Huvud

Hypertoni

Tolkning av ultraljud i hjärtat

Modern metod för hårdvara diagnostik - ekkokardiografi eller ultraljud i hjärtat, baserat på användningen av oscillationer av högfrekventa ljudvågor. Genom ultraljudsundersökning bestämmer den medicinska specialisten orsaken till funktionsfel i organet, identifierar förändringar i den anatomiska strukturen och histologisk struktur av vävnader, bestämmer avvikelser i kärl och hjärtklaffar.

De prerogativa aspekterna av ultraljudsdispositionen är:

 • ingen skada på huden och penetration i patientens kropp (icke invasiv);
 • oskadlighet. Ultraljudsvågor är säkra för hälsan;
 • informationsinnehåll. En tydlig visualisering av hjärtat gör att du kan exakt bestämma patologin.
 • inga kontraindikationer för användningen av metoden;
 • möjligheten att observera dynamiska processer
 • relativt låga kostnader för forskning;
 • obetydliga tidskostnader för förfarandet.

Hjärtets ultraljud utförs av läkaren av radiologiska avdelningen i kardiologens riktning och rekommendation. Om du vill kan du själv gå igenom proceduren.

Syftet med studien

Indikationerna för proceduren är patientens klagomål om ett visst symptom:

 • systematisk smärta i bröstet;
 • andningssvårigheter under fysisk aktivitet
 • hjärtrytmfel (vanligtvis oftare);
 • svullnad av ben som inte är relaterade till njursjukdom;
 • stabilt högt blodtryck.

Indikationer för ekkokardiografi för barn

Studien av nyfödda utförs i fall av misstänkta utvecklingsavvikelser och patologier som diagnostiserats under perinatalperioden. Följande fall kan vara en anledning att kontrollera hjärtats arbete i ett barn: förlust av medvetande under en kort stund, otillräcklighet att suga mjölk från bröstet utan uppenbar orsak (kall, magskram), andfåddhet med andfåddhet utan tecken på ARVI.

Listan fortsätter med systematisk frysning av händer och fötter under normala temperaturförhållanden, blåaktig färgning (cyanos) i munnen, hakan och nasolabiala delen av ansiktet, snabb trötthet, pulserande vener i rätt hypokondrium och nacke, utvecklingsavvikelser. En barnläkare kan också rekommendera testning, om man vid lyssning på ett medicinskt fonendoskop detekterar ett främmande ljud under myokardiell kontraktil aktivitet.

Barn i puberteten bör genomgå proceduren, eftersom kroppen upplever en kraftig ökning av tillväxten och hjärtmuskeln kan vara försenad. I detta fall är ultraljudet inriktat på att bedöma den adekvata utvecklingen av interna organ till ungdomens externa data.

Studieparametrar och möjliga diagnoser

Med användning av ultraljud installeras:

 • hjärtets storlek, ventriklar och atria;
 • hjärtväggtjocklek, vävnadsstruktur;
 • rytm av slag.

På bilden kan en läkare upptäcka närvaron av ärr, tumörer, blodproppar. Ekkokardiografi informerar om hjärtmuskulaturens tillstånd (myokardium) och hjärtets yttre bindvävsmembran (perikardium), undersöker ventilen som ligger mellan vänstra atrium och ventrikel (mitral). Doppler ultraljud ger doktorn en komplett bild av fartygstillståndet, graden av blockering, intensiteten och volymen av blodflödet.

Information om hjärt- och kärlsjukdomens hälsa, som erhållits i studien, gör det möjligt att korrekt diagnostisera följande sjukdomar:

 • nedsatt blodtillförsel på grund av vaskulär ocklusion (ischemi);
 • nekros av hjärtmuskeln (myokardinfarkt och preinfarktstadiet);
 • stadium av högt blodtryck, hypotension
 • en defekt i hjärtets struktur (medfödd eller förvärvad missbildning);
 • kliniskt syndrom av kronisk organdysfunktion (hjärtavkompensering);
 • ventil dysfunktion;
 • misslyckande hjärtrytm (extrasystol, arytmi, angina pectoris, bradykardi);
 • inflammatorisk vävnadskada i hjärtens membran (reumatism);
 • skador på hjärtmuskeln (myokardit) av inflammatorisk etiologi;
 • inflammation i hjärtmembranet (perikardit);
 • förminskning av aortas lumen (stenos);
 • ett komplex av symtom på organdysfunktion (vegetovaskulär dystoni).

Dekodning av forskningsresultat

Genom hjärtens ultraljudsprocess kan hela hjärtcykeln analyseras i detalj - en period som består av en sammandragning (systole) och en avkoppling (diastol). Under förutsättning att ett normalt hjärtslag är cirka 75 slag per minut, bör hjärtcykeln vara 0,8 sekunder.

Dekodering av ekkokardiografi utförs sekventiellt. Varje enhet i hjärtstrukturen beskrivs av diagnosen i studieprotokollet. Detta protokoll är inte ett dokument med en slutgiltig slutsats. Diagnosen är gjord av en kardiolog efter en detaljerad analys och jämförelse av protokolldata. Därför borde du inte engagera sig i självdiagnos genom att jämföra resultatet av din ultraljud och standard.

Normala ultraljudsresultat är i genomsnitt. Resultaten påverkas av kön och patientens åldersgrupp. Hos män och kvinnor varierar indexen för myokardets massa (hjärtens muskelvävnad) i vänstra ventrikeln, indexkoefficienten för denna massa och volymen av ventrikeln.

För barn finns det separata standarder för hjärtets storlek, vikt, volym och funktionalitet. Samtidigt skiljer de sig från pojkar och flickor, för nyfödda barn och spädbarn. Hos ungdomar från 14 år jämförs indikatorer med vuxna manliga och kvinnliga standarder.

I slutprotokollet betecknas bedömningsparametrar med de första bokstäverna i deras fullständiga namn.

Parametrar och standarder för pediatrisk ekkokardiografi

Avkodning av ultraljud i hjärtat och funktioner hos det nyfödda blodsystemet är som följer:

 • vänstra atrium (LP) eller interatrialseptum i diameter i flickor / pojkar: 11-16 mm / 12-17 mm;
 • höger kammare (RV) i diameter: tjejer / killar - 5-23 mm / 6-14 mm;
 • Slutlig storlek på vänster ventrikel under avkoppling (diastol): dev / small. - 16-21 mm / 17-22 mm. En förkortning i LVDR CDR-protokollet;
 • Den sista storleken på vänster ventrikel under sammandragning (systole) är densamma för båda könen - 11-15 mm. I protokollet - LV CSR;
 • bakre vägg i vänster ventrikel i tjocklek: jungfru / liten. - 2-4 mm / 3-4 mm. Förkortning - TLSLZH;
 • interventrikulär septumtjocklek: jungfru / liten. - 2-5 mm / 3-6 mm. (IVS);
 • fritt vägg i bukspottkörteln - 0,2 cm - 0,3 cm (för pojkar och tjejer);
 • utstötningsfraktionen, det vill säga den del av blod som frigörs från ventrikeln i kärlen vid hjärtfrekvensen är 65-75%. FB förkortning;
 • blodflödet i lungartärsventilen ligger i sin hastighet från 1,42 till 1,6 m / s.

Hjärtans storlek och funktion för spädbarn uppfyller följande standarder:

Planerad ultraljud av hjärtat för spädbarn utförs på spädbarn så unga som en månad gammal och en årig baby.

Standarder för vuxna

Normal vuxen ultraljud ska motsvara följande digitala intervall:

 • LV-myokardmassa (vänster ventrikel): män / kvinnor - 135-182 g / 95-141 g;
 • LV-myokardmassindex: hane - 71 till 94 g / m2, hona - från 71 från 89 g / m 2;
 • slutlig diastolisk storlek (CDR) / CSR (slutlig systolisk storlek): 46-57,1 mm / 31-43 mm;
 • LV-väggtjocklek vid avkoppling (diastol) - upp till 1,1 cm;
 • blodutsläpp med en reduktion (PB) - 55-60%;
 • Mängden blod som pressas in i kärlen - från 60 ml till 1/10 liter;
 • RV storlek index - från 0,75 till 1,25 cm / m 2;
 • tjockleken i bukspottkörteln - upp till ½ cm;
 • KDR PZH: 0,95 cm - 2,05 cm.

Normala ultraljudsindikatorer för MZhP (interventricular septum) och atria:

 • väggtjocklek i den diastoliska fasen - 7,5 mm - 1,1 cm;
 • Den maximala avvikelsen i systoliskt moment är 5 mm - 9,5 mm.
 • sluta diastolisk volym PP (höger atrium) - från 20 ml till 1/10 liter;
 • LP-storlek (vänster atrium) - 18,5-33 mm;
 • LP-storlek index är 1,45-2,9 cm / m 2.

Aortöppningen sträcker sig normalt från 25 till 35 mm 2. En minskning av hastigheten indikerar stenos. I hjärtat ska ventilerna inte vara närvaro av tumörer och deponier. Värdering av ventilens prestanda utförs genom att jämföra normens storlek och möjliga avvikelser i fyra grader: I - 2-3 mm; II - 3-6 mm; III - 6-9 mm; IV - över 9 mm. Dessa siffror bestämmer hur många millimeter ventilen sitter när dörrarna är stängda.

Det yttre hjärtkuvertet (perikardium) i ett hälsosamt tillstånd har inte vidhäftningar och innehåller inte vätska. Intensiteten av blodflödesrörelsen bestäms med ytterligare Doppler-sonografi.

EKG läser ut den elektrostatiska aktiviteten av hjärtrytmen och hjärtvävnaderna. En ultraljud undersöker blodcirkulationen, organets struktur och storlek. Ultraljudsdiagnostik, enligt kardiologer, är ett mer tillförlitligt förfarande för att göra en korrekt diagnos.

Vilket hjärta ultraljud kommer att visa: standarder och avvikelser i studieprotokollet

Hjärtets ultraljud är en informativ och säker diagnosmetod, ett annat namn för denna procedur är ekkokardiografi (EchoCG), vad kommer denna studie att visa, vilka sjukdomar upptäcker den och vem behöver genomgå den?

Värdet av denna diagnostiska metod är att den kan bestämma hjärtmuskulärens patologi i de mycket tidiga stadierna, då patienten ännu inte har några symtom på hjärtsjukdom. Förenklingens enkelhet och säkerhet gör det möjligt för barn och vuxna.

För allvarliga indikationer är det möjligt att med hjälp av ekkokardiografi bestämma patologierna för hjärtans utveckling i fostret redan före barnets födelse.

Vad är EchoCG för?

EchoCG används för att identifiera förändringar i strukturen i vävnaderna i hjärtmuskeln, dystrofa processer, missbildningar och sjukdomar i detta organ.

En liknande studie utförs för gravida kvinnor med misstänkt patologi av utveckling av foster, tecken på försenad utveckling, förekomst av epilepsi, diabetes mellitus och endokrina störningar.

Indikationer för ekokardiografi kan vara symtom på hjärtfel, med misstänkt hjärtinfarkt, aorta-aneurysm, inflammatoriska sjukdomar, neoplasmer av någon etiologi.

Ultraljud i hjärtat måste utföras om sådana symptom observeras:

 • bröstsmärta
 • svaghet under träning och oberoende av det;
 • hjärtklappning:
 • avbrott i hjärtrytmen
 • svullnad av händer och fötter;
 • komplikationer från influensa, ARVI, tonsillit, reumatism;
 • arteriell hypertoni.

Undersökning kan göras i kardiologens riktning och på egen hand. Det finns inga kontraindikationer för det. Särskild förberedelse för ultraljud i hjärtat utförs inte, lugna bara och försök att bibehålla ett balanserat tillstånd.

Specialisten under studien utvärderar följande parametrar:

 • Myokardiums tillstånd i systols och diastols fas (sammandragning och avkoppling);
 • Hjärtkammarens storlek, deras struktur och väggtjocklek;
 • tillståndet av perikardiet och förekomsten av exudat i hjärtväskan;
 • funktionen och strukturen hos de arteriella och venösa ventilerna;
 • förekomsten av blodproppar, tumörer
 • Konsekvenserna av smittsamma sjukdomar, inflammation, hjärtmuskler.

Bearbetning av resultaten utförs oftast med hjälp av ett datorprogram.

Mer detaljer om denna forskningsmetodik beskrivs i den här videon:

Normal prestanda hos vuxna och nyfödda

Det är omöjligt att definiera enhetliga normer för tillståndet för hjärtmuskeln för män och kvinnor, för vuxna och barn i olika åldrar, för unga och äldre patienter. Indikatorerna nedan är genomsnittsvärden, i varje fall kan det finnas små skillnader.

Hos vuxna ska aortaklaven öppna 1,5 eller mer centimeter, mitralventilens öppningsområde hos vuxna är 4 kvadratcentimeter. Volymen av exudat (vätska) i hjärtväskan bör inte överstiga 30 kvm.

Avvikelser från normen och principer för avkodning av resultaten

Som ett resultat av ekkokardiografi är det möjligt att upptäcka sådana patologier för utveckling och funktion av hjärtmuskeln och associerade sjukdomar:

 • hjärtsvikt
 • saktar, accelererande eller intermittent hjärtrytm (takykardi, bradykardi);
 • preinfarction state, myokardinfarkt;
 • arteriell hypertoni;
 • vegetativ-vaskulär dystoni;
 • inflammatoriska sjukdomar: hjärtmyokardit, endokardit, exudativ eller constrictiv perikardit;
 • kardiomipatiya;
 • tecken på angina pectoris;
 • hjärtfel.

Undersökningsrapporten avslutas av en specialist som utför en ultraljud i hjärtat. Parametrarna för funktionen av hjärtmuskeln i detta dokument anges i två värden - ämnets norm och indikatorer. Protokollet kan innehålla förkortningar som är oförståeliga för patienten:

 • MLW - vänstra ventrikelns massa
 • LVMI är massindexet;
 • KDR - slutlig diastolisk storlek;
 • TO-lång axel;
 • KO - kort axel;
 • LP - vänstra atrium;
 • PP - höger atrium;
 • EF är utstötningsfraktionen;
 • MK-mitralventil;
 • AK-aortaklaff;
 • DM - myokardrörelse;
 • DR - diastolisk storlek;
 • PP-slagvolymen (mängden blod som vänster ventrikel utstötas i en sammandragning;
 • TMMZhPd - tjockleken på hjärtkärlets myokardium i diastolfasen;
 • TMMZhPS - samma i systolfasen.

Farliga diagnoser när ytterligare forskning och behandling krävs.

Funktionerna i hjärtets struktur, tjockleken på dess väggar, funktionerna i funktionen, ventilens tillstånd, som återspeglas i ultraljudsprotokollet, hjälper till att göra en korrekt diagnos. Enligt resultaten av ekkokardiografi kan kardiologen erbjuda att genomgå ytterligare laboratorie- och instrumentundersökning, förskriva behandling.

Resultaten av ultraljud i hjärtmuskeln, som kräver mer detaljerad diagnos:

En avmattning i öppningen av artärventilen, tillslutningen av denna ventil i systolfasen, är en alltför ökad utstötning av högra ventrikeln tecken på lunghypertension.

Med andra ord ökar trycket i lungartären stegvis. En ökning av högra ventrikeln, paradoxalt systoliskt tryck kan indikera samma diagnos. I den akuta formen av högt blodtryck är tjockleken hos ventrikelens vägg från 6 till 8 till 10 mm.

 • En utvidgad ventrikel och vägg av atriumet, närvaron av blodutflöde från aortan till lungartären är ett tecken på sådan medfödd hjärtsjukdom som en öppen arteriell kanal som förbinder aortan med lungartären.
 • Ökning av väggtjockleken och volymen av den hjärtkammaren i samband med utvecklingen av fördröjd utmatning av blod in i den högra ventrikeln från vänster - tecken kongenital interventrikulär septumdefekt, gapet mellan de vänstra och högra kammaren.

  För uttalande kommer att klargöra diagnosen hjärtsjukdomshistoria, kommer att utse ytterligare en undersökning och optimal för varje fall behandlas.

  Tolkning av resultaten av ultraljud i hjärtat för diagnos

  Att avkoda resultaten av ultraljud i hjärtat är en viktig del av hela det diagnostiska komplexet. I kardiologipraxis är denna undersökning ekkokardiografi, används för att identifiera, bekräfta olika hjärtsvikt (funktionell, morfologisk). Med hjälp av denna metod blev det möjligt att hitta de strukturella anomalierna hos det mänskliga hjärtsystemet.

  Ekkokardiografi är en vanlig forskningsmetod som har många fördelar:

  • helt icke-invasiv;
  • mycket informativ;
  • säker;
  • inte kontraindicerat hos nyfödda, gravida kvinnor;
  • kräver ingen särskild träning
  • kan hållas när som helst på dagen;
  • billig procedurkostnad;
  • hög hastighet av körning (upp till 10 minuter);
  • flera upprepningar av studien (i motsats till röntgenundersökning);
  • tillgängligheten av diagnostiska enheter i periferin;
  • låter dig ständigt övervaka patienten under behandlingen.

  För att övervaka tillståndet för hjärt-kärlsystemet är EKG och Echocg de viktigaste metoderna för instrumentanalys. De är informativa och tillgängliga för periferin invånarna. EKG utvärderar och diagnostiserar abnormiteter i spridningen av hjärtpulsen.

  Ekkokardiografi bedömer hjärtorganets konstruktion, volymerna av dess delar, väggens tjocklek, väggarnas ventiler. Tekniken kan identifiera olika volymskador (tumörer, abscesser, tillväxt) för att bedöma blodflödet genom hjärtat.

  Noggrannheten hos en ultraljudsundersökning beror på många faktorer. För kvalitativ forskning används en speciell gel, vilket ger ultraljudets bästa penetration i hjärtstrukturerna. Informationsinnehållet i studien beror i stor utsträckning på metodiken, exaktheten av dess genomförande. En korrekt tolkning av resultaten är viktig. Felaktig tolkning av indikatorerna kan leda till en felaktig diagnos, utnämning av otillräcklig behandling. Undersökningen ska tolkas av en specialist. Han kommer inte bara att upptäcka avvikelser från normen, utan också kunna misstänka sjukdomen, baserat på de erhållna värdena.

  Det finns 2 huvudtyper av hjärtklappskänslor: stenos, ventrikelinsufficiens. Stenos är ett patologiskt tillstånd som manifesterar sig vid minskning av ventilöppningens storlek. På grund av detta blir det svårare för de övre delarna av hjärtat att trycka blodet in i den andra (organets nedre delar). Detta tillstånd leder till hypertrofi (förtjockning av väggarna) av vissa delar av hjärtat.

  Fel är en radikalt annorlunda patologi. Med denna sjukdom kan ventilbladen inte fullt ut utföra sitt arbete. Under hjärtens sammandrag återvänder en del av blodet på grund av ventilernas inferioritet. Samtidigt minskar effektiviteten och effektiviteten hos kroppens funktion avsevärt. kroppsvävnad får mindre syre, näringsämnen.

  Båda sjukdomarna kommer i tre former av svårighetsgrad (ju högre värde desto svårare är det förödelsen). I medicinsk terminologi finns en fras som relativ insufficiens. Det uppstår när patologiska lesioner av intilliggande delar av hjärtat. Samtidigt är ventilen full, hälsosam, normal. Detta är ett medelmåttigt misslyckande, eftersom ventilen inte är skadad.

  Perikardium - hjärtans yttre skal, väskan omger den utanför. Mellan ett sådant skal och hjärtat förblir ett slitsliknande hålrum. På stora kärlplatser (i övre delar av hjärtat) växer perikardiet tillsammans med orgeln.

  Perikardiet ger ofta infektiösa, inflammatoriska processer. Därför sker perikardit. Adhesioner utvecklas i kaviteten mellan orgel och perikardium, vätska ackumuleras (normalt utsöndras upp till 30 ml). Med en betydande ackumulering av en sådan vätska uppstår svårigheter i ett organs arbete, det klämmer fast.

  Normerna för forskningsvärden är signifikant olika hos vuxna och barn. Detta förklaras av det faktum att hjärtets arbete, dess funktionalitet är helt beroende av åldern hos personen. Hos barn på grund av hög blodflödeshastighet noteras en mycket mindre volym av hjärtat och stora kärl än hos vuxna. Bara närmare 18 års ålder ökar dessa organ och medeltemperaturen minskar.

  Under undersökningen av en vuxen patient uppmärksamma utseendet, storleken på huvudelementen i hjärtat:

  • vänster, höger atrium;
  • vänster, höger ventrikel;
  • interventrikulär septum (mzhp).

  Det är viktigt att komma ihåg att vissa element kan förändras beroende på organets systole eller diastole. Dessa inkluderar vänster ventrikel, mzhp. Läkaren under undersökningen uppmärksammar organets morfologi:

  • dess storlek
  • hålrumsvolymer;
  • väggtjocklek;
  • ventillstånd
  • närvaron av trombotiska formationer;
  • ärrvävnad.

  Också bestämma nödvändigtvis parametrarna för hjärtat, frekvensen av dess sammandragningar. Detta tar hänsyn till tillståndet av kroppens väggar, deras storlek, tjocklek, konstruktion av ventilelement, stora kärl, värdet av utstötningsfraktionen.

  Normala värden för vissa indikatorer vid tolkning:

  1. 1. Storleken på kaviteten LP (vänster atrium) - 8 - 40 mm.
  2. 2. Kaviteten i bukspottkörteln (höger kammare) - 9 - 30 mm.
  3. 3. Storleken på LV-hålrummet (vänster ventrikel) är upp till 41 mm (systolisk), upp till 57 mm (diastolisk).
  4. 4. Tjockleken på baksidan av LV - 12-18 mm (systolisk), 7-12 (diastolisk).
  5. 5. Tjockleken på MF (interventricular septum) -11-16 mm (systolisk), 7-12 mm (diastolisk).
  6. 6. Aorta (stigande uppdelning) - upp till 40 mm.
  7. 7. Lungartärens storlek - från 18 till 28 mm.

  Ultraljud av hjärtat: transkript, normalt

  Om du redan har genomgått en ultraljudsundersökning av njurarna eller till exempel bukorganen, kommer du ihåg att du för en ungefärlig tolkning av resultaten oftast inte behöver gå till doktorn. Du kan lära dig grundläggande information innan du besöker läkaren när du läser slutsatsen själv. Resultaten av ultraljud i hjärtat är inte så lätt att förstå, därför kan det vara svårt att lösa dem, speciellt om du demonterar varje indikator efter antal.

  Du kan naturligtvis bara titta på de sista raderna i formuläret, där den allmänna forskningsresumén skrivs, men det klargör inte alltid situationen. För att du ska kunna förstå de erhållna resultaten kommer vi att ge dig de grundläggande normerna för hjärtets ultraljud och möjliga patologiska förändringar som kan fastställas med denna metod.

  Normer i ultraljud för hjärtkamrar

  Till att börja med ger vi ett fåtal tal som säkert kommer att hittas i varje slutsats av Doppler-ekkokardiografi. De återspeglar de olika parametrarna för strukturen och funktionen hos de enskilda kamrarna i hjärtat. Om du är en pedant och ansvarsfullt dechiffrera dina uppgifter, var uppmärksam på detta avsnitt. Kanske här hittar du den mest detaljerade informationen i jämförelse med andra Internetkällor avsedda för ett brett utbud av läsare. Olika källor kan ha lite annorlunda data; Här är siffrorna på materialet i den manuella "Norms in Medicine" (Moskva, 2001).

  Parametrar i vänster ventrikel

  Massan av myokardiet i vänster ventrikel: män - 135-182 g, kvinnor - 95-141 g.

  Massindexet för myokardiet i vänster ventrikel (i formen benämns ofta LVMI): män 71-94 g / m2, kvinnor 71-89 g / m2.

  Sluten diastolisk volym (BWW) i vänster ventrikel (volymen av den ventrikel som den ligger i vila): män - 112 ± 27 (65-193) ml, kvinnor 89 ± 20 (59-136) ml

  End-diastolisk storlek (CDR) i vänster ventrikel (storleken på ventrikeln i centimeter, som den ligger i vila): 4,6 - 5,7 cm

  Sluta systolisk storlek (DAC) i vänster ventrikel (storlek på ventrikeln som den har vid sammandragning): 3,1 - 4,3 cm

  Diastol väggtjocklek (utanför hjärtkollisioner): 1,1 cm

  Med hypertrofi - en ökning av ventrikulär väggtjocklek på grund av för mycket stress på hjärtat - denna siffra ökar. Figurerna 1,2-1,4 cm indikerar obetydlig hypertrofi, 1,4-1,6 medelmåttig, 1,6-2,0 signifikant, och ett värde på mer än 2 cm indikerar en hög grad av hypertrofi.

  Utsläppsfraktion (EF): 55-60%.

  I vila är ventriklerna fyllda med blod, vilket inte helt utstötas från dem under sammandragningar (systole). Utsprutningsfraktionen visar hur mycket blod i förhållande till dess totala kvantitet kastas ut av hjärtat under varje sammandragning, normalt är det lite mer än hälften. Med en minskning av EF-talet talar de om hjärtsvikt, vilket innebär att kroppen ineffektivt pumpar blod och det kan stagnera.

  Strokevolym (mängden blod som emitteras av vänster ventrikel i en sammandragning): 60-100 ml.

  Parametrar till höger kammare

  Väggtjocklek: 5 ml

  Storleksindexet är 0,75-1,25 cm / m2

  Diastolisk storlek (storlek ensam) 0,95-2,05 cm

  Parametrarna i interventrikulär septum

  Tystnad i vila (diastolisk tjocklek): 0,75-1,1 cm

  Utflykt (flyttar från sida till sida under hjärtkollisioner): 0,5-0,95 cm. En ökning av denna indikator observeras, till exempel vid vissa hjärtfel.

  Parametrar i det högra atriumet

  För denna kammare i hjärtat bestäms endast värdet av BWW - volymen i vila. Ett värde på mindre än 20 ml indikerar en minskning av BWW, en indikator större än 100 ml indikerar ökningen och en BWW på mer än 300 ml uppträder med en mycket signifikant ökning i det högra atriumet.

  Parametrar i vänster atrium

  Storlek: 1,85-3,3 cm

  Storleksindex: 1,45 - 2,9 cm / m2.

  Mest troligt kommer inte ens en mycket detaljerad studie av parametrarna i hjärtkammaren att ge dig särskilt tydliga svar på din hälsofråga. Du kan helt enkelt jämföra dina indikatorer med de optimala och grunda på grundval av preliminära slutsatser om huruvida allting är helt normalt. För mer information kontakta en specialist; För större täckning är volymen av denna artikel för liten.

  Norm i ultraljud för hjärtventiler

  När det gäller tolkningen av resultaten av inspektionen av ventiler, bör den representera en enklare uppgift. Du kommer bara behöva titta på den allmänna slutsatsen om deras tillstånd. Det finns bara två huvudsakliga, vanligaste patologiska processer: stenos och ventilinsufficiens.

  Termen "stenos" hänvisar till förminskningen av ventilöppningen, i vilken hjärtans högsta kammare knappast pumpar blod genom det och kan genomgå hypertrofi, vilket vi diskuterade i föregående avsnitt.

  Fel är det motsatta tillståndet. Om ventilventilerna, som normalt förhindrar blodets omvänd flöde, av någon anledning, slutar att utföra sina funktioner, återvänder blodet som har gått från en hjärtkammare till en annan, delvis, vilket reducerar organets effektivitet.

  Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen kan stenos och insufficiens vara 1,2 eller 3 grader. Ju högre grad, desto allvarligare patologin.

  Ibland i slutet av ett ultraljud i hjärtat kan man möta en sådan definition som "relativ insufficiens". I detta tillstånd förblir själva ventilen normal och blodflödesstörningar uppkommer på grund av det faktum att patologiska förändringar uppträder i intilliggande kamrar i hjärtat.

  Normer i perikardiell ultraljud

  Perikardiet, eller perikardiet, är "påsen" som omger hjärtat utanför. Det sammanfaller med organet i fartygets utlopp, i dess övre del, och mellan det och själva hjärtat finns en slitsliknande hålighet.

  Perikardiums vanligaste patologi är en inflammatorisk process eller perikardit. Med perikardit kan vidhäftningar bildas mellan perikardiet och hjärtat och ackumulera vätska. Normalt är det 10-30 ml, 100 ml indikerar en liten ackumulering och över 500 talar om en betydande ansamling av vätska, vilket kan leda till svårigheter att arbeta i hjärtat och klämma det...

  För att behärska kardiologens specialitet måste en person först studera vid ett universitet i 6 år och sedan studera kardiologi separat i minst ett år. En kvalificerad läkare har all nödvändig kunskap, tack vare vilken han inte bara kan enkelt dechiffrera slutsatsen till ett ultraljud i hjärtat utan också diagnostisera och förskriva behandling baserad på den. Av detta skäl bör dechiffrera resultaten av en sådan komplex studie, som ekkokardiografi, ges till specialisten, och försök inte göra det själv, långa och framgångsrika "plocka" nummer och försöka förstå vad dessa indikatorer betyder. Detta kommer att spara mycket tid och nerver eftersom du inte behöver oroa dig för din egen, förmodligen nedslående och, än mer sannolikt, felaktiga slutsatser om din hälsa.

  Kardiologi ultraljud av hjärtat

  Tolkning av normala indikatorer på hjärtets ultraljud

  Studien av inre organ som använder ultraljud anses vara en av de viktigaste diagnostiska metoderna inom olika områden av medicin. I kardiologi, ultraljud i hjärtat, mer känd som ekkokardiografi, som låter dig identifiera morfologiska och funktionella förändringar i hjärtets arbete, abnormaliteter och störningar i valvulärapparaten.

  Ekkokardiografi (Echo CG) är en icke-invasiv diagnostisk metod som är mycket informativ och säker och utförs för personer i olika åldersgrupper, inklusive nyfödda och gravida kvinnor. Denna undersökningsmetod kräver ingen särskild träning och kan utföras vid vilken som helst lämplig tidpunkt.

  Till skillnad från röntgenundersökning kan (Echo CG) utföras flera gånger. Det är helt säkert och låter den behandlande läkaren övervaka patientens hälsa och dynamiken i hjärtpatologier. Under undersökningsperioden används en speciell gel, vilket gör det möjligt för ultraljud att tränga in i hjärtmusklerna och andra strukturer.

  Vad gör det möjligt att undersöka (ekkokardiografi)

  Hjärtets ultraljud gör att läkaren kan bestämma många parametrar, normer och avvikelser i hjärt-kärlsystemet, uppskatta hjärtets storlek, hjärtkavitetsvolymen, väggtjockleken, strokefrekvensen, förekomst eller frånvaro av blodproppar och ärr.

  Dessutom visar denna undersökning tillståndet av myokardiet, perikardiet, de stora kärlen, mitralventilen, storleken och tjockleken hos ventrikelernas väggar, bestämmer ventilkonstruktionernas tillstånd och andra parametrar i hjärtmuskeln.

  Efter undersökningen (Echo CG) registrerar doktorn resultaten av undersökningen i ett specialprotokoll, där avkodningen tillåter att upptäcka hjärtsjukdomar, abnormaliteter, abnormiteter, patologier, samt diagnos och förskriva lämplig behandling.

  När ska utföras (Echo KG)

  De tidigare diagnostiserade patologierna eller sjukdomar i hjärtmuskeln, desto större är risken för en positiv prognos efter behandling. Ultraljud ska utföras med följande symtom:

  • återkommande eller frekvent smärta i hjärtat;
  • rytmförstörningar: arytmi, takykardi;
  • andnöd;
  • högt blodtryck;
  • tecken på hjärtsvikt
  • myokardinfarkt;
  • om det finns en historia av hjärtsjukdom

  Det är möjligt att skicka denna undersökning inte bara i kardiologens riktning utan också till andra läkare: en endokrinolog, en gynekolog, en neurolog, en pulmonolog.

  Vilka sjukdomar diagnostiseras av ultraljud i hjärtat

  Det finns ett stort antal sjukdomar och patologier som diagnostiseras genom ekkokardiografi:

  1. ischemisk sjukdom;
  2. myokardinfarkt eller preinfarkt tillstånd
  3. arteriell hypertoni och hypotension
  4. medfödda och förvärvade hjärtfel
  5. hjärtsvikt
  6. rytmförstörningar;
  7. reumatism;
  8. myokardit, perikardit, kardiomyopati;
  9. vegetativ - vaskulär dystoni.

  Ultraljudsundersökning gör att du kan identifiera andra sjukdomar i hjärtmuskeln. I protokollet om diagnostiska resultat gör doktorn en slutsats, som visar information som erhållits från ultraljudsmaskinen.

  Dessa undersökningsresultat granskas av den behandlande kardiologen och, om det finns abnormiteter, föreskrivs terapeutiska åtgärder.

  Förklaring av hjärtets ultraljud består av flera saker och förkortningar som är svåra för en person utan särskild medicinsk utbildning för att förstå, så vi kommer att försöka kortfattat beskriva normala indikatorer som erhållits av en person som inte har några avvikelser eller sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

  Echokardiografisk transkription

  Nedan finns en förteckning över förkortningar som registreras i protokollet efter undersökningen. Dessa siffror anses vara normala.

  1. Massan av myokardiet i vänster ventrikel (MLM):
  2. Massindexet för myokardiet i vänster ventrikel (LVMI): 71-94 g / m2;
  3. Slutdiastolisk volym i vänster ventrikel (CDW): 112 ± 27 (65-193) ml;
  4. Naturligtvis, diastolisk storlek (CDR): 4,6-5,7 cm;
  5. Den slutliga systoliska storleken (DAC): 3,1 - 4,3 cm;
  6. Diastol väggtjocklek: 1,1 cm
  7. Långaxel (DO);
  8. Kort axel (KO);
  9. Aorta (JSC): 2,1-4,1;
  10. Aortaklaff (AK): 1,5 - 2,6;
  11. Vänster peredrydya (LP): 1,9 - 4,0;
  12. Höger peredrydya (PR); 2,7-4,5;
  13. Tjockleken på myokardiet hos den interferensella septum diastologiska (TMMZhPd): 0,4 - 0,7;
  14. Tjockleken på myocardiet hos interventricular septal systological (TMMZhPS): 0.3-0.6;
  15. Utsläppsfraktion (EF): 55-60%;
  16. Miltralnyventil (MK);
  17. Myokardrörelse (DM);
  18. Lungartären (LA): 0,75;
  19. Streckvolymen (PP) är den mängd blodvolym som utsprutas av vänster ventrikel i en sammandragning: 60-100 ml.
  20. Diastolisk storlek (DR): 0,95-2,05 cm;
  21. Väggtjocklek (diastolisk): 0,75-1,1 cm;

  Efter resultaten av undersökningen gör doktorn i slutet av protokollet en slutsats, där han rapporterar abnormaliteter eller normer för undersökningen, noterar också patientens påstådda eller noggranna diagnos. Beroende på syftet med undersökningen, patientens hälsotillstånd, patientens ålder och kön kan undersökningen visa något annorlunda resultat.

  Fulla ekokardiografiska transkript utvärderas av en kardiolog. En självständig studie av parametrarna för hjärtparametrar ger inte en person fullständig information om bedömning av kardiovaskulärsystemets hälsa, om han inte har någon speciell utbildning. Endast en erfaren läkare inom kardiologi kommer att kunna avkoda ekkokardiografi och svara på frågor av intresse för patienten.

  Vissa indikatorer kan avvika lite från normen eller registreras i undersökningsrapporten under andra punkter. Det beror på enhetens kvalitet. Om kliniken använder modern utrustning i en 3D, 4D-bild kan du få mer exakta resultat där patienten kommer att diagnostiseras och behandlas.

  Hjärtets ultraljud anses vara ett nödvändigt förfarande, som bör utföras en eller två gånger om året för förebyggande eller efter de första obehagarna i hjärt-kärlsystemet. Resultaten av denna undersökning gör det möjligt för specialisten att upptäcka kardiologiska sjukdomar, störningar och patologier i de tidiga stadierna, samt ge behandling, ge användbara rekommendationer och återlämna personen till ett helt liv.

  Hjärt ultraljud

  Den moderna världen av diagnostik i kardiologi erbjuder olika metoder som möjliggör en tidig identifiering av patologier och abnormiteter. En av dessa metoder är ultraljud av hjärtat. En sådan undersökning har många fördelar. Detta är mycket informativt och korrekt, bekvämt att utföra, minsta möjliga kontraindikationer, bristen på komplex träning. Ultraljudsundersökningar kan utföras inte bara i specialiserade avdelningar och skåp, utan även i intensivvården, i vanliga avdelningar på enheten eller i en ambulans för akut inläggning av patienten. I en sådan ultraljud i hjärtat hjälper en mängd bärbara enheter, liksom den senaste utrustningen.

  Vad är ett ultraljud i hjärtat

  Med hjälp av denna undersökning kan en ultraljudsdispositionsspecialist få en bild från vilken han bestämmer patologin. För dessa ändamål används särskild utrustning, som har en ultraljudssensor. Denna sensor är ordentligt fastsatt på patientens bröstkorg och den resulterande bilden visas på bildskärmen. Det finns begreppet "standardposition". Detta kan kallas standard "set" av bilder som behövs för undersökning, så att läkaren kan formulera sin slutsats. Varje position innebär sin egen sensorposition eller åtkomst. Varje givarens läge ger läkaren möjlighet att se hjärtans olika strukturer för att undersöka kärlen. Många patienter märker att under en ultraljud i hjärtat är sensorn inte bara placerad på bröstet, utan också lutad eller vänd, vilket gör att du kan se olika plan. Förutom standardåtkomst finns det ytterligare. De används endast vid behov.

  Vilka sjukdomar kan detekteras

  Listan över möjliga patologier som kan ses på en ultraljud i hjärtat är mycket stor. Vi listar huvuddragen i denna undersökning i diagnosen:

  • ischemisk hjärtsjukdom;
  • screening för hypertoni
  • aorta sjukdom;
  • perikardiella sjukdomar;
  • intrakardiell utbildning
  • kardiomyopati;
  • myokardit;
  • endokardiella skador
  • förvärvad valvulär hjärtsjukdom;
  • utredning av mekaniska ventiler och diagnos av dysfunktion i ventilprotesen;
  • diagnos av hjärtsvikt.

  Om du har några klagomål om att du känner dig sjuk, om du upplever smärta och obehag i hjärtat, liksom andra tecken som stör dig, ska du kontakta din kardiolog. Det är han som bestämmer sig för undersökningen.

  Hjärtfrekvens ultraljud

  Det är svårt att lista alla hjärnans ultraljudsnormer, men vissa vi berör.

  Var noga med att bestämma de främre och bakre cuspsna, två commissures, ackord och papillära muskler, mitralring. Några normala indikatorer:

  • tjocklek av mitralventiler upp till 2 mm;
  • fibrös ringdiameter - 2,0-2,6 cm;
  • mitralöppningsdiameter 2-3 cm.
  • område av mitralöppningen 4-6 cm2.
  • Omkretsen av vänster atrium ventrikulärt hål i 25-40 år 6-9 cm;
  • Omkretsen av vänster atriär ventrikulär öppning i 41-55 år - 9,1-12 cm;
  • aktiv, men jämn rörelse av ventilerna;
  • plana ytor av ventilerna;
  • avböjning av ventilerna i det vänstra atriumets hålrum under systolen högst 2 mm;
  • ackord är synliga som tunna, linjära strukturer.

  Några normala indikatorer:

  • systolisk öppning av ventilerna mer än 15-16 mm;
  • aortaöppning 2-4 cm2.
  • rampen är proportionell mot detsamma;
  • full öppning i systole, väl stängd i diastole;
  • aortisk ring med medelhög enhetlig ekogenitet;

  Tricuspid tricuspidventil

  • Ventilhålets område är 6-7 cm2;
  • sash kan delas upp, nå en tjocklek på 2 mm.
  • Tjockleken på den bakre väggen i diastolen är 8-11 mm och interventricular septum är 7-10 cm.
  • myokardets massa hos män är 135 g, myokardiumets massa hos kvinnor är 95 g.

  Nina Rumyantseva, 01.02.2015

  Reproduktion utan aktiv länk är förbjudet!

  Ultraljudsundersökning av hjärtat

  Ultraljudsundersökning i kardiologi är den mest kraftfulla och utbredda forskningsmetoden, som har en ledande ställning bland icke-invasiva förfaranden.

  Ultraljudsdiagnostik har stora fördelar: läkaren får objektiv tillförlitlig information om organets tillstånd, dess funktionella aktivitet, anatomisk struktur i realtidskalan, metoden gör det möjligt att mäta nästan vilken anatomisk struktur som helst, medan den är helt ofarlig.

  Resultaten av studien och deras tolkning beror emellertid direkt på ultraljudsapparatens upplösning, på kompetens, erfarenhet och förvärvad kunskap hos en specialist.

  Hjärtets ultraljud eller ekkokardiografi gör det möjligt att visualisera organ, stora kärl på skärmen, för att utvärdera blodflödet i dem med ultraljudsvågor.

  Kardiologer använder olika lägen för enheten för studien: endimensionell eller M-mode, D-mode eller tvådimensionell, Doppler-Echocardiography.

  För närvarande har moderna och lovande sätt att undersöka patienter som använder ultraljudsvågor utvecklats:

  1. Echo-KG med en tredimensionell bild. Datasummanering av ett stort antal tvådimensionella bilder som erhållits i flera plan resulterar i en tredimensionell bild av ett organ.
  2. Echo-KG med transesofageal sensor. I matstrupen i ämnet placeras en- eller tvådimensionell sensor, med vilken de får grundläggande information om orgeln.
  3. Echo-KG använder intrakoronär givare. Högfrekvent ultraljudssensor placeras i kaviteten på fartyget som ska undersökas. Ger information om fartygets lumen och dess väggar.
  4. Användningen av kontrast med ultraljud. Förbättrade bildstrukturer som ska beskrivas.
  5. Ultraljud med hög upplösningshjärta. Den ökade upplösningen på enheten gör det möjligt att få en högkvalitativ bild.
  6. M-mode anatomisk. Endimensionell bild med en rymdrotation av planet.

  Sätt att utföra forskning

  Diagnos av hjärtstrukturer och stora kärl utförs på två sätt:

  Den vanligaste är transthoracic, genom bröstets främre yta. Transesophageal-metoden kallas mer informativ, eftersom den kan användas för att bedöma hjärtets tillstånd och stora kärl från alla möjliga vinklar.

  Hjärtets ultraljud kan kompletteras med funktionella test. Patienten utför de föreslagna fysiska övningarna, efter eller under vilken resultatet avkrypteras: doktorn utvärderar förändringar i hjärtets strukturer och dess funktionella aktivitet.

  Studien av hjärtat och stora kärl kompletterar Doppler. Det kan användas för att bestämma blodflödeshastigheten i kärlen (koronar, portalår, lungstammar, aorta).

  Dessutom visar Doppler blodflödet inuti kaviteterna, vilket är viktigt i närvaro av defekter och för att bekräfta diagnosen.

  Det finns vissa symtom som indikerar behovet av att besöka en kardiolog och en ultraljudsundersökning:

  1. Dåsighet, utseende eller förvärring av dyspné, trötthet.
  2. Palpitationer, som kan vara ett tecken på hjärtrytmstörning.
  3. Lämnarna blir kalla.
  4. Huden är ofta blek.
  5. Förekomsten av medfödd hjärtsjukdom.
  6. Dåligt eller långsamt blir barnet viktigt.
  7. Huden är blåaktig (läppar, fingertoppar, auriklar och nasolabial triangel).
  8. Förekomsten av brus i hjärtat under en tidigare undersökning.
  9. Förvärvade eller medfödda missbildningar, närvaron av en ventilprotes.
  10. En tremor är tydligt känd över hjärtat av hjärtat.
  11. Eventuella tecken på hjärtsvikt (andfåddhet, ödem, distal cyanos).
  12. Hjärtfel.
  13. Palpation-definierad "hjärthumma".
  14. Hjärtets ultraljud används i stor utsträckning för att studera strukturen hos vävnader i ett organ, dess ventilapparat, detektering av vätska i perikardialhålan (exudativ perikardit) och blodproppar samt att studera myokardiums funktionella aktivitet.

  Diagnos av följande sjukdomar är omöjlig utan ultraljud:

  1. Olika grader av manifestation av ischemisk sjukdom (hjärtinfarkt och angina).
  2. Inflammationer i hjärtmembranen (endokardit, myokardit, perikardit, kardiomyopati).
  3. Diagnos efter myokardinfarkt visas för alla patienter.
  4. I sjukdomar hos andra organ och system som har en direkt eller indirekt skadlig effekt på hjärtat (patologi av njurarnas perifera blodomlopp, organ som finns i bukhålan, hjärnan, i sjukdomar i de nedre extremitetsskärlen).

  Moderna ultraljudsdiagnostiska enheter ger möjlighet att få många kvantitativa indikatorer, som du kan karakterisera den viktigaste hjärtfunktionsreduktionen. Även de tidiga stadierna av en minskning av myokardiell kontraktilitet kan avslöjas av en bra specialist och starta behandling i tid. Och för att bedöma sjukdomsdynamiken upprepas en ultraljudsundersökning, vilket också är viktigt för att verifiera korrektheten av behandlingen.

  Vad ingår förberedelse före studien

  Oftast ges patienten en standardmetod - transthoracic, som inte kräver särskild förberedelse. Patienten rekommenderas endast att behålla känslomässig lugn, eftersom ångest eller tidigare stress kan påverka diagnostiska resultat. Till exempel, snabb hjärtslag. Också gott intag av mat innan ultraljud i hjärtat rekommenderas inte.

  En lite strängare förberedelse innan du utför en transesofageal ultraljud i hjärtat. Patienten ska inte äta 3 timmar före proceduren, och spädbarn ska undersökas i intervallen mellan matning.

  Bärande Echo-kardiografi

  Under studien ligger patienten på sin vänstra sida på soffan. Denna position gör det möjligt att sammanfoga hjärtatoppen och bröstets främre vägg, så att den fyrdimensionella bilden av orgeln kommer att bli mer detaljerad.

  En sådan undersökning kräver tekniskt sofistikerad och högkvalitativ utrustning. Innan sensorerna sätts på applicerar läkaren gelén på huden. Särskilda sensorer finns i olika positioner, vilket gör det möjligt att visualisera alla delar av hjärtat, utvärdera sitt arbete, byte av konstruktioner och ventilapparater, mät parametrar.

  Sensorer avger ultraljudsvibrationer som överförs till människokroppen. Förfarandet orsakar inte ens det minsta obehaget. Modifierade akustiska vågor returneras till enheten via samma sensorer. På denna nivå omvandlas de till elektriska signaler behandlade av en ekokardiograf.

  Förändringen av typen av våg från ultraljudssensorn är förknippad med förändringar i vävnaderna, förändringar i deras struktur. Specialisten får en tydlig bild av organ på bildskärmen, i slutet av studien ges patienten ett transkript.

  I övrigt utförs trans-esofageal manipulation. Behovet av det uppstår när vissa "hinder" stämmer överens med passagen av akustiska vågor. Det kan vara subkutant fett, ben i bröstet, muskel eller lungvävnad.

  Transesofageal ekkokardiografi finns i en tredimensionell version, med sensorn insatt genom matstrupen. Anatomin i detta område (änden av matstrupen till vänster atrium) gör det möjligt att få en tydlig bild av små anatomiska strukturer.

  Metoden är kontraindicerad i esofagussjukdomar (strängningar, spridningsutsträckning av sin venösa bädd, inflammation, blödning eller risken för deras utveckling under manipulation).

  Obligatorisk före transesofageal Echo-KG fastar i 6 timmar. Specialisten försenar inte sensorn i mer än 12 minuter i studieområdet.

  Indikatorer och deras parametrar

  Efter avslutad studie ges patienten och den behandlande läkaren ett transkript av resultaten.

  Värden kan ha åldersegenskaper, liksom olika indikatorer hos män och kvinnor.

  Obligatoriska indikatorer beaktas: Parametrarna hos interventionsseptumet, vänstra och högra hjärtat, perikardiets tillstånd och ventilapparaten.

  Norm för vänster ventrikel:

  1. Massan av dess myokard varierar hos män från 135 till 182 gram, hos kvinnor från 95 till 141 gram.
  2. Massindexet för myokardiet i vänster ventrikel: för män från 71 till 94 gram per m², för kvinnor från 71 till 80.
  3. Kaviteten hos vänster ventrikel i vila: hos män från 65 till 193 ml, för kvinnor från 59 till 136 ml, storleken på vänster ventrikel i vila från 4,6 till 5,7 cm, medan hastigheten minskas från 3,1 till 4, 3 cm
  4. Tjockleken på vänster ventrikels väggar överstiger inte en normal 1,1 cm ökning av belastningsledarna till hypertrofi av muskelfibrer, när tjockleken kan nå 1,4 cm eller mer.
  5. Ejektionsfraktion. Den är inte lägre än 55-60%. Detta är den volym blod som hjärtat utstöter med varje sammandragning. Minskningen i denna indikator indikerar hjärtsvikt, symtom på blodstagnation.
  6. Effektvolym Hastigheten från 60 till 100 ml visar också hur mycket blod som släpps ut i en reduktion.
  1. Tjockleken på interventricular septum är från 10 till 15 mm i systole och 6-11 mm i diastol.
  2. Diametern av aortas lumen från 18 till 35 mm är normalt.
  3. Högerkammarens väggtjocklek är från 3 till 5 mm.

  Proceduren varar inte längre än 20 minuter, all data om patienten och parametrarna i hans hjärta lagras i elektronisk form, en avkodning ges i händer, vilket är förståeligt för en kardiolog. Teknikens tillförlitlighet når 90%, det vill säga i de tidiga stadierna är det möjligt att upptäcka sjukdomen och påbörja en adekvat behandling.

  uziprosto.ru

  Encyklopedi av ultraljud och MR

  Ultraljudsdiagnos av hjärtat: normer och ultraljudspatologier

  Hjärtat är en av de viktigaste för att upprätthålla organens liv. Därför har denna kropp en ganska komplicerad både strukturell och funktionell organisation. För att diagnostisera hjärtsjukdomar har många diagnostiska metoder uppfunnits eller anpassats: från och med undersökningen och slutar med kontrasttomografi. Men inte alla metoder kan samtidigt visa tillståndet för både strukturen och driften av den viktigaste motorn i realtid. Ultraljudsdisplay uppfyller dessa krav.

  Indikationer och kontraindikationer

  Indikationer för ultraljudsundersökning av hjärtat bestäms som regel under den kliniska undersökningen.

  • Rutinundersökning av nyfödda, ungdomar under intensiv tillväxt, idrottare, samt kvinnor i planeringen av graviditet
  • Hjärtrytmstörningar
  • arteriell hypertoni
  • Efter att ha lidit akuta kardiovaskulära patologier
  • Kliniska tecken på förändringar i hjärtets struktur (utvidgning av gränserna för ventriklarna och atriären, vaskulär bunt, patologisk konfiguration, buller över ventilpunkterna)
  • EKG-tecken på oegentligheter i hjärnans struktur eller funktion
  • När data finns tillgängligt för hjärtsvikt
  • Med reumatiska sjukdomar
  • Om bakteriell endokardit misstänks
  • Misstänkt inflammatorisk hjärtsjukdom eller perikardium av annan anledning
  • Uppföljande behandling eller övervakning före och efter hjärtkirurgi
  • Kontroll vid perikardiell punktering

  Kontraindikationer för ultraljud i hjärtat, liksom kontraindikationer för ultraljud för tillfället, är inte tillgängliga.

  Det finns vissa begränsningar, till exempel när man utför ett förfarande med transthorak ultraljud i hjärtat för personer med svårt subkutant fett eller skada i procedurområdet med en etablerad pacemaker.

  Det finns svårigheter att utföra ultraljud med ökad luftighet i lungorna, som ökar, täcker hjärtat och förändringen av faser i mediet reflekterar ultraljud.

  utbildning

  Innan en ultraljud i hjärtat inte kräver särskild träning, behöver man inte diet eller ändra dricksregimen. Det är viktigt att ångest under proceduren kan något snedvrida resultaten, eftersom hjärtat är det organ som är en av de första som svarar på förändringar i humör.

  Förfarandet är smärtfritt och säkert, så det finns ingen anledning att oroa sig för. Också innan ultraljudet rekommenderas inte att använda substanser som kan påverka hjärtans rytm och ledningsförmåga (rök inte i 2 timmar). Vid utförande av en transesofageal ultraljudstudie är det behov av anestesi: lokalbedövning i munhålan utförs och vid behov generell anestesi för införande av sensorn.

  Hur är diagnosen

  Hjärtets ultraljud kan göras på olika sätt. Den vanligaste användningen av transthoracic och transesophageal metoder.

  Med den transthorakiska ultraljudsmetoden är sensorn installerad på bröstbenet i sina mitt- och nedre tredjedelar och på bröstets vänstra område. Patienten ligger på vänster sida. En speciell akustisk gel appliceras på provorganets projiceringsområde, vilket underlättar ultraljud. Förfarandet löper vanligen inte mer än en halvtimme.

  En transesofageal ultraljudsskanning utförs efter att ultraljudssonden installerats i lumen i matstrupen. I det senare fallet finns inga hinder i form av lungvävnad eller eventuellt uttalat subkutant fett för ultraljud.

  Matstrupen är väldigt bekväm för studien, eftersom den kommer mycket nära hjärtat och på nivån av det vänstra atriumet intill det direkt, utan perikardiet. Installationen av sensorn i matstrupen kan emellertid medföra stort besvär för patienten, i sådana fall krävs särskild träning - allmän anestesi.

  Ett annat sätt att utföra en ultraljudsdiagnos av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet är stressekardiografi. Denna metod innebär en ultraljud av hjärtat efter stimulering av sitt arbete. För detta kan speciella preparat eller träning användas.

  Denna metod används vid diagnos av ischemisk hjärtsjukdom, rytmförstöring eller funktionell insufficiens av ventiler (när dessa störningar orsakas under överinseende av en läkare för upptäckt och dokumentation).

  Separat finns det Doppler ultraljud. Denna metod bygger på reflektion av ultraljud över en tidsperiod från en punkt som har ändrat sin position och är avsedd att upptäcka kränkningar av blodflödet, speciellt för hjärtat - i dess hålrum. Att bestämma hastigheten och riktningen av blodflödet är det möjligt att bestämma ventilens tillstånd: hastighet, insufficiens eller stenos.

  Fetal hjärtdiagnos

  För att bestämma fostrets hjärta, används en annan metod - kardiotokografi, som undersöker fostrets hjärtfrekvens, rytm, acceleration och retardation för att upptäcka fostrets intrauterin hypoxi.

  Resultaten av studien: avvikelser och normer

  Normala resultat

  1. Ultraljud av hjärtat är först granskad och utvärderad indikatorer på aortan. I stigande del överskrider sin diameter normalt inte 40 mm. Lungartären är normal inom 11-22 mm.
  2. Indikatorer på vänster atrium: dess storlek ska vara från 20 till 36 mm.
  3. Höger ventrikel: väggtjocklek - 2-4 mm, diameter varierar från 7 till 26 mm.
  4. Vänster ventrikel: End diastolisk diameter 37-55 mm
  5. slutet systolisk diameter 26-37 mm,
  6. diastolisk volym 55-149 ml,
  7. systolisk volym av 18-40 ml (ejektionsfraktionen 55-65%),
  8. bakväggtjocklek 9-11 mm.
  9. Tjockleken på interventricular septum är 9-10 mm (något minskar i systole).
  10. Den maximala hastigheten på blodflödet genom mitralventilen är 0,6-1,3 m / s,
  11. genom tricuspidventil 0,3 - 0,7 m / s,
  12. området av den vänstra atrioventrikulära öppningen är ca 5 cm2, den högra - ca 6 cm2,
  13. Ventilernas tjocklek ska vara högst 2 mm.
  14. Ventilerna är normalt släta, helt stängda i ventrikelns systole och prolabiruut inte mer än 2 mm, i den atriella systolen, öppen utan stenos.
  15. Aortaklaff: hålområde ca 3-4 cm².

  Ultraljud tecken på patologier

  • Arteriell hypertoni och symtomatisk arteriell hypertoni (högt blodtryckssyndrom i andra sjukdomar) kännetecknas av en förtjockning av vänstra ventrikulärväggen. Det är också möjligt att det kan finnas en orsak till högt blodtryck: akaras koarctation (förminskas efter att den vänstra subklaven artären lämnar bågen - vid platsen för artärbandet) eller aortaklafffunktionen (stenos), expansionen av aortan i den stigande delen. Dessutom kan aterosklerotiska plack som finns i aortaöppningen orsaka arteriell hypertension.
  • Valvulär hjärtsjukdom. Sådana kränkningar karaktäriseras av stenosventilhål eller vice versa ventilinsufficiens. Mitralventilen påverkas oftast.

  Mitralventil stenos

  Med sin stenos kommer det viktigaste symptomet att vara en minskning av området vid vänster atrioventrikulär öppning, tidigt tillslutande av ventilbladet (tidigare än tricuspidventilen), ytterligare tecken på en långsammare ventilöppning i förmaksystolen, förtjockning av vänster atriumvägg, utvidgning av dess hålighet, kan förekomma senare - förtjockning av väggarna i höger hjärtkammare och högra atrium, vilket reducerar fyllningen av vänster ventrikel och följaktligen frisättningen i aortan.

  Mitralventilinsufficiens

  Denna patologi kännetecknas av närvaron av omvänd blodflöde (regurgitation) i systolen från vänster ventrikel tillbaka till vänstra atriumet: i det ljusa skedet är det 30% av utstötningsfraktionen, i mitten - upp till 50% i den tunga - den största delen av atriumvolymen fylls inte från lungblodet vener och från vänster ventrikel. Senare kompensatorisk hypertrofi i vänster ventrikelvägg och en ökning i dess hålighet utvecklas. Reumatiska sjukdomar orsakar oftast bara en sådan hjärtsjukdom.

  Patologisk tricuspidventil

  Valvulära defekter (stenos och insufficiens) hos tricuspidventilen är mindre vanliga, deras ultraljudssignaler liknar dem med mitralkroppar, med undantag för frånvaron av manifestationer från hjärtans vänstra sida i tricuspidostenos.

  • Aorta defekter: stenos kännetecknas av en minskning av aortaöppningen, med tiden utvecklas förtjockningen av vänster ventrikulär myokardium för att motstå ventilernas motstånd. Aortinsufficiens kännetecknas av ofullständig tillslutning av ventilen i diastol och följaktligen partiell uppblåsning av blod i håligheten i vänstra kammaren. Indikatorerna är desamma: 30% av återflödet - för mild svårighetsgrad, 30-50% i måttlig grad och mer än 50% - allvarlig aortainsufficiens (ultraljud bestämmer också längden på blodflödet som kastas i vänstra kammaren: i grader av gravitation 5 mm, 5 -10 mm och mer än 10 mm).
  • Defekterna i ventilen i lungartären är liknande i manifestationer till aorta, men är mycket mindre vanliga.
  • Bakteriell endokardit skapar en bild av aorta (vanligtvis) insufficiens på grund av en förändring av ventilbladens normala konfiguration. Förutom förändringar i hjärtat som är karakteristiska för aortainsufficiens detekteras bakteriella vegetationer i ultraljudsskanningen av ventilerna, som ligger till grund för diagnosen.
  • Postinfarction tillstånd.

  Myokardinfarkt diagnostiseras vanligtvis med snabbare och enklare analysmetoder (EKG), som gör att du kan diagnostisera ett akut tillstånd och vidta brådskande åtgärder. Därför används ultraljud mer för att bedöma skadorna på hjärtmuskeln genom den patologiska processen och för att klargöra infarktets fokus.

  Lokalisering av lesionen - bestämning av zonen av förändrad ekogenitet i vänster ventrikelvägg, inklusive ärrvävnad och områden med nedsatt eller frånvarande motoraktivitet.

  Komplikationer av myokardinfarkt, detekterbara genom ultraljud, kan vara: Hjärta aneurysm (utbuktning av den vänstra ventrikeln istonchonnoy vägg perikardiell), ventrikulär septal bristning (blod tryckutjämning i den vänstra och högra ventriklarna), bristning av hjärtväggen och tamponad (fyllningshålighet av hjärt påsar med blod, ökning av trycket där och störning av hjärtat), papillär muskelbristning (den håller resp. mitralventilen, när muskeln bryts av ultraljud, tecken på ventilinsufficiens) och andra.

  Efter ett uppskjutet myokardinfarkt eller under akut tid kan ledningsstörningar eller hjärtrytmstörningar uppstå.

  • Myokardiell rytm och ledningssjukdomar.

  Igen, den avgörande vid diagnos bestämmer elektrokardiografi emellertid ultraljud kan användas för att klargöra vilken typ av överträdelse: uppdateringsreduktionshastighet separata kammare, detektion av förändringar i hjärtmuskelstruktur (myokardiell ärr), som kan vara orsaken till olika ledningsstörningar, arytmi.

  Perikardit är torr (inflammation i hjärtsäcken), exsudativ (kavitet visas i vätskan - exsudat) och konstriktiv (efter exsudativ mellan arken av perikardiala adhesioner kan bilda fibrin som begränsar rörelsen av hjärtat). Bättre på ultraljudet kan bestämma vätskans ackumulering, som ser ut som en förlängning av hypokojebandet runt hjärtat. Uppgiften med ultraljud är också att övervaka nålarna för aspiration av denna vätska.

  slutsats

  Ultraljud idag är nästan en universell metod för att studera störningar i olika kroppssystem, inklusive hjärt-kärl. ECHO i hjärtat används framgångsrikt för att identifiera både organiska och funktionella patologier i hjärtat.