodet i flytande tillstånd. Trots allt börjar ibland problem exakt från detta, när en person dricker lite under dagen.
 6. Det är också mycket användbart att äta druvor eller saft av röda druvor, som innehåller speciella flavonoidämnen.
 7. Hur man kontrollerar blodtäthet? Detta kommer att göra doktorn i kliniken och erbjuda ett av alternativen ovan, och tilldela den rätta. Men du kan ta reda på nivån av koagulabilitet och blodtäthet från resultatet av allmän biokemi.
 8. Vad ska man göra för att sänka densiteten? Du måste äta mer valnötter, röda fiskar, vindruvor, äta mindre mjöl, söt, fet. Flytta mer - eftersom rörelsen accelererar blod genom kärlen. Och, naturligtvis, drick mer vätskor så att blodet inte förtjockas.

Komplett blodantal - det är användbart att veta!

Indikatorerna för den allmänna analysen av blod innefattar (indikatorns förkortning anges i parentes):

Hemoglobin (HGB) är ett protein som finns inom erytrocyterna som ansvarar för att mätta kroppen med syre. I lungorna kombinerar den med syre och levererar det till organen. Där ersätts syre med koldioxid, som levereras till lungorna. Så här växlar gasutbyte. Enligt normerna för allmän blodanalys skiljer sig hemoglobinindexet för män och kvinnor - för det första borde det vara högre.

Röda blodkroppar (RBC) - celler som innehåller hemoglobin. Fullständigt blodtal har ett diagram som "genomsnittligt hemoglobin i en röd blodcell" (MCH), vilket återspeglar mängden av detta protein i en röd blodcell.

Hematokrit (HCT) är en indikator på blodtäthet.

Retikulocyter (RE) - unga röda blodkroppar. En droppe i hemoglobin och röda blodkroppar under normala kan observeras med anemi efter en allvarlig sjukdom.

Blodplättar (PLT) ger blodkoagulering. En allmän analys avslöjar en minskning av antalet blodplättar och förhindrar blödning som är möjlig med en PLT-droppe lägre än 50x109 / l.

Leukocyter (WBC) - är ansvariga för immunitet. Leukocytantalet i det allmänna blodprovet tillåter oss att bedöma immunitetstillståndet och bestämma även orsaken till sjukdomen. Överskott av leukocyter observeras ofta vid akuta bakterieinfektioner, purulent inflammation. Om antalet vita blodkroppar faller under normen är en virusinfektion, giftigt tillstånd och vissa bakterieinfektioner sannolikt. Således, om antalet leukocyter som bekämpar virus ökar, orsakas sjukdomen av en virusinfektion, många vita blodkroppar bekämpar bakterier, en sjukdom av bakteriell natur. Behandling i det första och andra fallet är signifikant olika.

Neutrofiler (NE) är de mest aktiva mot bakterier, därför med bakteriella inflammationer, deras andel i blodet ökar. Medan antalet andra typer av leukocyter (åter uttryckt i%) minskar. Totalt är andelen av alla typer av leukocyter 100%.

Andelen leukocyter av olika typer kallas en leukocytformel.

Ett omfattande blodtal ger information om olika typer av neutrofiler. Vuxna neutrofiler, som utför det viktigaste arbetet för att bekämpa infektionen, kallas segmenterade.

Under mognad genomgår en neutrofil flera former: myelocyt, metamyelocyt, stabutnutrofilt och först därefter segmenterad.

Närvaron av segmenterade och ett litet antal stabutnutrofiler är helt normalt.

Myelocyter och metamyelocyter förekommer i svåra sjukdomar, vilket aktiverar alla krafter i kroppen för att bekämpa sjukdomen.

Eosinofiler (EO) - ett överskott av innehållet i den allmänna analysen av blodet av eosinofiler observeras vid parasitiska invasioner (till exempel helminthic), allergiska reaktioner, botemedel mot svåra bakterieinfektioner.

Basofiler (BA) - Innehållet i blodet i små kvantiteter. Ökat basofilinnehåll finns i sällsynta sjukdomar.

Lymfocyter (LYMP) bildar allmän och lokal immunitet. Med virusinfektioner ökar innehållet av lymfocyter.

Monocyter (MON) återvinningsbakterier, döende celler, andra främmande element. Ökningen i antalet monocyter observeras med långvariga infektioner, såväl som infektiös mononukleos.

Plasmaceller hos en frisk vuxen är frånvarande. Visas med vattkoppor, bark, infektiös mononukleos, rubella och några andra virusinfektioner.

En viktig indikator på ett fullständigt blodtal är ESR. I inflammatoriska processer ökar ESR.

Fullständigt blodantal ska tas på morgonen på tom mage. Publicerad på econet.ru

P.S. Och kom ihåg, bara genom att ändra vår konsumtion - vi förändrar världen tillsammans! © econet

Gå med på Facebook, VKontakte, Odnoklassniki